محمود صفارزاده

كارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر كرمان.

كارشناسی ارشد حمل و نقل، دانشگاه كارلتون كانادا.

دکترای راه و ترابری با گرایش برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه، دانشگاه كارلتون كانادا.

درجه علمی: استاد دانشگاه تربیت مدرس.

ایمیل: Saffar_m@modares.ac.ir

سوابق کاری:

دبیر شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی معاون تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،

نایب رئیس و دبیر کل اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی علوم

ریس دانشكده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس.

معاون پژوهشی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

دبیر شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل.

ریاست كارگروه تخصصی توسعه و تكمیل زیرساختهای حمل و نقل همایش بین المللی ترانزیت

دبیر كمیته هماهنگی و تلفیق شورای بررسی، ارزیابی و تصویب مطالعات جامع حمل و نقل كشور.

سرپرست مركز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری.

معاون پژوهشی پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه و ترابری.

نایب رئیس جامعه اندیشمندان ترافیك كشور

مدیر گروه راه و ترابری – دانشگاه تربیت مدرس.

عضو شورای عالی هوانوردی،

مشاور سازمان هواپیمایی کشوری،

عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی مهندسی عمران – دانشگاه تربیت مدرس

سر دبیر نشریه علمی و پژوهشی مهندسی حمل و نقل

رئیس كمیته حمل و نقل و ترافیك كنفرانس بین المللی لجستیك و زنجیره تامین

عضو شورای پژوهشی حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران

عضو هیات امناء پژوهشکده اقلیم شناسی.

دبیر شورای سیاستگذاری حمل و نقل.

ریاست ستاد مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور.

عضو كمیسیون دائمی هیئت امنا پژوهشكده حمل و نقل.

سردبیر نشریه پژوهشنامه حمل و نقل.

عضو شورای عالی مطالعات سازمان هواپیمایی كشوری.

مدیر مسئول نشریه علمی-ترویجی تازه های ترافیک.

سر دبیر نشریه علمی – ترویجی راهور

سر دبیر نشریه علمی – ترویجی مطالعات مدیریت ترافیك

دبیر و رئیس هیات علمی كنفرانس حمل و نقل و ترافیك كشور  

 

توضیحات :

تألیف و ترجمه كتاب:

مهندسی ترابری و ترافیك»، جلد اول و دوم: مهندس ترابری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. پاییز 1381، (چاپ سوم با تجدید نظر بهار 1395). چگونه راههای دو خطه برون شهری را ایمن سازی كنیم»، دكتر محمود صفارزاده، سید رامتین باقری، محسن فلاح زواره، تهران، زمستان 1391.

طراحی هندسی بزرگراه­ها و خیابان­ها، جلد دوم و سوم، انتشارات پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه ترابری 1387 .

طراحی هندسی بزرگراه­ها و خیابان­ها، جلد اول،‏ انتشارات پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه ترابری 1387 .

برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه، جلد اول و دوم، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، چاپ چهارم، 1394.

راهنمای تهیه طرح جامع فرودگاه» مركز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری، تهران 1376.

حمل و نقل دریائی»، انتشارات سازمان بنادر و كشتیرانی، 1385.

برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه»، جلد اول و دوم، پژوهشكده حمل و نقل، چاپ دوم، 1383.

آلودگی صوتی سیستم­های حمل و نقل»، انتشارات سازمان محیط زیست، 1382.

جایگاه حمل­و­نقل زمینی در توسعه اقتصاد كشور»، مجموعه مقالات كنفرانس حمل­و­نقل، مركز تحقیقات و آموزش، تهران، 1377.  

عضویت در انجمن های تخصصی:

عضو کمیته حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

عضویت در کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست (CESET)

عضو هیت مدیره جامعه مهندسین حمل و نقل و ترافیك.

عضو شورای عالی تحقیقات راه آهن.

عضو كمیته علمی كنفرانس منطقه ای حمل و نقل و ترافیك.

عضو گروه كار داده های مكانی ملی دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی.

عضو اصلی كمیته تخصصی حمل و نقل تركیبی مجمع جهانی راه .(PIARC)

عضو كمیته مسكن و شهرسازی كمیسیون صنعت شورای پژوهشهای علمی كشور.

عضو شورای عالی مطالعات سازمان هواپیمایی كشوری.

عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی ترافیك سازمان نظام مهندسی.

عضو موظف هیأت مدیره شركت مهندسین مشاور توسعه راه آهن (مترا).

عضو مجمع فدراسیون بین المللی راه .(IRF)

عضو شورای دبیران مجله علمی تخصصی جاده.

عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیك.

عضو علمی شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران.

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ایران.

عضو هیئت مدیره شركت خدمات مهندسی دریایی خاورمیانه (تاید واتر).

عضو انجمن بین المللی اقتصاد انرژی.

عضو انجمن بین المللی پژوهشگران حمل و نقل .(WCTRS)

عضو انجمن پژوهشگران حمل و نقل هوائی .(ATRS)

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی ارزش  .(SAVE)

عضو انجمن مهندسین راه و ساختمان ایران.

