| کد خبر: 247105 |

◄ فهرست تشکل های حمل و نقل ثبت شده در معاونت مشارکت های مردمی وزارت کشور

لیست سمن ها (سازمان های مردم نهاد) یا تشکل های ثبت شده در معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور به تفکیک موضوع فعالیت

تین نیوز

فهرست تشکل - سمن- های حمل و نقل ثبت شده در معاونت مشارکت های مردمی وزارت کشور

لیست سمن ها (سازمان های مردم نهاد) یا تشکل های ثبت شده در معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور به تفکیک موضوع فعالیت در ذیل آمده است.

در جدول نخست فهرست تشکل های مدنی و انجمن های مرتبط با حوزه حمل و نقل و زمینه های مرتبط از جمله خودرو و گردشگری آمده است :

ردیف نام انجمن یا سازمان مردم نهاد- سمن نام مدیر عامل شماره ثبت موضوع فعالیت حوزه فعالیت
1 انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت   29987 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
2 انجمن مسیر سبز   23072 اجتماعی  
3 جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران   39540 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
4 جمعیت حکایت  تاز مصرف کنندگان خودرو   21357 اجتماعی  
5 انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی   36997 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
6 انجمن حمایت از پل های تاریخی کشور   604 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
7 انجمن حامیان استاندارد و کیفیت   35673 علمی فن آوریهای نوین،تعاول با مراکز علمی
8 بنیاد غیردولتی توسعه علوم و فناوری های هوافضا   28943 علمی  
9 انجمن خیرین راه و ترابری   34002 عمران و آبادانی توسعه انسانی واقتصادی
10 انجمن مهندسی ارزش حمل و نقل   26007 عمران و آبادانی  
11 انجمن حامیان سفر ایمن   22539 فرهنگی  
12 جمعیت طرفداران ایمنی راه ها   24124 فرهنگی کمک به عمران وآبادی کشور
13 انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی   45534 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
14 انجمن گردشگری مجازی پارسیان   541 گردشگری  
15 جامعه گردشگری ایرانیان   24750 گردشگری  
16 خانه جهانگردی   22778 گردشگری  
17 انجمن توسعه دریا محور کشور   26132 محیط زیست و منابع طبیعی  
18 انجمن جامعه ایمن   31907 مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت  
19          

 

لیست تشکلها و سازمان های مردم نهاد- سمن ثبت شده در معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور به تفکیک موضوع فعالیت

فهرست تشکل های ثبت شده در معاونت مشارکتهای اجتماعی به تفکیک موضوع
ردیف نام تشکل نام مدیر شماره ثبت موضوع فعالیت حوزه فعالیت
1 انجمن  توانمندسازی  دانش آموختگان  صنعت نفت   21955 اجتماعی  
2 انجمن  توسعه حقوق شهروندی کاسپین.   44348 اجتماعی حقوق شهروندی
3 انجمن  ملی زنان کار آفرین   20334 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارت های اجتماعی
4 انجمن اوقات فراغت   32687 اجتماعی امورجوانان
5 انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایرانیان   2633 اجتماعی  
6 انجمن پشتیبانی حوادث غیر مترقبه طبیعی   23039 اجتماعی  
7 انجمن پنجره خلاقیت ایرانیان   25389 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارت های اجتماعی
8 انجمن پویندگان نور هدایت   1727 شیراز اجتماعی  
9 انجمن ترویج حقوق شهروندی   43934 اجتماعی حقوق شهروندی
10 انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا   48580 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
11 انجمن توسعه مناطق محروم   24049 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
12 انجمن توسعه و آموزش مهارت های زندگی دنیای بهتر   43530 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
13 انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان   23121 اجتماعی  
14 انجمن حامی پژوهشگران   25375 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
15 انجمن حامیان رفاه و تامین اجتماعی   24875 اجتماعی  
16 انجمن حامیان سلامت سالمندان   19279 اجتماعی  
17 انجمن حرفه ای صنعت بیمه   30222 اجتماعی حقوق شهروندی
18 انجمن حقوق شناسی ایرانیان   35586 اجتماعی حقوق شهروندی
19 انجمن حمایت از حقوق کودکان   11338 اجتماعی امورکودکان
20 انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان   1164 اجتماعی  
21 انجمن حمایت از زنان و دختران بی‌سرپرست (سوده )   19378 اجتماعی امور زنان و خانواده
22 انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب   11203 اجتماعی امورجوانان
23 انجمن حمایت ازتوسعه قطارهای پرسرعت   29987 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
24 انجمن حمایت ازکودکان ونوجوانان نخبه وبی بضاعت   20106 اجتماعی  
25 انجمن خبرگان برنامه‌ریزی   21611 اجتماعی  
26 انجمن خیریه حمایت از زنان سرپرست خانوار(مهیمن)   12783 اجتماعی  
27 انجمن خیریه سماوات الغدیر   38723 اجتماعی سایر
28 انجمن دفاع شهری نوین ایران   20971 اجتماعی  
29 انجمن دوستداران ایران   20723 اجتماعی  
30 انجمن دیدبان مدنی یکشهر   38669 اجتماعی حقوق شهروندی
31 انجمن زنان مروج کارآفرین وهنرمند صنایع دستی عقیق   4199 اجتماعی امور زنان و خانواده
32 انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان)   4494021 اجتماعی حقوق شهروندی
33 انجمن طنز و تبسم   30400 اجتماعی  
34 انجمن کار آفرینان پارسیان تایماز   36811 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
35 انجمن کارآفرینی و توسعه ملی   34857 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
36 انجمن کوچولوهای ایرانی   23770 اجتماعی حقوق شهروندی
37 انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری   14907 اجتماعی  
