آژانس‌های ایرانی

  • اوایل تیرماه بود که معاون گردشگری از موافقت هیات دولت با «لغو یک‌طرفه» ویزای ایران برای اتباع چین خبر داد که بر اساس اتباع چینی در هر بار ورود بدون روادید به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت دارند اما ایرانی ها برای سفر به این کشور، همچنان باید ویزا دریافت کنند.