عضو هیات علمی هشتمین كنگره بین المللی مهندسی عمران 7 طرح تحقیقاتی:

بررسی نیازمندی كشور به نوع و تعداد هواپیما و هلیكوپتر در سالهای آتی مربوط به سند چشم انداز 20 ساله – سازمان هواپیمایی كشوری – 1388. آیین­نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها»، نشریه شماره 197، دفتر فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، 1378.

مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، منطقه آزاد تجاری ارس1386.

آیین­نامه كاربری اراضی اطراف فرودگاهها»، نشریه شماره 233، معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، تهران، 1380.

مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی شیراز ، شركت فرودگاههای  كشور1386.

نظارت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك شهر مشهد مقدس – شهرداری  مشهد 1388. 

تعیین عوامل موثر در توسعه بازار حمل و نقل هوایی و ارائه راهكارهای عملی جهت توسعه آن، پژوهشكده حمل و نقل ، وزارت راه و ترابری ، 1387.

مطالعه و تدوین مدل تخصیص  بودجه تعمیر و نگهداری راهها، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و ترابری 1387.

راهنمای مكانیابی، طراحی و اجرای سیستم روشنایی در راههای كشور،پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه و ترابری، 1387.

شناسایی و نیاز سنجی فناوریهای نوین و مناسب در عملیات نگهداری راهها ، معاونت آموزش  تحقیقات و فناوری، وزارت راه و ترابری 1387.

آیین نامه ایمنی راهها، نشریه شماره 331، مجموعه هفت جلدی- انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1385.

آیین‌نامه طراحی بنادر و سازه های  دریایی ایران، مجموعه شامل 11 فصل، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1385.

تدوین استراتژی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای کشور، 1385.

آیین­نامه روسازی آسفالتی راههای ایران» نشریه شماره 234 ، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1381.

مجموعه چكیده مقالات هشتمین كنفرانس بین المللی حمل و نقل در بلژیك انتشارات مركز تحقیقات و آموزش راه و ترابری – 1378.

شناخت نیازهای داده و اطلاعات بخش ساختمان و مسكن طرح مركز اطلاعات ساختمان و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازی،1377.

طرح بررسی معضلات و مشكلات ترانزیت كالا از كشور، مركز تحقیقات و آموزش راه و ترابری، 1377. 8- امتیازات:

 

دریافت لوح تقدیر به عنوان پیشکسوت حمل و نقل و ترافیک در سازمان نظام مهندسی دریافت لوح تقدیر چهاردهمین كنفرانس سیاست‌های توسعه مسکن در ایران - 1393

دریافت لوح تقدیركتاب برتر در جشنواره بین المللی مدیریت شهری  1391

دریافت لوح پژوهشگر برتر حوزه حمل و نقل در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل ریلی

استاد تلاشگر دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1385 و 1386

پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1381 الی 1384 .

 استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380 .

 رتبه اول پژوهشگر نمونه كشوری در سال 1379 در گرایش راه و ترابری .

 تقدیر نامه شركت در همایش نقش حمایتی دولتها از صنعت حمل و نقل ریلی .

 كارمند نمونه سال وزات راه و ترابری از جشنواره شهید رجایی .

 ارائه مقاله برتر در دومین كنفرانس مدیریت تكنولوژی از وزارت نیرو .

 لوح تقدیر وزیر راه و ترابری برای برگزاری ششمین اجلاس مطالعات مدیریت و سیاستگذاری حمل و نقل ریلی MAPS 2001 .

 كسب مقام اول در استان كرمان دیپلم ریاضی فیزیك با معدل 11/19 .

 رتبه اول فارغ التحصیلان مهندسی عمران از دانشگاه كرمان در سال 1366.

 رتبه ممتاز دوره كارشناسی ارشد و دریافت بورسیه ادامه تحصیل 1991 .

 رتبه ممتاز دوره دكترا و اعطاء امتیاز كاهش شهریه در دانشگاه كانادا .

 دریافت لوح تقدیر معاون رئیس جمهور برای مشاركت در اولین همایش ملی صنایع دریایی .

 دریافت لوح تقدیر دبیر شورای جهانی انرژی به پاس مشاركت در برگزاری همایش ملی انرژی .

 ارائه مقاله برتر در چهارمین و پنجمین و ششمین كنفرانس مهندسی ترافیك و حمل و نقل ایران .

 ارائه مقاله برتر در چهارمین و ششمین همایش حمل و نقل ریلی .

 دریافت لوح تقدیر جشنواره سراسری دانشجویان عمران 82 و 1380 .

 دریافت لوح تقدیر به مناسبت انتشار بهترین كتاب سال در زمینه راه و ترابری در هفته پژوهش .

 ارائه مقاله برتر در چهارمین كنفرانس مدیران كیفیت تیر 1382 .

دریافت لوح تقدیر شهردار اصفهان برای ارائه مقاله در كنفرانس راهكارهای توسعه فرهنگ شهروندی .