38 انجمن مدیریت جهادی کشور   39698 اجتماعی سایر
39 انجمن مسیر سبز   23072 اجتماعی  
40 انجمن ملی زبان  اشاره ایران   46995 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
41 انجمن نابینایان ایران   7984 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
42 انجمن ندای معلولین ایران   20939 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
43 انجمن نو اندیشان علوم اجتماعی فصل نو   24560 اجتماعی  
44 انجمن هیپنوتیزم   48567 اجتماعی امور زنان و خانواده
45 انجمن یاران دانش و مهر.   28701 اجتماعی  
46 بنیاد شورای عالی معلولین و سالمندان   22994 اجتماعی  
47 بنیاد غیر دولتی بنیان مرصوص جهادگران   29206 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
48 بنیاد غیر دولتی مدیریت و برنامه ریزی نقش اندیشه   46468 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
49 بنیاد غیردولتی ایران آینده   42043 اجتماعی توسعه انسانی واقتصادی
50 بنیاد غیردولتی پرفسور مریم میرزاخانی   38 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
51 بنیاد غیردولتی پیشگامان عصر نور   2470 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
52 بنیاد غیردولتی تحکیم سرمایه اجتماعی   29010 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
53 بنیاد غیردولتی توسعه اسلامی   32383 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
54 بنیاد غیردولتی حامی ارزش آفرینان   44376 اجتماعی حقوق شهروندی
55 بنیاد غیردولتی حامیان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران   38375 اجتماعی توسعه انسانی واقتصادی
56 بنیاد غیردولتی طب ایرانی   43685 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
57 بنیاد غیردولتی فرهنگی و خیریه بنی فاطمه (س)   36507 اجتماعی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
58 بنیاد غیردولتی ملی خانواده ایرانیان   41027 اجتماعی امور زنان و خانواده
59 تشکل مردم نهاد ساماندهی آزادگان و فرزندان آزاده و ایثارگر   90 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
60 تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد   47219 اجتماعی حقوق شهروندی
61 جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران   39540 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
62 جامعه فارغ التحصیلان توسعه گرا دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)   46900 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
63 جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)   19601 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
64 جمعیت ایرانیان شایسته   43528 اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
65 جمعیت حمایت ازمصرف کنندگان خودرو   21357 اجتماعی  
66 جمعیت خدمت گزاران ایثار و مقاومت   37824 اجتماعی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
67 جمعیت عام المنفعه مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان   2480 اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
68 جمعیت هم اندیشان دادخواه   47416 اجتماعی حقوق شهروندی
69 جوانان انتصار حق   3708 اجتماعی امورجوانان
70 خانه اردبیل   38990 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
71 خانه ایرانیان خارج از کشور (باطل شده)   25014 اجتماعی  
72 خانه تعاونگران ایرانی   23336 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
73 خانه روستای ایران   44252 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
74 خانه کارآفرینان ایران   21499 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
75 خانه مشارکت های مردمی ایثارگران   41189 اجتماعی  
76 خانه مغان   45860 اجتماعی اتحاداقوام وکمک به انسجام وحدت ملی
77 خانه نور ایرانیان بصیر   28072 اجتماعی  
78 دوقلوها و چند قلوهای پارسی   33534 اجتماعی  
79 شبکه  تشکلهای نابینایان و کم بینایان چاووش   34004 اجتماعی حقوق شهروندی
80 شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد حوزه ایدز (شمسا)   46175 اجتماعی دارو و درمان بیماران
81 شبکه هماهنگی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران   41511 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
82 کانون اطلاع رسانی ازدواجهای موفق(پیوند مهر)   23246 اجتماعی  
83 کانون توسعه اشتغال افق   38203 اجتماعی  
84 کانون توسعه کار آفرینی روستایی اندیشه پویا   38363 اجتماعی توسعه انسانی واقتصادی
85 کانون حرفه ای رسانه پیام آوران طلوع خورشید   44836 اجتماعی سازمانهای بین المللی
86 کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران   42554 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
87 کانون سنگر سازان بی سنگر   17071 اجتماعی ایثار وشهادت
88 کانون سهامداران حقیقی   19903 اجتماعی  
89 کانون فعالین اجتماعی کارکنان بازنشسته رفاه   49367 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
90 کانون مهاجر جهانیان   45764 اجتماعی مهاجرین
91 کانون ناشنوایان ایران   486 اجتماعی  
92 کانون همبستگی فرزندان شاهد   29627 اجتماعی  
93 کانون یادگاران جنگ   23389 اجتماعی  
94 کمک - موسسه غیردولتی حمایت از کودکان بی پناه   35546 اجتماعی امورکودکان
95 مجمع ترنم صبح سپید   36276 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
96 مجمع فرهنگی اجتماعی اقتصاد مقاومتی   44278 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
97 مجمع فعالان فضای مجازی (فرا)   32498 اجتماعی فن آوریهای نوین،تعاول با مراکز علمی
98 مرکز توانمندسازی نمایندگان و  مدیران ایثارگر   48404 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
