بازدید سایت : ۳۶۸۲۷

خطوط هوایی مسافری

  • تاریخچه اویونیک

    تاریخچه اویونیک

    در تاریخچه اویونیک، استفاده از سیستم های الکترونیکی در حمل و نقل هوایی مطرح می شود. توسعه این سیستم ها مطابق با…