سیدرامتین باقری

دانشجوی دکتری- برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد – مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

کارشناسی- مهندسی عمران- عمران

 

سوابق کاری:

 1. وزارت راه و شهرسازی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، معاون پشتیبانی،
 2. وزارت راه و شهرسازی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل حوزه مديرعامل،
 3. وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، قائم مقام و مشاور معاون تحقیقات و فناوری،
 4. جامعه اندیشمندان ترافیک کشور، دبیر گروه،
 5. پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، معاون آموزش،
 6. انجمن حمل و نقل هوایی ایران، عضو هیات مدیره و بازرس انجمن،
 7. شهرداری کلانشهر رشت، سازمان پایانه‌های مسافربری، عضو اصلی هیات مدیره،
 8. شهرداری کلانشهر رشت، سازمان حمل و نقل بار و مسافر، عضو شورای سازمان،
 9. شورای اسلامی کلانشهر رشت، مشاور کمسیون حمل و نقل و ترافیک،
 10. شورای اسلامی شهر شهرستان رودسر، مشاور کمسیون حمل و نقل و ترافیک،
 11. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، عضو گروه تخصصی ترافیک، دوره ششم،
 12. سازمان نظام مهندسی ساختمان، دارای پروانه نظارت، محاسبات، اجرا و ترافیک،

توضیحات :

عضویت در کارگروه‌ها و کمسیون‌ها

 1. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عضو کمیته تدوین دستور العمل ساختمان‌های بلند مرتبه در حوزه حمل و نقل،
 2. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عضو کارگروه به روز رسانی فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه و فهرست بهای پایه راهداری،
 3. اداره کل راه و شهرسازی گیلان، عضو کارگروه تخصصی حمل و نقل استان گیلان، 
 4. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرستان رشت، عضو کارگروه ترافیک،

 تألیف و ترجمه کتاب

 1. کتاب محیط زیست و حمل و نقل هوایی، (در دست چاپ)
 2. کتاب دانش فنی پایه حمل و نقل" دفتر تالیف کتابهای درسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،وزارت آموزش و پرورش، چاپ 1395
 3. کتاب مهندسی ترافیک،  انتشارات پوران پژوهش، چاپ 1393
 4. کتاب چگونه راه‌های دوخطه برون شهری ایمن بسازیم" انتشارت دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور، چاپ 1390
 5. کتاب روسازي راه، انتشارات پوران پژوهش، چاپ 1389
 6. کتاب راهسازي ، انتشارات جهش، چاپ 1389

سوابق تدریس آموزشی

 1. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز رشت، گیلان
 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه، گیلان
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن، گیلان

کار‌های تحقیقاتی و مطالعاتی

 1. مجری پروژه- تعیین مکان مناسب دوربرگردانها در راه های اصلی کرمانشاه- اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه-( مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی)  آبان 1393
 2. همکار پروژه- مطالعات مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح جانباز- آزادی، شهرداری مشهد، 1392
 3. همکار پروژه- بازنگری طرح جامع فرودگاه بین المللی اردبیل، سازمان هواپیمایی کشوری- (پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه)  فروردین 1391
 4. مجری پروژه- بازنگری طرح جامع فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت – شهرستان رشت، سازمان هواپیمایی کشوری- (پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه)     فروردین 1391
 5. همکار پروژه- مطالعات تطبیقی جرائم ترافیکی و رانندگی در کشور و سایر کشورها، دفتر تحقیقات کاربردی راهور ناجا- (پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه)   اردیبهشت 1391
 6. مجری پروژه- تدوین دوره‌های اخلاق حرفه‌ای و رانندگی تدافعی برای رانندگان تاکسی شهر تهران، سازمان تاکسیرانی شهر تهران- (پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه)   بهمن 1390
 7. مجری پروژه - ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر‌ها و روگذرهای عابرپیاده در شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران- (پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه)  آبان 1390
 8. همکار پروژه- طرح جامع فرودگاه بین المللی سلفچگان- قم، استانداری قم- فروردین 1390