99 مرکز حامیان حقوقی و  و کلای پادمان مشارکت اجتماعی   47436 اجتماعی حقوق شهروندی
100 مرکز حقوق و مسئولیت های شهروندی   45892 اجتماعی حقوق شهروندی
101 مرکز مهارت های روانشناختی هالی عباس   39391 اجتماعی امور زنان و خانواده
102 موسسه ارتباطات و توسعه اجتماعی پویا   39463 اجتماعی حقوق شهروندی
103 موسسه استثنایی عصای سفید   4314 اجتماعی  
104 موسسه اسلامی زنان ایران   2577 اجتماعی  
105 موسسه آبادانی دیار سربداران   18 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
106 موسسه برنا رویش سرزمین   41395 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
107 موسسه بهشت اندیشه های کودکان   48102 اجتماعی امورکودکان
108 موسسه بین المللی دیده بان عدالت   31324 اجتماعی سازمانهای بین المللی
109 موسسه پارک سلامت روان دهکده سبز   3172 اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
110 موسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان   18317 اجتماعی  
111 موسسه توسعه حقوق فقر زدایی   2520 قم اجتماعی حقوق شهروندی
112 موسسه حامیان اشتغال و کارآفرینی نت   43271 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
113 موسسه حمایت از کودکان کم شنوا و ناشنوا ( نیوشا)   21478 اجتماعی  
114 موسسه خیریه حمایت از خانواده های قربانیان تروریسم   42881 اجتماعی امور خیریه نیازمندان
115 موسسه رشد و حمایت اندیشه   22189 اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
116 موسسه سالمندان و بازنشستگان فرهیخته   40333 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
117 موسسه غیردولتی حمایت و امداد حامد   29956 اجتماعی  
118 موسسه غیردولتی راهبردی دیده بان   31769 اجتماعی  
119 موسسه غیردولتی سفیران صبح رویش   36645 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
120 موسسه کارآفرین ایده کام آینده   3715 ثبت کرج اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
121 موسسه کودکان فرشته ایرانیان   40589 اجتماعی سایر
122 موسسه مهاجران امیدوار کویر   1642 اجتماعی سایر
123 موسسه یاری مادران گیتا مهر   24883 اجتماعی امور زنان و خانواده
124 مؤسسه دیده بان شفافیت و عدالت   36736 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
125 مؤسسه ضحی ایرانیان   32021 اجتماعی  
126 مؤسسه غیردولتی حمایت از کارآفرینی و تربیت نیروی انسانی کارآمد شفا   35857 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
127 مؤسسه فراسوی تعالی   21848 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
128 مؤسسه مسیر امید فردا   49402 اجتماعی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
129 فرهنگی اقوام نائیریکا   48278 اقوام اتحاداقوام وکمک به انسجام وحدت ملی
130 مجمع بختیاریهای ایران زمین و اقوام وابسته   13625 اقوام اتحاداقوام وکمک به انسجام وحدت ملی
131 مجمع مردمی توسعه زاگرس   44913 اقوام اتحاداقوام وکمک به انسجام وحدت ملی
132 موسسه برنا وارثان ایل   148 اقوام اتحاداقوام وکمک به انسجام وحدت ملی
133 بنیاد غیر دولتی گفتگو و دوستی ملل   42142 امور بین الملل حقوق شهروندی
134 خانه سرباز صلح ایران   44388 امور بین الملل حفظ صلح
135 موسسه امداد پناهندگان ملل   45490 امور بین الملل مهاجرین
136 کانون معلولین ایرانیان توانا   67 امور حمایتی امور خیریه نیازمندان
137 بنیاد جهادی مهرالرضا ع عام المنفعه   41227 امور خیریه نیازمندان امور خیریه نیازمندان
138 موسسه خیریه ائمه اطهار(ع)   46287 امور خیریه نیازمندان امور خیریه نیازمندان
139 اتحادیه جهانی زنان مسلمان   41057 امور زنان امور زنان و خانواده
140 انجمن ترنم اندیشه   27823 امور زنان  
141 انجمن زنان سورا   39026 امور زنان امور زنان و خانواده
142 انجمن نعیما بانو   26468 امور زنان  
143 شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران   22240 امور زنان امور زنان و خانواده
144 کانون مهرورزان صلح و عدالت جهانی   516/1/3099- 3129 امور زنان امور زنان و خانواده
145 مرکزتوسعه اقتصادی زنان   49540 امور زنان امور زنان و خانواده
146 موسسه غیردولتی صیانت از حقوق زنان   36195 امور زنان امور زنان و خانواده
147 انجمن بین المللی فرهیختگان علمی و صنعتی ایرانیان   37913 امور زیرساختی توسعه فن آوریهای نوین،تعاول با مراکز علمی
148 انجمن توان ‌افزایان زندگی سبز.   39817 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
149 انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی   36997 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
150 انجمن حامیان فناوری و نوآوری سانیار   45717 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
151 انجمن حقوق هسته ای ایران   40012 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
152 انجمن راهبران توسعه اردبیل (آرتا)   39158 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
153 انجمن مدیریت کسب و کارراهبرد ایرانیان   29880 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
154 بنیاد امید ایرانیان   24594 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
155 بنیاد توسعه پایدار کلاردشت   130 امور زیرساختی توسعه محیط زیست
156 جامعه حمایت از گسترش روابط بازرگانان ایرانی   45851 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
157 جمعیت شهر امید پارس   35859 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
158 جمعیت کارافرینان سازندگی   41571 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
159 حامیان توسعه اقتصادی زاگرس غرب   44803 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
160 خانه توسعه روستا و عشایر   49428 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