 دریافت لوح تقدیر دهمین كنفرانس سراسری دانشجویان عمران به عنوان عضو هیأت داوران كنفرانس. 9 مقالات مجلات علمی پژوهشی و علمی - ترویجی:

 

مجید ذبیحی طاری، محمود صفارزاده، سید احسان سید ابریشمی، اکرم مظاهری "شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب برنامه سفر هوایی توسط مسافران تور در سفرهای بین­المللی"، پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرفته شده، 1395، (9-الف-114). مجید ذبیحی طاری، محمود صفارزاده، اکرم مظاهری، سید احسان سید ابریشمی "تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین- المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا)" فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی حمل و نقل، دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 415-627، (9-الف-113).

علیرضا ماهپور،‌ امیررضا ممدوحی، محمود صفارزاده و طه حسین­رشیدی "ارائه مدل یکپارچه­ی انتخاب مقصد سفرهای خرید پوشاک با بکارگیری مدل­های معادله ساختار" مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس، 1395، پذیرفته شده، (9-الف-112).

علیرضا ماهپور،‌ امیررضا ممدوحی، محمود صفارزاده و طه حسین­رشیدی "تحلیلی سلسله­مراتبی از نقش همزمان پارکینگ و فود­کورت در سفر به مراکز تجاری" مجله علمی و پژوهشی شریف، 1395، پذیرفته شده، (9-الف-111).

علیرضا ماهپور،‌ امیررضا ممدوحی، محمود صفارزاده و طه حسین­رشیدی"شناسایی عوامل فردی موثر در جذب مشتریان به مراکز خرید- مورد پژوهشی شهر تهران" مدیریت بازرگانی، 1395، پذیرفته شده، (9-الف-110).

علیرضا ماهپور،‌ امیررضا ممدوحی، محمود صفارزاده و طه حسین­رشیدی "تعیین عوامل موثر در انتخاب بازار بزرگ تهران برای خرید با بکارگیری مدل‌های معادله ساختاری" پژوهش­های جغرافیای انسانی، 1395، پذیرفته شده، (9-الف-109).

علی خاکساری، الناز ناصری و محمود صفارزاده "امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران"، پژوهشنامه مهندسی حمل و نقل (علمی – پژوهشی)، تهران – ایران، (9-الف-108).

هومن آل‌نوری، سیدمهدی مشکانی، محمود صفارزاده و سعید شرافتی‌پور «مکانیابی دوربین‌های ورود محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات»، پژوهشنامه مهندسی حمل و نقل (علمی – پژوهشی)، تهران – ایران، (9-الف-107). محمود صفارزاده و علی عبدی، "آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتار‌سنجی راننده پس از آشفتگی" پژوهشنامه حمل و نقل (علمی – پژوهشی)، کد 1658-93، تهران – ایران، (9-الف-106).

محمود صفارزاده و همکاران، "ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای  تهران-مازندران" فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره اول، پاییز 1394(9-الف-105).

محمود صفارزاده و همکاران، "پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران" فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره اول، پاییز 1394(9-الف-104).

امین میرزا بروجردیان، محمود صفار زاده، علی قاسم زاده خشکرودی "استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه،" فصلنامه مهندسی حمل و نقل،  دوره 6، شماره 3، بهار 1394،(9-الف-103).

محمود صفارزاده و علی عبدی، "اندازه‌گیری و شناساسی پدیده هیسترسیس ترافیکی مبتنی بر تئوری موج کینماتیکی و رفتار راننده" مجله مهندسی ترافیک، کد 781-1393، تهران – ایران، (9-الف – 102).

امین میرزا بروجردیان، محمود صفارزاده، اصغر موسوی، " ارزیابی ایمنی تبدیل راه‌های دو خطه به چهار خطه" فصلنامه علمی-پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 10، پاییز 93، (9-الف-101).

محمد تمنایی، محمود صفارزاده، امین جمیلی، سید احسان سید ابریشمی، " زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو" فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی حمل و نقل، کد 1238-92، (9-الف-100).

امیررضا ممدوحی، محمود صفارزاده، سیاوش شجاعت، " رویکرد تصادفی در تخمین ظرفیت آزادراه تهران – کرج" مجله علمی – پژوهشی عمران مدرس، دوره چهارم، شماره 2 تابستان 93، (9-الف-99).

سیدرامتین باقری، محمود صفارزاده، مجتبی کاظمی، "برآورد ارایه الگوی مناسب به منظور کاهش برخورد پرندگان با هواپیما در فرودگاه‌های کشور" فصلنامه جاده، سال 1392، (9-الف-98).

محمود صفارزاده و همکاران، "مکانیابی دوربینهای محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات"، فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی حمل و نقل، کد 1292-92، (9-الف-97).

محمود صفارزاده و همکاران، " تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی، فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی حمل و نقل، کد 1127-91، (9-الف-96).

بابک میربها، سید احسان سید ابریشمی، سعید شرافتی پور، "بررسی تاقیر قیمت گذاری معابر بر شیوه انتخاب وسیله کاربران با استفاده از روش رجحان بیان شده" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، در دست چاپ، (9-الف-95).

