| کد خبر: 245633 |

◄ همه معاونان و مدیران محمد رحمتی در دوران وزارت راه و ترابری

معاونان و مدیران فعال دوران وزارت محمد رحمتی وزیر راه و ترابری

تین نیوز

معاونان و مدیران فعال دوران وزارت محمد رحمتی وزیر راه و ترابری

سرپرست وزارت راه و ترابری از 1383/10/22 با حکم محمد خاتمی رئیس جمهور با استناد به اصل 135 قانون اساسی

وزیر راه و ترابری از تاریخ 1383/11/14 تا تاریخ ........  در کابینه سید محمد خاتمی - رای اعتماد مجلس با 170 رای از 210 رای موافق اخذ شده(نمایندگان حاضر 217 نفر) و 29 نفر مخالف و 11 نفر ممتنع

دوره وزارت از تاریخ       تا تاریخ ...... در کابینه محمود احمدی نژاد

معارفه محمد رحمتی

همچنین هیات دولت بر اساس پیشنهاد محمد خاتمی رئیس جمهور، در تاریخ 1383/12/03 و بر اساس اصل 127 قانون اساسی محمد رحمتی را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در اجرای طرح تسریع و تکمیل طرح و تامین تجهیزات و بهره برداری فرودگاه بین الملل امام خمینی (ره) منصوب کرده است.

فهرست مشخصات معاونان و مدیران منصوب شده و مشغول فعالیت در دوره وزارت مهندس محمد رحمتی

 

معاونان و مدیران کل وزارت راه و ترابری در دوره مهندس محمد رحمتی
ردیف نام و فامیل تاریخ تولد سمت سمت قبلی رشته تحصیلی تخصص انتصاب پایان برترین اقدامات توضیح
  مهدی بدیعی فرجام فرد   معاون پشتیبانی و مدیریت منابع مدیرکل راه و ترابری استان فارس       1387/07/30    
  محمدجعفر اکرام جعفری   معاون آموزش، تحقیقات و فناوری              
  صادق افشار   مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل معاون شرکت ساخت و توسعه            
  حمید بهبهانی   معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل مشاور شهردار تهران            
  احمد مجیدی   معاون اشتغال              
  عبدالرضا شریعتی کوه بنایی   معاون امور مجلس و هماهنگی استان ها       1384/07/10      
  محمد بخارایی   معاون امور مجلس و هماهنگی امور استان ها       1383/12/04 1384/07/10    
  محمد بخارایی   مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای   مهندس راه و ساختمان   1384/06/15      
  مسعود خوانساری   مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای         1384/06/15    
  محمدرضا برزگر بفرویی   مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک              
  حسن زیاری   مدیرعامل شرکت راه آهن              
  محمد سعیدنژاد 1336 مدیرعامل شرکت راه آهن مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران            
  علی طاهری مطلق   مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی              
  احمد دنیا مالی 1339 مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی              
  نورالله رضایی نیارکی   رئیس سازمان هواپیمایی کشوری       1383 1385/10/24    
  حسین خانلری   رئیس سازمان هواپیمایی کشوری       1385/10/24      
  علیمحمد نوریان   رئیس سازمان هواشناسی              
  اصغر کتابچی   مدیرعامل شرکت فرودگاه ها              
  سعید حسامی   مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی- هما              
  اسکندر سعیدی کیا   مدیرعامل سازمان توسعه راه های ایران              
  فریدون رضیئی 1340 مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی       1383/11/17      
  مسعود ذهبیون 1339 مشاور و مدیرکل دفتر روابط عمومی مشاور دبیر شورایعالی و مدیر فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد            
  سعید مجتهد سلیمانی   مدیرکل دفتر بین الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی              
  مجید کارگران   مدیرکل امور حقوقی و امور بین الملل              
  سعید ایزدیان   مدیرکل برنامه ریزی و تلفیق طرح ها              
  سیداحمد هاشمی نژاد   مشاور فرهنگی              
  حسین تختی   مشاور امور ایثارگران              
  جواد توکلی   مدیر پروژه برون مرزی- راه آهن دوغارون - هرات              
  حمزه علی بخشی   مدیرکل امور مجامع              
  محسن غیاثی 1342 مدیرکل بازرسی و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی/ علوم حوزوی (دروس خارج فقه و اصول)            
  علی همتی والا   مدیرکل حراست              
  کامران رحیم اف   مدیرکل فناوری اطلاعات              
                     

 