161 شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار   34742 امور زیرساختی توسعه محیط زیست
162 کانون تدبیر و توسعه پارسیان   34856 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
163 کانون توسعه پایدار لیدوما   39055 امور زیرساختی توسعه کمک به عمران وآبادی کشور
164 کانون مهندسی هزینه   47484 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
165 مجمع خیران حامی فناوری   36602 امور زیرساختی توسعه فن آوریهای نوین،تعاول با مراکز علمی
166 مجمع مدیران توسعه منابع انسانی   34830 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
167 مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری   37866 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
168 مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی   49193 امور زیرساختی توسعه  
169 موسسه ایثار مغان   37384 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
170 موسسه ترویج مسئولیت اجتماعی   37373 امور زیرساختی توسعه توسعه انسانی واقتصادی
171 موسسه شمیم یزدان پاک   38770 امور زیرساختی توسعه رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
172 بنیاد غیر دولتی هنری فرش نظامی دوست ناصر   4204 امور هنری هنر
173 خانه ایران عاشیقلاری   36810 امور هنری هنر
174 گروه عکاسان دیدگان   1/8/4277 امور هنری هنر
175 انجمن بچه های طاقت   1849 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
176 انجمن حامیان کودکان کار و خیابان   14174 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
177 انجمن حمایت از کودکان کار.   14607 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
178 انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی ( احیا ارزشها )   11201 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
179 انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به مددجویان مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان   21601 آسیب‌های اجتماعی  
180 انجمن زندگی بدون دخانیات   21114 آسیب‌های اجتماعی  
181 انجمن صبا   21327 آسیب‌های اجتماعی  
182 انجمن کودکان مهر هستی   26068 آسیب‌های اجتماعی امورکودکان
183 انجمن معتادان گمنام.   21065 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
184 انجمن نجات ( آسیب دیدگان از خشونت )   38187 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
185 انجمن نیکوتینی های سابق.   23739 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
186 انجمن نیکوتینی های فرانام   40094 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
187 انجمن هفت وادی هوشیاری   43156 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
188 انجمن یاری کودکان در معرض خطر   22675 آسیب‌های اجتماعی امورکودکان
189 انجمن یاری کودکان کار   43316 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
190 بنیاد غیر دولتی مصونیت اجتماعی ردم   2458 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
191 بنیاد غیردولتی خیزش رهپویان دوستی  بنیاد خرد   42784 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
192 بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال   47537 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
193 جامعه ارتباطی و حمایتی بهبودی از اعتیاد   23678 آسیب‌های اجتماعی  
194 جمعیت احیاء انسانی (کنگره شصت)   18384 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
195 جمعیت امیدی دیگر   19684 آسیب‌های اجتماعی  
196 جمعیت پردیس پاک ( پایان کارتن خوابی )   39264 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
197 جمعیت دفاع  از کودکان کارو آسیب های اجتماعی   43276 آسیب‌های اجتماعی امورکودکان
198 شبکه سازمانهای غیر دولتی کاهش تقاضای مواد مخدر کشورهای غرب آسیا و میانه   40140 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
199 شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه اعتیاد ( استان تهران)   45311 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
200 عطر خدا   49621 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
201 کانون خیریه مهر اندیشان آفاق   22212 آسیب‌های اجتماعی  
202 مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان   4115 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
203 موسسه اجتماعی فرهنگی شاخص   46708 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
204 موسسه بهبودی نورجنت العباس(ع)   23100 آسیب‌های اجتماعی  
205 موسسه جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان نوین پویا   37593 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
206 موسسه خیریه حمایت از زنان و خانواده های آسیب پذیر روزبه   80 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
207 موسسه مطالعات روان شناختی پندارنیم رخ   34359 آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
208 مؤسسه احیاگران سبز سیرت   22812 آسیب‌های اجتماعی  
209 انجمن بین المللی حمایت از خانواده های قربانی تروریسم نیماد   26871 بشردوستانه  
210 انجمن حمایت از ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان   23529 بشردوستانه  
211 انجمن دفاع ازقربانیان تروریسم   22440 بشردوستانه سازمانهای بین المللی
212 انجمن زنان مبارز مسلمان   22500 بشردوستانه  
213 انجمن گزارشگران صلح   48091 بشردوستانه حفظ صلح
214 بنیاد خیریه و انسان دوستانه بین‌الملل امداد جهان   11899 بشردوستانه امور خیریه نیازمندان
215 تفکر هاوش   41083 بشردوستانه حقوق شهروندی
216 خانه صلح ،آزادی و حقوق بشر   35237 بشردوستانه حفظ صلح
