• با توجه به وسعت جغرافیایی ایران و البته هزینه بالای مسافرت هوایی و جاده‌ای، سفر با قطار همواره جزو اولویت‌های نخست ایرانیان بوده است اما مسافرت ریلی قوانین و مقرراتی دارد و حقوق خاصی را نیز برای مسافران در نظر می‌گیرد. در صورتی که قصد مسافرت با قطار داریم و بلیتی که تهیه کرده ایم را گم کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟

  • راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای رضایتمندی هموطنان اقدام پرداخت خسارت بابت تاخیر قطارهای مسافری بر اساس مسیر و زمان سفر کرده است.

  • استرداد بلیت اینترنتی

  • حمل‌ونقل ریلی به عنوان ایمن‌ترین و ارزانترین روش حمل‌ونقل بستری مناسب برای سفر فراهم می‌کند. اطلاع مسافران از حقوق خود می‌تواند آرامش خاطر بیشتری فراهم کند. استرداد بلیت از مواردی است که اکثر مسافران ریلی با آن سروکار دارند.

  • مسافرت از هر نوع و با هر وسیله‌ای که باشد‌‌، یاد‌‌آور خاطرات و نوستالژی‌های گذشته ما است؛ خاطراتی که نه فقط از سفر و مقصد‌‌ به خاطرمان ماند‌‌ه است، بلکه از نوع وسیله نقلیه نیز متاثر می‌شود‌‌. چه کسی می‌تواند‌‌ منکر شود‌‌ وقتی که د‌‌ر گوشه‌ای از کوپه قطار کنار پنجره، د‌‌رحالی‌که تا چشم کار می‌کند‌‌ آسمان آبی و پررنگ و د‌‌شت‌ها و کویر را به نظاره می‌‌نشیند‌‌ و کتابی یا خود‌‌کاری که روی ورق سفید‌‌ د‌‌ر حال نوشتن است را د‌‌ر د‌‌ست د‌‌ارد‌‌ از بهترین لحظات سفرش به شمار نمی‌رود‌‌؟

  • شورای اقتصاد اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن را به استناد جزء (1) بند "ق" تبصره (2) بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد.

  • برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از این دست اتفاقات‌ زیاد افتاده است که حتی با وجود پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی، گذرنامه دارای اعتبار، داشتن همه مدارک و شرایط کافی، در نهایت موفق به اخذ روادید (ویزا) کشور مقصد نشده‌اند. اعطا یا عدم اعطای روادید یک کشور به فرد بیگانه از جمله اعمال وظایف حاکمیتی مقامات مسوول کشور است و آنها هیچ اجباری بابت پاسخگویی به افراد ندارند.

  • گویا پرداخت عوارض، قبض، مالیات و جریمه، در روزگار ما به عنوان یکی از نشانه‌های حیات شناخته می‌شود، یکی از آن بزنگاه‌های مهم پرداخت عوارض، دقیقا هنگام خروج از کشور است.

  • براساس مواد دهگانه کد جهانی اخلاق جهانگردی، در هریک از محورهای مندرج در کد برای دولت‌های عضو سازمان جهانی گردشگری و فعال در عرصه جهانگردی، حقوق و تکالیفی منظور شده است که به تفکیک به شرح زیر احصاء می‌گردد:

آرشیو