اعضای هیات عامل سازمان ها و هیات مدیره شرکت ها تابعه وزارت راه و شهرسازی

اعضای هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

صادق افشار

 

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی
ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

علی طاهری مطلق

 

رئیس هیات عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

محمدبخارایی

 

رئیس هیات عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

اصغر کتابچی   رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره شرکت راه آهن

ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

محمد سعیدنزاد

 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   

 

اعضای هیات مدیره شرکت آـزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

محمدرضا برزگر بفرویی

 

مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   

 

اعضای هیات مدیره سازمان هواپیمایی کشوری
ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

نورالله رضایی نیارکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین خانلری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   

 

اعضای هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی- ایران ایر

ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

سعید حسامی

 

مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   

 

اعضای هیات مدیره سازمان هواشناسی کشور
ردیف نام و فامیل سال تولد سمت سمت قبلی تحصیلات تخصص تاریخ ابلاغ پایان توضیح

 

عیلمحمد نوریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   

 

اعضای شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل منصوب شده توسط مهندس محمد رحمتی:

اعضای شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل و نقل وزارت راه و ترابری
ردیف نام سمت تاریخ ابلاغ خاتمه توضیح
  محمدجعفر اکرام جعفری دبیر و عضو شورای عالی فنی و امور زیربنایی حمل ونقل 1385/02/10    
  حمید بهبهانی عضو شورای عالی 1385/02/10    
  محمد بخارایی عضو شورای عالی 1385/02/10    
  صادق افشار عضو شورای عالی 1385/02/10    
  محمدرضا برزگر بفرویی عضو شورای عالی 1385/02/10    

مدیران کل ادارات کل راه و ترابری استان ها

ردیف

نام و فامیل

سال تولد

سمت

سمت قبلی

تحصیلات

تخصص

تاریخ ابلاغ پایان برترین اقدامات توضیح

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان آذربایجان غربی

 

 

 

       

 

میرکمال الدین میرجعفریان

 

مدیرکل راه و ترابری استان اردبیل

 

 

 

       

 

هوشنگ عشایری

 

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان

 

1387/04/04

 

       

 

عبدالهاشم حسن نیا

 

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان

 

 

1387/04/04        

 

محمد امین نصرالهی

 

مدیرکل راه و ترابری استان ایلام

 

1385/02/10

 

       
      مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر              
  احمد صدیقی   مدیرکل راه و ترابری استان تهران              
      مدیرکل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری              
      مدیرکل راه و ترابری استان خراسان              
      مدیرکل راه و ترابری استان خوزستان              
      مدیرکل راه و ترابری استان زنجان              
      مدیرکل راه و ترابری استان سمنان              

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان

 

 

 

       

 

سیدجلیل حجازی

 

مدیرکل راه و ترابری استان فارس

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان قم

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان

 

 

 

       

 

محمد تقی بختیاری

 

مدیرکل راه و ترابری استان کرمان

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان کرمان جنوب

 

 

 

       

 

عطاءالله قادری

 

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه

 

1385/02/10

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان کهگیلویه و بویر احمد

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان گلستان

 

 

 

       
  موسی رحیمی   مدیرکل راه و ترابری استان مازندران   1387/03/13          

 

عبدالحسین بیگدلی

 

مدیرکل راه و ترابری استان مازندران

 

 

1387/03/13

       
      مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی              

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان هرمزگان

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان همدان

 

 

 

       

 

 

 

مدیرکل راه و ترابری استان یزد

 

 

 

       

 

سفرها و ملاقات های خارجی محمد رحمتی در دوره وزارت راه و ترابری

ردیف تاریخ ملاقات محل ملاقات نام ملاقات شونده سمت ملاقات شونده کشور متبوع ملاقات شونده موارد مطرح شده توسط ایرانی موارد مطرح شده توسط طرف خارجی توضیح
  1383/12/03 تهران سلمان شاه سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی پاکستان

- توسعه همکاری ها و سطح مبادلات تا یک میلیارد دلار

- همکاری های نمایشگاهی، بانکی، تجار و اتاق های بازرگانی، و ...