217 دفاع از قربانیان خشونت   14620 بشردوستانه  
218 کانون مشارکت پاک سازی مین   19501 بشردوستانه  
219 کانون هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور )   2132 بشردوستانه  
220 مجمع اساتید مسلمان دانشگاهها   39138 بشردوستانه حفظ صلح
221 مرکز حمایتی وبشردوستانه ستارگان راه مهربانی   21922 بشردوستانه  
222 مرکز غیردولتی مدافعان حقوق بشر   33571 بشردوستانه حفظ صلح
223 مرکز گفتمان صلح برای همه   41950 بشردوستانه حفظ صلح
224 موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت   45411 بشردوستانه حقوق شهروندی
225 موسسه حمایت از قربانیان تروریسم   42879 بشردوستانه حفظ صلح
226 موسسه غیردولتی حقوق بشر اسرا   3916 بشردوستانه حفظ صلح
227 مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی   48129 بشردوستانه حفظ صلح
228 انجمن  اخلاق پزشکی   32607 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
229 انجمن احیای شنوایی ایران   22052 بهداشت و سلامت  
230 انجمن ارتقاء بهداشت روان(ابر)   20730 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
231 انجمن ارتقاء مدیریت و اقتصاد سلامت ایرانیان   36675 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
232 انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک   23427 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
233 انجمن امداد ایرانیان   25404 بهداشت و سلامت  
234 انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران..   55 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
235 انجمن اهدای عضو ایرانیان   37971 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
236 انجمن ایدز ایران (ایراس)   18437 بهداشت و سلامت  
237 انجمن ایرانی سلیاک   2895 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
238 انجمن آلبینیسم ایران (آمال)   46031 بهداشت و سلامت رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
239 انجمن پرستاران جامعه نگر   50971 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
240 انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز   34304 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
241 انجمن پوکی استخوان   34375 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
242 انجمن پیشگیری سرطان آوای مهر نسترن   5002 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
243 انجمن پیشگیری و مهار دیابت مازندران   140 بهداشت و سلامت  
244 انجمن تالاسمی ایران.   3765 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
245 انجمن تحقیقاتی راینولوژی ایران   22072 بهداشت و سلامت  
246 انجمن تغذیه ایران (اتا)   3034 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
247 انجمن تغذیه سالم دیار عشق   1394 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
248 انجمن تلاشگران سلامت   20984 بهداشت و سلامت  
249 انجمن توسعه سلامت مهر پارسی   2590 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
250 انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت.   43027 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
251 انجمن حمایت از افراد با اختلال رشدی - عصبی (سها )   24656 بهداشت و سلامت  
252 انجمن حمایت از آسیب دیدگان بینایی (اشک)   21575 بهداشت و سلامت  
253 انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا .   13357 بهداشت و سلامت  
254 انجمن حمایت از بیماران ایکتیوز ایران   46567 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
255 انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا   32946 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
256 انجمن حمایت از بیماران با ناهنجاری های مادرزادی دست یا صورت   34426 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
257 انجمن حمایت از بیماران بروناک مثانه ایران (ندا)   42327 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
258 انجمن حمایت از بیماران روماتیسمی (ابر)   28890 بهداشت و سلامت  
259 انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران.   37897 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
260 انجمن حمایت از بیماران سلیاکی   30420 بهداشت و سلامت  
261 انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور   16985 بهداشت و سلامت  
262 انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال انباشتگی آهن در مغز ( NBIA )   48408 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
263 انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان آریا   21586 بهداشت و سلامت  
264 انجمن حمایت از بیماران مبتلا به صرع(انجمن صرع ایران)   8810 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
265 انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی   21996 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
266 انجمن حمایت از بیماران نوروفیبروماتوزیس ایران   47595 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
267 انجمن حمایت از تجهیزات و ملزومات چشم پزشکی   26561 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
268 انجمن حمایت از کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی امید باور   38487 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
269 انجمن حمایت از مبتلایان به اسکولیوز   47862 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
270 انجمن حمایت از مبتلایان فلج مغزی   13970 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
271 انجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ( SMA )   4373 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