مقالات چاپ شده در نشریات علمی‌ - پژوهشی و ترویجی

 1. " ارزیابی استفاده از انواع تقاطع های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه های شریانی برون شهری" پژوهشنامه حمل و نقل،کد مقاله: 94-1787،  1394
 2. " مدل تخصیص خدمات کنترلی و نظارتی کاربر در شبکه معابر با رویکرد ارتقای ایمنی و خدمات رسانی" فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 39- زمستان 1394
 3. " ارائه مدل رتبه‌بندی سیستم‌های نظارتی هوایی در فرودگاه‌های کوهستانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی" ، پژوهشنامه حمل و نقل، کد مقاله: 93-1725، 1393
 4. "ارزيابي هزينه هاي اقتصادي فوتي هاي تصادفات جاده اي كشور" فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات راهور، سال یازدهم - شماره 25 – بهار 1393
 5. " ارائه الگوی مناسب به منظور کاهش برخورد پرندگان با هواپیما در فرودگاه‌های کشور" فصلنامه علمی – ترویجی جاده –زمستان 1392 کد: 90332
 6. " مقایسه میزان هدر رفت تولید ناخالص ملی در تصادفات جاده­ای کشور" فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات راهور، سال نهم - شماره 20 – پاییز 1392
 7. " تحلیل سرفاصله زمانی به تفکیک ترکیبات مختلف انواع زوج خودرو در شرایط جریان متراکم ترافیک آزادراه "، فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 1391
 8. " مطالعات تطبیقی جریمه‌های ترافیکی راهنمایی  و رانندگی در ایران و سایر کشورها، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات راهور، سال نهم - شماره 17 – بهار 1391
 9. " مقایسه تجهیزات گذرگاه­های عابرپیاده در معابر شهری و ارائه راهکارهایی برای افزایش ایمنی عابرپیاده در جلوگیری از تصادفات، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 19 – زمستان 1389

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های خارجی

 1. “ Prioritization of effective parameters to achieve optimal traffic safety parameters in urban areas” The 17th International conference on Traffic and transportation Engineering, Feb 2018 (01-2018)
 2.  “ Proposing a New Train Rescheduling Approach with Simultaneous Consideration of Cancelling, Delaying and Re-Ordering Policies” TRB, 2014 (03-2014)
 3. “IMPACT OF BIRD STRIKES ON AIRCRAFT OPERATION AND PREVENTION METHODS CASE STUDY: IRANIAN AIRPORTS” Presented at 18th Air Transport Research Society (ATRS) World Conference, Bourdux, Frence, July 2014 (02-2014)
 4.  “A practical method of periodic pavement damage determination in airports (Case study of Mehrabad International Airport (OIII))3rd International Conference on Traffic and Transportation Engineering (ICTTE), Lisbon, Portugal, April 2014 (01-2014)
 5.  “Comparison of Multilateration system (MLAT) with Secondary surveillance system (SSR)-Case study: SDG, CQD and IIL airports” Presented at 17th Air Transport Research Society (ATRS) World Conference, Bergamo, Italy, June 2013 (01-2013)

