وزیر تعاون:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باتوجه به نقش پررنگ حمل و نقل هوایی در آینده ترانزیت جهان، توسعه بیش از پیش دانش فنی و مهندسی کشور در حوزه هواپیمایی ضرورت …

    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آرشیو

    آرشیو