272 انجمن حمایت ازبیماران مبتلابه لوپوس   26337 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
273 انجمن حمایت ازمبتلایان به دیستروفی   24069 بهداشت و سلامت  
274 انجمن حمایت توانبخشی از بیماران سکته مغزی   47342 بهداشت و سلامت امور خیریه نیازمندان
275 انجمن خیریه  مقابله با  گرسنگی   33972 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
276 انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی   13130 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
277 انجمن خیریه حمایت از بیماران سوختگی   20091 بهداشت و سلامت  
278 انجمن زنجیره امید   22876 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
279 انجمن زندگی بخش کار آمد   45907 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
280 انجمن سلامت خانواده ایران (انجمن تنظیم خانواده )   8419 بهداشت و سلامت  
281 انجمن سلامت و حقوق باروری   24491 بهداشت و سلامت  
282 انجمن ققنوس( حمایت از بیماران سوخته)   36233 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
283 انجمن کودکان و بزرگسالان بیش فعال و کم تمرکز   37446 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
284 انجمن مطالعات و مداخلات ایدز، اعتیاد و رفتارهای پرخطر (آریا)   19513 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
285 انجمن مولتیپل اسکلروز (ام.اس ایران)   11826 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
286 انجمن نو اندیشان تغذیه   24971 بهداشت و سلامت  
287 انجمن نیک ورزی شریان   38596 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
288 انجمن همای زرین سلامت   50733 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
289 بنیاد بیماریهای نادر ایران   23824 بهداشت و سلامت  
290 بنیاد خیریه بین المللی پزشکان  بدون مرز مسلمان و محب اهل بیت علیهم السلام.   41850 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
291 بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (بخشش)   40418 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
292 بنیاد خیریه نورآوران سلامت ( غیردولتی )   29202 بهداشت و سلامت امور خیریه نیازمندان
293 بنیاد غیر دولتی  امور پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی   12288 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
294 بنیاد غیر دولتی پیشگیری و امید رهایی از سرطان ایران   44224 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
295 بنیاد غیر دولتی قلب سالم   49185 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
296 پایش سلامت و بهداشت باروری و زنان   42872 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
297 جامعه احیاگران طب سنتی و سلامت ایرانیان   33323 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
298 جامعه حمایت از بیماران ام .اس .ایران (باطل شده)   21200 بهداشت و سلامت  
299 جامعه دندانپزشکی حامی معلولین   6413 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
300 جامعه طب الشیعه   1541 بهداشت و سلامت رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
301 جمعیت اهداء کنندگان خون سالم و مستمر ایران   22530 بهداشت و سلامت  
302 جمعیت حمایت از سلامت بهداشت و روان   21086 بهداشت و سلامت  
303 خانه جهادی شفا   49988 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
304 خیرین سلامت یاسین پاکان   43719 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
305 خیریه دندانپزشکی تبسم امید   42752 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
306 دیده بان حقوق بیماران   44613 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
307 شبکه ملی یشگیری  بیماری های غیر واگیر   44655 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
308 کانون حمایت از سلامت عمومی   20397 بهداشت و سلامت  
309 کانون حمایت و مراقبت از بیماران صعب العلاج ایرانیان   4032 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
310 کانون دندانپزشکان نیک آسا ( دنا )   36917 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
311 کانون سلامت بانوان ایران   21472 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
312 کانون سلامت محله   23038 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
313 کانون هموفیلی ایران   859 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
314 مجمع  خیریه خیرین سلامت کشور   25112 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
315 مرکز ارتقاءآگاهیهای عمومی دندانپزشکی پارسه   24976 بهداشت و سلامت  
316 مرکز حمایتی پیوند کبد   24330 بهداشت و سلامت  
317 موسسه بهار امید و زندگی   39018 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
318 موسسه بین المللی سلامت پروفسور سمیعی   27319 بهداشت و سلامت  
319 موسسه حامی هنرمندان مبتلا به سرطان   38473 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
320 موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی   45305 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
321 موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای بی)   43205 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
322 موسسه سرطان پستان خاور میانه   21687 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
323 موسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس   17893 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
324 موسسه غیردولتی خیریه ارتقای سلامت زنان یاس   36766 بهداشت و سلامت زیر ساخت بهداشت ودرمان