علیرضا بازرگانی، امیررضا ممدوحی، محمود صفارزاده " توسعه مدل برنامه‌ریزی خطی جهت کنترل بهینه رمپ‌ها: مطالعه موردی بزرگراه شهید همت" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، (در دست چاپ)، (9-الف-94).

محمود صفارزاده، امیررضا ممدوحی، علیرضا بازرگانی" روشی برای برآورد ضرایب ماتریس تقاضای سفر در مدل‌های بهینه سازی كنترل رمپ" فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیك ،اردیبهشت 92، (9- الف-93).

محمود صفارزاده،‌ مسعود یقینی و محمد تمنایی، "ارایه مدل برنامه‌ریزی زمان‌بندی قطارها با در نظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تك خطه در شبكه ریلی ایران" فصلنامه علمی- پژوهشی حمل و نقل، سال چهارم شماره 2، ص 73-80، زمستان 91، (9- الف-92).

محمود صفارزاده و همكاران "تحلیل حساسیت عملكرد شبكه حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تغییر همزمان عرضه و تقاضا در صورت وقوع بحران" فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیك، نشریه دانشكده راهنمایی و رانندگی‌، سال هفتم، شماره 26-پاییز 91، (9- الف-91).

محمود صفارزاده و همكاران "توسعه مدل سرعت- چگالی بر اساس داده‌های بومی جریان، آزاد راه تهران قم " فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیك، نشریه دانشكده راهنمایی و رانندگی، سال هفتم، شماره 25- تابستان 91، (9- الف-90).

محمود صفارزاده و همكاران " تحلیل حساسیت عملكرد شبكه حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تغییر هم زمان عرضه و تقاضا در صورت وقوع بحران " فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیك، شماره 25، تابستان 91، (9- الف-89).

محمود صفارزاده و مرتضی اسدامرجی و احمد دهقانی، " ارایه الگوی ارتباطی بین زیر سیستم‌ها جهت بكارگیری سیستم‌های مكان یابی اتوماتیك خودرو در مدیریت بحران" فصلنامه فناوری حمل و نقل، سال ششم شماره 17، ص 73-80، پاییز و زمستان 90، (9- الف-88).

محمود صفارزاده و همكاران، "روش ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی مبتنی بر آمار تصادفات جرحی" فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال نهم شماره 18 ص 104-5 ، تابستان 91، (9-الف-87).

محمود صفارزاده، " مطالعات تطبیقی جریمه‌های ترافیكی راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر كشورها" فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال نهم شماره 17 ص 59-74، بهار 91، (9-الف-86).

محمود صفارزاده و شهاب حسن‌پور و علی عبدی، "بررسی تصادفات عابران پیاده در ایران و ارائه راهكارهای بهبود ایمنی آنها" فصلنامه علمی ترویجی جاده، شماره 69، ص، 248-233، زمستان 1390، (9-الف-85).

محمود صفارزاده و بابك میربها،" ارزیابی اقتصادی تامین زیر ساخت‌های حمل و نقل در كریدورهای متراكم شهری" مجله مهندسی عمران شریف، دوره 27-2، شماره 3، ص، 73-18 آذر و دی 1390، (9-الف-84).

محمود صفارزاده و همكاران، "روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یكپارچه شبكه اتوبوس و تندرو "، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی حمل­و­نقل، سال دوم شماره 4 صفحات 303-316، تابستان 1390، (9-الف-83).

محمود صفارزاده و همكاران، "ارزیابی ریسك حمل و نقل مواد خطرناك در جاده‌های كشور" مجله علمی ترویجی راهور، دوره هشتم‏، شماره 16، صفحات 7-18، زمستان 1390‏، (9-الف-82).

محمود صفارزاده و همكاران، "شبیه‌سازی و كاربرد آن در مطالعات ترافیك: مدل تعقیب خودرو" مجله علمی ترویجی راهور، دوره هشتم‏، شماره 15، صفحات 59-74، پاییز 1390‏، (9-الف-81).

محمود صفارزاده و همكاران، " داده‌های NGSIM بعنوان ابزاری كارآمد در شبیه‌سازی جریان ترافیك و كاربرد آن در ایران" مجله علمی ترویجی راهور، دوره هشتم‏، شماره 14، صفحات 65-76، تابستان1390‏، (9-الف-80).

محمود صفارزاده و همكاران، "ارائه الگویی برای طراحی شبكه مسیرهای دوچرخه سواری: مطالعه موردی شهر قم" مجله علمی پژوهشی پژوهش­نامه حمل و نقل، دوره هشتم‏، شماره 2، صفحات 101-115، تابستان 1390‏، (9-الف-79).

محمود صفارزاده و همكاران، "ارائه مدل بهینه شبكه پروازی قطب و اقمار بر اساس تقاضای موجود (مطالعه موردی: شبكه فرودگاه­های داخلی ایران)" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره یازدهم‏، شماره 4، صفحات 57-68، زمستان 1390‏، (9-الف-78).

