هواپیماهای سبک و فوق سبک

  • سازمان هواپیمایی کشوری تمامی مراکز آموزش خلبانی از جمله هواپیماهای سبک و فوق سبک را به رعایت محدوده درجه حرارتی ۳۰ تا ۳۲ درجه ابلاغی و همچنین اطمینان از تامین سوخت هوایی با اکتان بالای ۹۵ درصد ملزم کرد.

  • دانستن اصول کلی کارکرد موتور هواپیما می تواند برای خلبانان از این جهت حائز اهمیت باشد که به آن ها کمک می کند به صورت بهینه تری از هواپیما استفاده نمایند و در نتیجه عمر مفید موتور را افزایش داده و موجب جلوگیری از دست دادن موتور در حال پرواز شود.