325 موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی (مهتا)   35033 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
326 موسسه غیردولتی شناخت و مهار سرطان   29545 بهداشت و سلامت دارو و درمان بیماران
327 موسسه کاهش تنشهای فردی و اجتماعی کیمیای سلامت پارس   1151 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
328 موسسه ندای سلامت مرهم   39537 بهداشت و سلامت توسعه بهداشت عمومی
329 مؤسسه امداد پزشکی منجی   2312 بهداشت و سلامت  
330 مؤسسه غذا و تغذیه ایران ما   20878 بهداشت و سلامت  
331 مؤسسه نیکوکاری و خوداتکایی توانمندان آسیب دیده مجذوم   13323 بهداشت و سلامت  
332 انجمن داداندیشان راه  زندگی   24216 تحکیم بنیان خانواده  
333 انجمن دوستداران خانواده موفق   34226 تحکیم بنیان خانواده امور زنان و خانواده
334 انجمن زن و خانواده پویا   828 تحکیم بنیان خانواده  
335 بنیاد غیردولتی تحکیم خانواده   28472 تحکیم بنیان خانواده  
336 بنیاد غیردولتی صیانت از نهاد خانواده   28215 تحکیم بنیان خانواده  
337 کانون میثاق زندگی   26509 تحکیم بنیان خانواده  
338 مجمع داد اندیشی زنان مسلمان   23788 تحکیم بنیان خانواده  
339 مرکز غیردولتی جامع توانمندسازی اشتغال و کارآفرینی زنان و خانواده   31910 تحکیم بنیان خانواده امور زنان و خانواده
340 موسسه خانواده موفق اندیشه مثبت   35214 تحکیم بنیان خانواده زیر ساختهای فرهنگی
341 مؤسسه سایه های ماندگار (ابطال )   23883 تحکیم بنیان خانواده  
342 پیام آوران صلح و دوستی در کشورهای مشترک المنافع   2284 قم توسعه همکاریهای بین المللی حفظ صلح
343 مرکز توسعه خواهر شهرهای ایران(جمعیت امید و یاری تصویب شد)   35280 توسعه همکاریهای بین المللی سازمانهای بین المللی
344 انجمن دوستداران تربیت پیش آهنگی   39135 جوانان امورجوانان
345 بنیاد غیردولتی جهادی مشکات   42375 جوانان امورجوانان
346 بنیاد غیردولتی فرهنگ و تعالی مبنا   35426 جوانان امورجوانان
347 موسسه همیاران زندگی پایدار هدا   48962 جوانان امورجوانان
348 انجمن احیای  گچبری  تزئینی در معماری ایران   16749 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی  
349 انجمن حفظ وبهسازی ابنیه ایران   38498 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی زیر ساختهای فرهنگی
350 انجمن حمایت از پلهای تاریخی کشور   604 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
351 انجمن مجموعه داران ایرانیان معاصر.   33638 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
352 انجمن موزه های ایران (ایکوم)   20710 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
353 انجمن هنرهای سنتی و صنایع دستی پارس   39873 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی هنر
354 کانون حمایت از هنرمندان گچبرو آینه کار   82307 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی  
355 مجمع هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی   29917 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی زیر ساختهای فرهنگی
356 مرکز غیردولتی احیا و آفرینش های صنایع دستی و هنر های سنتی   35723 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
357 همازور   1872 حفظ آثار فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
358 انجمن خیریه رضوان خلد برین.   32618 حمایت از ایتام وکمک به مستمندان امور خیریه نیازمندان
359 انجمن ایرانی همکاری با یونسکو   41750 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
360 انجمن دوستی ایران- لهستان   30880 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
361 انجمن دوستی ایران  و استرالیا.   24066 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
362 انجمن دوستی ایران  و ویتنام   24238 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
363 انجمن دوستی ایران و  بوسنی وهرزگوین   15487 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
364 انجمن دوستی ایران و اتریش   18438 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
365 انجمن دوستی ایران و اردن.   13667 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
366 انجمن دوستی ایران و ارمنستان   21717 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
367 انجمن دوستی ایران و اسپانیا   18264 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
368 انجمن دوستی ایران و افغانستان (ابطال)   21571 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
369 انجمن دوستی ایران و اکراین   23971 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
370 انجمن دوستی ایران و امارات   13701 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
371 انجمن دوستی ایران و اندونزی   22815 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
372 انجمن دوستی ایران و ایتالیا ...   40082 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
373 انجمن دوستی ایران و آرژانتین   18713 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
374 انجمن دوستی ایران و آفریقای جنوبی.   42408 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
375 انجمن دوستی ایران و آلبانی   30637 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
376 انجمن دوستی ایران و آلمان   13203 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
377 انجمن دوستی ایران و بحرین   13669 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
378 انجمن دوستی ایران و برزیل   21488 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
379 انجمن دوستی ایران و بلاروس (ابطال)   26954 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
380 انجمن دوستی ایران و بلژیک   21111 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