محمود صفارزاده وهمكاران، مقایسه تجهیزات گذرگاه­های عابرپیاده در معابر شهری و ارائه راهکارهایی برای افزایش ایمنی عابرپیاده در جلوگیری از تصادفات، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک، 1390، (9-الف-77).

سید صابر ناصر علوی، محمود صفارزاده، نوید ندیمی، امیر رضا ممدوحی، استفاده از شاخص زمان تا تصادف برای بهبود برازش مدل تعقیب خودروی GHR در حالت شتاب منفی، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره یازدهم‏، شماره 1، صفحات 17-26، بهار 1390‏، (9-الف-76).

محمود صفارزاده و مریم نخعی­پور، "ارائه مدل قیمت‌گذاری پاركینگ­های حاشیه­ای با رویكرد توسعه پاركینگ­های غیرحاشیه­ای"مجله علمی پژوهشی پژوهش­نامه حمل و نقل، دوره هفتم‏، شماره 4، صفحات 375-388، زمستان 1389‏، (9-الف-75).

محمود صفارزاده و شهاب حسن‌پور، "رتبه­بندی فرودگاه­ها بر اساس كارآیی و سطوح ارائه خدمات با استفاده از روش AHP" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره دهم‏، شماره 4، صفحات 33-47، زمستان 1389، (9-الف-74).

محمود صفارزاده، علی ترابی، ارائه مدلی جهت تعیین كریدور بهینه مسیر با در نظر گرفتن شرایط محیطی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیك، سال یازدهم، شماره 44، صفحات 5-14، پاییز 89، (9-الف-73).

محمود صفارزاده، علیرضا پاک­گوهر، محدثه خلیلی، بررسی علل و عوامل موثر بر کاهش تصادفات جاده­ای ایران با استفاده از مدل­های رگرسیونی LR، CRT، GLM فصلنامه علمی پژوهشی دانش انتظامی، نشریه دانشگاه علوم انتظامی، سال دوازدهم شماره اول بهار 1389، (9-الف- 72).

حدیقه جوانی محسن، صفارزاده محمود، ناصرعلوی سید صابر، " بررسی مدل اولویت­بندی ایمن­سازی معابر پیاده شهری با محوریت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)"، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک، نشریه دانشکده راهنمایی و رانندگی، شماره 16، صفحات 39-54، 1389. (9-الف-71)

ناصرعلوی سید­صابر، صفارزاده محمود، ندیمی نوید، "تخمین رفتار تعقیب خودرو با استفاده از مبانی معادلات دیفرانسیل"، ­فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه حمل­و­نقل، سال هفتم، شماره 3، صفحات 261 تا 274، پاییز 1389. (9-الف-70)

ناصرعلوی سید­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحی امیررضا، ندیمی نوید، "معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به­موقع تصادفات جلوبه­عقب "، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی حمل­و­نقل، سال اول شماره 3 صفحات 27-39، بهار 1389. (9-الف-69)

صفارزاده محمود، ناصرعلوی سید صابر، ندیمی نوید، " به­کارگیری شاخص زمان­تا­تصادف جهت توسعه سیستم­های اجتناب از تصادف"، فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیک سازمان حمل­و­نقل و ترافیک تهران، شماره 43، صفحات 10-16، 1389. (9-الف-68)

محمود صفارزاده، یاشار زینالی ، مدل مكان یابی بهینه پارك­های لجستیكی  جهت خدمات­دهی به ترانزیت كالا در منطقه اكو،  مهندسی حمل و نقل، سال اول ، شماره 2، زمستان 1388. (9-الف-67)

محمود صفارزاده، مصطفی آدرسی، علی محمد باغ علیشاهی، "بررسی مدل تعقیب خودرو در فرآیند شبیه­سازی جریان ترافیك با رویكرد نرم­افزار شبیه­سازی جریان ترافیكی، VISSIM"، مجله راهور، سال هفتم، شماره 9، بهار 89. (9-الف-66)

محمود صفارزاده، محسن زاهدی، "تأثیر ناهمواری روسازی و روشنایی بر سرعت جریان آزاد در آزادراهها"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم ، شماره 1، بهار 1389. (9-الف-65)

محمود صفارزاده، مقصود پوریاری، "بررسی میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یك راه اصلی بین شهری"، فصلنامه مدیریت ترافیك، نشریه دانشكده راهنمائی و رانندگی-سال چهارم-شماره 14-پاییز 1388. (9-الف-64)

محمود صفارزاده، كامبیز مستوفی دربان، "تعیین انحراف تقاضای ترانزیت هوایی كشور در بخش پروازهای عبوری"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 21، شماره 1، 1388. (9-الف-63)

محمود صفار زاده، علیرضا پاك­گوهر، محدثه خلیلی، "بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جاده­ای براساس مدل­های رگرسیون LR و  CART، فصلنامه مدیریت ترافیك، نشریه دانشكده راهنمائی و رانندگی-سال چهارم-شماره 13-تابستان 1388.(9-الف-62)

