عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :

تنها راه دولت برای دستیابی به توسعه علمی توجه به متخصصین ایرانی است و برای بالندگی بیشتر این متخصصین، نیاز به اعطای یارانه به تحقیقات و فن‌آوریهای داخلی است.

آرشیو

وضعیت آب و هوا

  • {{ cityFields.city }} {{ cityFields.data.main.temp_min }} {{ cityFields.data.main.temp_max }}
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل و نقل روزنامه تین
قیمت های روز