 

- افزایش سرمایه گذاری در زمینه حمنل و نقل و انرژی و زیرساخت هاو حجم مبالات

- کاهش و اجرای  تعرفه های ترجیحی، ایجاد مناطق آزاد مشترک، جلوگیری از قاچاق کالا، همکاری در کشتیرانی و تشکیل کمیته مشترک دریانوردی

پانزدهمین اجلاس مشترک اقتصادی ایران و پاکستان
  1384/03/08 تهران   وزیر حمل و نقل هوایی و جهانگردی سنگال

- اعلام آمادگی ایران برای ساخت زیربناهای حمل و نقل سنگال

- آماده شدن پیش نویس همکاری دریایی

- ایجاد خطوط هوایی بین دو کشور  
  1385/04/17 آنکارا- ترکیه

بنالی یلدرم

 

دیدار با رجب طیب اردوغان

وزیر ارتباطات و حمل و نقل

 

نخست وزیر ترکیه

ترکیه

- در زمینه های حمل و نقل موضوعات زیادی برای همکاری طرفین وجود دارد.

- این سفر زمینه سفر گسترده برای توسعه همکاری ها باشد.

- تاکید بر توسعه همکاریها

- احداث خط ریلی دور دریاچه وان

- افزایش فریبوت از 2 به 4 فروند برای انتقال بار و مسافر

 

امضای پروتکل همکاری حمل و نقلی توسط وزیران دو کشور در خاتمه پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای حمل و نقل ایران و ترکیه
  1384/07/17 ایران- تهران سلام عوده المالکی وزیر حمل ونقل عراق

- رفع مشکل صدور روادید هیات های ایرانی برای بازسازی و اسکله های عراق و بازسازی فرودگاه نجف

-

- فراهم شدن زمینه پروزارها ایرانی

-

- رفع موانع روادید هیات های ایرانی در کوتاهترین زمان

- رفع مشکلات توسط کارشناسان دوطرف طی زمان مشخص

- رفع مشکل تردد کامیون های ایرانی

- تضمین امنیت پروازهواپیماهای ایرانی به عراق

 
  1385/10/3 ایران- دفتر وزیر عباسعلی حسن اف سفیر در ایران جمهوری آذربایجان

- پیشنهاد به شرکت های روسی برای مشارکت در راه آهن قزوین رشت

- زیاد بودن تعرفه کامیون های ترانزیت که به آذربایجان می روند

-دعوت به سفر به آذربایجان

-  تاکید بر اجرای توافقنامه بیند دوکشور

-ضرورت تاسیس شرکت اتوبوسرانی بین گتجه به بیله سوار و اردبیل و ماکو

 
  1358/10/25   شروان الونالی  عبدالرزاق کاطع

مشاور امنیت ملی و سرپرست وزارت راه عراق 

معاون وزیر راه عراق

عراق

- تحویل فوری کشتی کانتینربر توقیف شده در بندر ام القصر

- آغاز فعالیت از مرز ریلی شلمچه برای اتصال به بصره

- همکاری با ایران سرلوحه برنامه های ماست

- عراق تمایل دارد شرکت های ایرانی توانمند، اینکشور را در پیشبرد امور یاری کنند

- قول همکاری تحویل کشتی توقیف شده

امضای تفاهم نامه در زمینه هوایی، زمینی و بندری توسط مجتهد سلیمانی مدیرکل امور بین الملل وزارت راه
  1386/02/16 تهران عبدالرحیم آشوراف وزیر راه تاجیکستان

- تهیه هواپیما برای تاجیکستان از طریق لیزینگ

- تامین بخشی ازهزینه تونل انزابی- اشتقلال توسط تاجیکستان

افزایش یک پرواز مشهد به دوشنبه به 4 تا 5 پرواز بین تهران به  دوشنبه

- تکمیل توافقنامه امضا شده در 12 سال قبل در زمینه توسعه حمل و نقل

- درخواست همکاری برای خرید هواپیما بصورت لیزینگ

- خبر ساخت ترمینال در بندرعباس

 
  1386/01/25 ایران شمیم صدیقی وزیر ارتباطات پاکستان

- افزایش پروازها بین دو کشور

- ضرورت برقرای اتوبوسرانی بین زاهدان و کویته

- استفاده ایران از مسیر ترانزیت پاکستان به چین

- اتصال بندر چابهار به بندر گوادر

- برقراری مسیر  ارتباطی کویته به مشهد

- توسعه روابط تجاری

 
  1386/01/29 ایران یوجل آتیلا معاون وزیر راه بلغارستان

-امیدواری به افزایش گردشگرانو تجار

- افزایش همکاری دو کشور

- افزایش زمینه همکاری بین دو کشور امضای تفاهم نامه در زمینه توسعه حمل و نقل توسط حمید بهبهانی
                 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.