محمود صفارزاده، سید صابر ناصر علوی، "برنامه‌ریزی پرواز با استفاده از روشهای بهینه یابی جستجویی"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره 2، ص. 175- 184، تابستان 1388. (9-الف-61)

ناصرعلوی سید­صابر، صفارزاده محمود، آدرسی مصطفی، "ارزیابی و مقایسه روشهای ایمنی سنجی جاده بر اساس اطلاعات تصادفات و تداخلات ترافیک"، مجله علمی- ترویجی پلیس راهور، سال ششم، شماره 6، صفحات 23-40، تابستان 1388. (9-الف-60)

محمود صفارزاده، منظور – داود، میر فتاح- سید مهدی ،"ارزیابی اقتصادی توسعه بكارگیری سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناوگان اتوبوسرانی تهران"، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 1، سال ششم، بهار 1388. (9-الف-59)

محمود صفارزاده، علی عبدی كردانی،"عوامل موثر در ایمنی عملیات نشست روی باندها و ارتباط ان با ظرفیت محوطه پروازی فرودگاه"، مجله جاده، شماره 65، بهار 1388. (9-الف-58)

محمود صفارزاده ، محمدرضا سلیمانی كرمانی، آرش نوروزی،"بررسی قابلیت خوانایی تابلوهای اطلاع‌رسانی جاده‌ها با روش مدل‌سازی"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیك، سال سوم، شماره 11، زمستان 1387. (9-الف-57)

محمود صفارزاده، علی عبدی كردانی، كاظم انصاری،" الگوی مناسب برای انتخاب نوع تقاطع‌های غیر هم‌سطح و تبادل‌ها"، فصلنامه علمی – تخصصی پلیس راهور ناجا، سال پنجم، شماره 3، پاییز 1387. (9-الف-56)

محمود صفارزاده، سلیمانی، مهرابیان، "ظرفیت‌سنجی بنادر تجاری كشور برای بیست سال آینده"، مجله جاده، شماره 62، تابستان 87. (9-الف-55)

محمود صفارزاده، هویدا تزار،" نقش آسایش و راحتی سفر در افزایش تعداد مسافران سیستم حمل و نقل عمومی، مطالعه موردی شهر خرم آباد"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیك ،سال سوم، شماره 9، تابستان 1387. (9-الف-54)

محمود صفارزاده، عبدی كردانی- علی، بهشتی نیا- محمد علی،" ارائه الگوی نوین در مدیریت عملیاتی باندهای پروازی جهت ارتقاء ظرفیت بخش هوایی فرودگاه"، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 1، سال 1387. (9-الف-53)

محمود صفارزاده، عبدی كردانی- علی، پیردوانی- علی،" شناسایی معیارهای موثر در اولویت‌بندی مقاطع تصادف‌خیز و میزان اهمیت هر یك از آنها بر اساس روشهای تصمیم‌گیری گروهی" ،پژوهشنامه حمل و نقل شماره 2 سال پنجم، 1387. (9-الف-52)

محمود صفارزاده، علی بابازاده، "بررسی كاربرد انواع قوس‌های اتصال افقی و قائم در طراحی هندسی راه"، مجله جاده، شماره 61، بهار 87. (9-الف-51)

محمود صفارزاده‌، شاهین- شعبانی، "مدل پیش بینی تصادفات در قوس‌های واقع در راههای دو خطه برون شهری"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهارم، شماره 3، سال 1386. (9-الف-50)

محمود صفارزاده، هادی- گنجی،" استفاه از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محورهای همسان"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهارم، شماره 4، سال 1386. (9-الف-49)

محمود صفارزاده، میربها - بابك، "تبیین فرآیند عملكردی سیستمهای هوشمند حمل و نقل در مدیریت ترافیك مسیرهای برون شهری"، مجله جاده، شماره 60، سال 1386. (9-الف-48)

محمود صفارزاده، محمد عرفانی، "ارائه الگوی ارزیابی منافع سیستمهای هوشمند حمل و نقل شهری"، مجله جاده، شماره 59، سال1386. (9-الف- 47)

محمود صفارزاده، سید محمود دیباج، «ارزیابی هوایی و راهكارهای افزایش ایمنی حمل و نقل هوایی در كشور، مجله جاده، شماره 58، اردیبهشت1386. (9-الف- 46)

محمود صفارزاده، عبدالرضا رضایی ارجرودی، پریسا بازدار «ارائه مدل ریاضی جهت اندازه‌گیری بهره‌وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1386. (9-الف- 45)

محمود صفارزاده، وحید ابوالحسن نژاد، «ارائه مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناك جاده‌ها برای عابران پیاده»، مجله علمی پژوهشی دانشكده فنی- مهندسی دانشگاه تهران، بهار 1386. (9-الف- 44)

محمود صفارزاده، وحید ابوالحسن نژاد، «بازنگری و اصلاح فرم ثبت تصادفات جاده ای در کشور بر مبنای اهمیت عوامل وقوع»،مجله جاده، شماره 57، بهار 1386. (9-الف- 43)

