وزیر راه و شهرسازی از آسفالت ۲۷ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در کشور خبر داد و گفت: آسفالت راه‌ های روستایی استان قزوین در سال آینده باید افزایش پیدا کند.

آرشیو
    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آرشیو
    آرشیو
    آرشیو

    آرشیو