اصلاح قوانین

  • بخش عمده ناکارآمدی سیستم کنونی کشور ما در تمام حوزه‌ها، تعدد قوانین و تفسیرهای متعددی است که از آن‌ها می‌شود. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران بابیان این مطلب گفت: بازنگری و به‌روز سازی قوانین و حذف قوانین موازی و زائد باید در اولویت مجلس و شوراها باشد.