محمود صفارزاده، بابك میربها « الگوی فرآیندی معماری منطقه‌ای سامانه‌های هوشمند حمل و نقل(مورد کاری: محور کرج-چالوس»، پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهارم، شماره 1، بهار 1386.  (9-الف- 42)

محمود صفارزاده، وحید ابوالحسن نژاد، «ارائه الگویی برای برنامه‌ریزی اجرایی تسهیلات و تجهیزات آرامسازی ترافیک»، فصلنامه علمی-تخصصی مدیریت ترافیک، سال اول، شماره 3، زمستان 1385.  (9-الف- 41)

محمود صفارزاده، زمانی، طلوعی، «مقایسه فنی – اقتصادی آسفالت سطحی در راههای فرعی و روستایی»، مجله جاده شماره 56، زمستان 1385. (9-الف- 40)

محمود صفارزاده، علی عبدی، «بررسی عوامل موثر در ظرفیت محوطه پروازی با تأکید بر باندهای پروازی»، مجله جاده، شماره 56، زمستان1385. (9-الف- 39)

محمود صفارزاده، محمد عرفانی، «ارائه الگوی ارزیابی منافع سیستمهای هوشمند حمل و نقل شهری»، تازه های ترافیک، سال هشتم، شماره 30، پائیز 1385.  (9-الف- 38)

محمود صفارزاده، مقصود پوریاری، «ارائه مدل تعیین شاخص ایمنی راه»، مجله علمی-پژوهشی مدرس، شماره 25، پائیز 1385.  (9-الف- 37)

محمود صفارزاده، امیر کاوسی، مرتضی اسماعیلی «مطالعه موردی با نرم افزارPave Mode Design»، مجله جاده، شماره 55، پائیز1385.  (9-الف- 36)

محمود صفارزاده، امیر كاووسی، باقری ساری، "ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم، شماره 2، تابستان 85. (9-الف- 35)

محمود صفارزاده، محسن زاهدی، «برنامه ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوسرانی»،مجله جاده، شماره 54، تابستان1385.  (9-الف- 34)

محمود صفارزاده، شاهرخ نورونی، «متدولوژی بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند(ITS) در مطالعات حمل و نقل شهری»، دو ماهنامه علمی-تخصصی پلیس راهور ناجا، سال سوم شماره سیزدهم شهریور 1385.  (9-الف- 33)

محمود صفارزاده، مرتضی اسد امرجی « اثربخشی پارامترهای ترافیكی و جاده‌ای بر ارزیابی حوادث ریزشی محورهای كوهستانی»، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم، شماره 4، بهار 1385.  (9-الف- 32)

محود صفارزاده، عباس راد، بروجردیان، "تعیین كریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی بر اساس محدودیت­های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم، شماره اول، بهار 1385.  (9-الف- 31)

محمود صفارزاده، مهرآذین، بروجردیان «مدل مسیریابی بهینه كریدور مسیر راه و راه آهن»، مجله دانشكده فنی دانشگاه تهران، 1385.  (9-الف- 30)

محمود صفارزاده، مهران قربانی«مدل تقاضای سفر هوائی بین شهری ایران»، مجله فنی و مهندسی مدرس-شماره 24، تهران، ایران،1385.  (9-الف- 29)

محمود صفارزاده، علی ملک‌زاده‌فر، «کاربرد آنالیز هزینه-فایده در انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای یک کریدور شهری»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی-سال پنجم - شماره سوم- پائیز 1384.  (9-الف- 28)

محمود صفارزاده، هیوا ژولیده «ارائه مدل مكانیابی فرودگاه به روش جایگشت»، پژوهشنامه حمل و نقل، سال دوم، شماره 3، پاییز 1384.  (9-الف- 27)

محمود صفارزاده، محمد رمضانی «ارائه راهكارهای به كارگیری سیستم ناوبری ماهواره‌ای در حمل و نقل هوایی ایران»، مجله جاده، شماره 53، مرداد 1384.  (9-الف- 26)

محمود صفارزاده، صمد افكار «ارائه مدل فنی – اقتصادی انتخاب قطار سریع بین شهری در ایران»، مجله علمی و پژوهشی حمل و نقل، سال دوم، شماره 2، تابستان 1384.  (9-الف- 25)

محمود صفارزاده، امیر فخرو «ارائه مدل فنی – اقتصادی احداث و بهر‌ه‌برداری از آزادراهها و بزرگراهها»، مجله علمی و پژوهشی حمل و نقل، سال اول، شماره 2، بهار 1384.  (9-الف- 24)

محمود صفارزاده، محسن نگهبان «مكان‌یابی سیستمهای كنترل وزن در حال حركت در كریدور ترانزیتی تهران – كرج»، مجله جاده، شماره 52، زمستان، 1383.  (9-الف- 23)

محمود صفارزاده، بهروز كرباسی زاده «مدلهای بهینه‌سازی عملیات تعمیر و نگهداری پلها با استفاده از برنامه‌ریزی پویا»،  فصلنامه علمی و پژوهشی حمل و نقل، شماره 1، زمستان 1383.  (9-الف- 22)

