صادرات نفت

  • آرزوی زندگی در شهر‌ی هوشمند با ۱۰۰ درصد انرژی تجدید‌پذیر، بدون هیچ‌گونه خودرو و آلودگی کربنی، با شهر عمودی «لاین» (The Line) در نئوم عربستان (NEOM) دیگر تنها یک رویا نیست.

  • سیاست با قدرت نزدیک است و از ایدئولوژی ها، واقعیت ها و منافع در طول زمان تاثیر پذیرفته است. آن چه که ما از تاریخ به معنای عمومی آن برداشت می کنیم، همان سیر تحول سیاست در میان جوامع بشری است. به گفته فیلدینگ، تاریخ، گذشته علم سیاست و علم سیاست، اکنون تاریخ است.

  • ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور برای تامین مالی پروژه های نیمه تمام زیربنایی، مهمترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین راهکاری است که کشور باید به سمت آن گام بردارد. چه بهتر آنکه در شرایط اضطرار این اتفاق صورت نپذیرد.

  • یک فعال سیاسی:

    یک فعال سیاسی اصلاح طلب: متأسفانه عده‌ای بدون هیچگونه اطلاعی از FATF با آن مخالفت کردند و منافع ملی را نادیده گرفتند که همه این امور حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود که متأسفانه در سال گذشته شاهد بودیم به این موضوع توجه نشد.

  • آلودگی نفتی در دریا از محل خط لوله انتقال نفت در ۸ مایلی غرب جزیره خارگ اتفاق افتاد. لکه ای به وسعت ۱۵ مایل و عرض ۱۰۰ متر در طول مدت ۶ روز گذشته تا کنون اتفاق افتاده و بعد از مطلع شدن سازمان بنادر و دریانوردی و پایش های متعدد تیم مقابله با الودگی به همراه تجهیزات و شناور های خلیج فارس و قیام ۷ به منطقه اعزام شدند و از طریق پاشش دیسپرسنت شروع به مهار الودگی کردند، این عملیات تا پاکسازی کامل منطقه در حال پیگیری است.