بازدید سایت : ۳۰۲۸۱

تنب بزرگ

  • ماجرای بازپس گیری جزایر سه گانه

    ماجرای بازپس گیری جزایر سه گانه

    یکی از مهمترین اتفاقات سال ۱۳۵۰ ماجرای استقلال بحرین و انضمام تنب کوچک و بزرگ و جزیره ابوموسی بود. با تصمیم انگلیس…

  • سه دهه کشمکش بر سر سه جزیره

    سه دهه کشمکش بر سر سه جزیره

    حدود ۴۷ سال پیش همین روزها، حاکمیت جزایر سه‌گانه بعد از نزدیک به ۷۰ سال به ایران بازگشت. ۹ آذر ۱۳۵۰ نیروهای دریایی…