محمود صفارزاده، سایر همكاران «نقش مدیریت و كنترل ترافیك در ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده‌ای»، فصلنامه علوم انتظامی، ‌شماره 4، سال پنجم، 1383.  (9-الف- 21)

محمود صفارزاده، سایر همكاران «مقبولیت اجتماعی پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل»، مجله جاده، شماره 50، 1383.  (9-الف- 20)

محمود صفارزاده، محسن زاهدی «تأثیر رفتار عابر پیاده بر انتخاب،‌ طراحی و عملكرد گذرگاههای غیرهمسطح پیاده»، مجله جاده، شماره 51، 1383.  (9-الف- 19)

محمود صفارزاده، رضا الیاسی «ارائه مدل تعمیر و نگهداری راه بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی»، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره 15، بهار ، 1383.  (9-الف- 18)

محمود صفارزاده، علی قائمی «ارائه مدل ریاضی و كامپیوتری برای جلوگیری از برخورد عوارض با سطوح عاری از موانع فرودگاه»، نشریه دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2، سال پانزدهم، 1382.  (9-الف- 17)

محمود صفارزاده، مازیار رزم‌آور «ارائه مدل اولویت‌بندی نگهداری و بهسازی راههای كشور با استفاده از نرم‌افزار HDM4»، مجله جاده، شماره 49، 1382. (9-الف- 16)

محمود صفارزاده، علی عابدیان «اولویت‌بندی بهسازی و توسعه مسیرهای جاده‌ای كشور در ترانزیت كالا بین آسیا و اروپا»، فصلنامه علمی – پژوهشی جاده، شماره 48، تابستان 1382. (9-الف- 15)

محمود صفارزاده، رضا احدی «مطالعه تحلیلی حداكثر بار وسیله نقلیه روی جاده صلب»، مجله جاده شماره 46، پاییز 1381. (9-الف- 14)

محمود صفارزاده، فرزاد رحیمی «بررسی تحلیلی آلودگیهای صوتی وسایل حمل و نقل»، مجله نیوار، شماره 44 و 45، بهار و تابستان 1381. (9-الف- 13)

محمود صفارزاده، سهیلا مرادی «بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پروژه‌های حمل و نقل و روشهای ارزیابی آن»، مجله جاده، شماره 45، سال 1381.  (9-الف- 12)

محمود صفارزاده، حمیدرضا بهرامیان «الگوی بهینه توزیع اعتبار تعمیر و نگهداری راههای كشور»، فصلنامه علمی فنی، پژوهشی جاده، شماره 43، زمستان 1380.  (9-الف- 11)

محمود صفارزاده، غلامرضا معصومی «مدل بهینه طراحی و آنالیز كامپیوتری ایپرون فرودگاه»، مجله مهندسی استقلال، سال 20 شماره 2، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380.   (9-الف- 10)

محمود صفارزاده، «امكانات و دورنمای كریدور حمل و نقل شمال – جنوب برای گسترش تجارت میان آسیا و اروپا»، بولتن فنی مركز تحقیقات راه آهن، سال دوم، شماره 3، فروردین 1380.  (9-الف- 9)

محمود صفارزاده، حسینمردی «طراحی الگوی بهینه حمل و نقل مسافران در كشور»، مجله علمی – پژوهشی جاده، شماره 43، زمستان 1379. (9-الف-8)

محمود صفارزاده، جواد هدایتی، «نقش زیربنای حمل و نقل ایران در توسعه تجارت بین­المللی»، مجله جاده شماره 42، بهار 1379. (9-الف-7)

محمود صفارزاده، جواد هدایتی، «توسعه زیرساختارهای ترانزیت در كشور ایران»، مجله جاده شماره 42، بهار 1379. (9-الف-6)

محمود صفارزاده، جواد هدایتی «ترانزیت كالا از ایران: پتانسیلها و محدودیتها»، سازمان توسعه راههای ایران مجلة علمی – پژوهشی جاده، شماره 41، پاییز و زمستان 1378. (9-الف-5)

محمود صفارزاده، محسن زاهدی «ارزیابی عملكرد آسفالتهای بازیافتی ایران»، نشریه علمی، پژوهشی امیركبیر، شماره 41، سال 11، تابستان 1378. (9-الف-4)

محمود صفارزاده، «اولویت‌بندی احداث پایانه‌های باربری جاده‌ای در سطح كشور»، مجله جاده شماره 39، پاییز 1377. (9-الف-3)

محمود صفارزاده، فرزاد رحیمی «روش جدید تخمین آلودگی صوتی جاده‌ها با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی»، مجله محیط شناسی دانشگاه تهران، شماره 21، سال 24، تابستان 1377. (9-الف-2)

محمود صفارزاده، «ترمینالهای چند منظوره گامی مؤثر جهت افزایش بهره‌وری»، مجله صنعت حمل و نقل ایران، شماره 154، سال 1375. (9-الف-1) 

آخرین مطالب از این نویسنده
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل و نقل روزنامه تین
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
آرشیو
آرشیو