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی

 1. " ارزیابی اقتصادی روش های نگهداری روسازی راه" هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران (01-1395)
 2. " بررسی عوامل ناشی از زیرساخت ها در تصادفات موتور سیکلت ها در ایران و پیشنهاد راهکارهای امکان پذیر برای کاهش آن" اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین، سمنان (05-1394)
 3. " ارزیابی نقاط قوت و ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل شهری به منظور ارتقای ایمنی تردد، مطالعه موردی: بزرگراه‌های تهران" اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین، سمنان (04-1394)
 4. " راهکارهای کاهش آسیب پذیری راکبین موتور سیکلت در جاده‌های روستایی و بین شهریدر ایران" نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی، تهران (02-1394)
 5. " چارچوب تطابق طراحی و توسعه راه‌های روستایی با معیارهای توسعه حمل و نقل پایدار" نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی، تهران (01-1394)
 6. " ترافیک و کودکان: چالش‌‌های ایمنی و آموزش" پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک، تهران (02-1393)
 7. " تاثیرات برخورد پرندگان در سوانح هوایی و روش های افزایش ایمنی پرواز" سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده سوانح ریلی و هوایی، زنجان (01-1393)
 8. " بررسی عوامل تاثیرگذار در تصادفات راه‌های روستایی" سومین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش‌ها و راهکارهای پیش رو، شیراز (10-1391)
 9. " بررسي نقش انواع جريمه­هاي ترافيکي در کاهش تخلفات با استفاده از تجربيات 7 کشور دنيا" دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران (09-1391)
 10. " بررسی و ارائه برخی از راهکارهای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در راه‌های روستایی" ، اولین همایش ملی ایمنی راه‌های روستایی (07-1391)
 11. " تشخیص نقاط پر حادثه بر اساس ویژگی‌ها و موقعیت تصادفات" اولین همایش ملی ایمنی راه‌های روستایی  (06-1391)
 12. " ارائه الگوی مکانیابی و طراحی تسهیلات گذرگاه عابرپیاده" سومین همایش ملی ایمنی و ترافیک، تهران، (01-1391)
 13. " آنالیز مقایسه‌ای بکارگیری تسهیلات غیرهمسطح عابرپیاده در معابر شهری، " یازدهیمن کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران (11-1390)
 14. " بررسی اهمیت عابران پیاده و تاثیر سیستم‌های هوشمند ترافیک بر ایمنی آنها در جاده‌های برون شهری،" دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، ریلی و هوایی، زنجان (09-1390)
 15. " ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم‌های ناوبری چندگانه (MLAT)" اولین کنفرانس ملی اویونیک ایران، تهران (05-1390)
 16. " بررسی نقش دوچرخه در برنامه ریزی سیستم‌های حمل و نقل درون شهری و ارائه راهکارهای افزایش مطلوبیت دوچرخه سواری" ، اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری، تهران، ایران، (04-1390)
 17. " آنالیز خصوصیات فردی رانندگان وسیله نقلیه در تصادفات" ، اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکار‌های ارتقاء آن، کرمان  (02-1390)
 18.  "مقایسه تجهیزات گذرگاه­های عابرپیاده در معابر شهری و ارائه راهکارهایی برای افزایش ایمنی عابرپیاده در جلوگیری از تصادفات"، اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن، كرمان (01-1390)
 19. "بررسی تطبیقی تجهیزات گذرگاه­های عرضی معابر شهری جهت عبور ایمن عابرین پیاده"، کنفرانس مهندسی عمران دانشگاه آزاد نجف آباد (01-1389)

عضویت در انجمن‌های تخصصی بین المللی و داخلی

 1. عضو جامعه پژوهشگران حمل و نقل هوایی، کانادا (ATRS)
 2. عضو جمعیت ایمنی راه های کشور، (ISSS)
 3. عضو انجمن دوستی ایران و اسپانیا،
 4. عضو انجمن علمی حمل و نقل هوایی ایران، (IATS)
 5. عضو جامعه مهندسین حمل و نقل ایران

 فعالیت های علمی  و اجرایی کنفرانس‌ها

 1. عضو هیات علمی، کنفرانس سیستمهای حمل و نقل هوشمند، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای،
 2. عضو هیأت علمی و کمیته اجرایی، کنفرانس قیر و آسفالت ایران، وزرات راه و شهرسازی،
 3. عضو کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه (APMCHUD)
 4. رئیس کمیته اجرایی و عضو هیات علمی، کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی، وزارت راه و شهرسازی،
 5. عضو هیات علمی کنفرانس آسیب شناسی حمل و نقل هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری،

 فعالیت های فرهنگی و ورزشی

 1. عضو هیات رئیسه هیات بسکتبال استان گیلان،
 2. عضو فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران،

آخرین مطالب از این نویسنده
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل و نقل روزنامه تین
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
آرشیو
آرشیو
آرشیو