381 انجمن دوستی ایران و پرتغال   46010 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
382 انجمن دوستی ایران و تاجیکستان..   38634 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
383 انجمن دوستی ایران و تایلند   45100 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
384 انجمن دوستی ایران و تونس (ابطال)   58845 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
385 انجمن دوستی ایران و جمهوری آذربایجان ..   34285 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
386 انجمن دوستی ایران و چین   30845 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
387 انجمن دوستی ایران و روسیه ..   49482 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
388 انجمن دوستی ایران و رومانی.   35809 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
389 انجمن دوستی ایران و ژاپن   19837 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
390 انجمن دوستی ایران و ساحل عاج   29433 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
391 انجمن دوستی ایران و سوریه   13944 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
392 انجمن دوستی ایران و سوئد   38613 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
393 انجمن دوستی ایران و سوئیس**   14083 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
394 انجمن دوستی ایران و سیرالئون   27238 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
395 انجمن دوستی ایران و صربستان و مونته ‌نگرو   20265 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
396 انجمن دوستی ایران و عراق..   23663 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
397 انجمن دوستی ایران و عربستان   13669 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
398 انجمن دوستی ایران و عمان (ابطال)   13703 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
399 انجمن دوستی ایران و فرانسه   13369 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
400 انجمن دوستی ایران و فلسطین.   13981 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
401 انجمن دوستی ایران و فنلاند .   38139 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
402 انجمن دوستی ایران و قبرس..   33111 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
403 انجمن دوستی ایران و قرقیزستان   14166 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
404 انجمن دوستی ایران و قزاقستان   22485 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
405 انجمن دوستی ایران و کامرون   42413 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
406 انجمن دوستی ایران و کانادا   15497 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
407 انجمن دوستی ایران و کرواسی   18192 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
408 انجمن دوستی ایران و کنیا.   39548 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
409 انجمن دوستی ایران و کوبا   13495 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
410 انجمن دوستی ایران و کویت   13666 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
411 انجمن دوستی ایران و گرجستان..   46957 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
412 انجمن دوستی ایران و لبنان   13033 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
413 انجمن دوستی ایران و لیبی   13670 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
414 انجمن دوستی ایران و مصر. (ابطال)   13705 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
415 انجمن دوستی ایران و مغرب   13665 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
416 انجمن دوستی ایران و نروژ..   38632 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
417 انجمن دوستی ایران و نیجریه   23749 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
418 انجمن دوستی ایران و واتیکان   33533 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
419 انجمن دوستی ایران و ونزوئلا (ابطال)   27711 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
420 انجمن دوستی ایران و هلند   27225 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
421 انجمن دوستی ایران و هند.   15941 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
422 انجمن دوستی ایران و یمن   13704 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
423 انجمن دوستی ایران وکره جنوبی   14432 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
424 انجمن دوستی ایران ونیوزلند   24215 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
425 انجمن دوستی ایرن و قطر   13668 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
426 انجمن ملل متحد ایران   17264 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
427 شبکه انجمن‌های دوستی ایران و کشورهای عربی (ایران و عرب)   13032 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
428 شبکه شورای عالی انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها (ابطال)   18347 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها  
429 کانون انجمن های دوستی ایران و اروپا   30514 دوستی ایران با سایر ملل و کشورها انجمنهای دوستی
430 انجمن ایرانیان جهان تراز   33709 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
431 انجمن توسعه علوم و فناوریهای نوین ایران   43066 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
432 انجمن حامیان استاندارد و کیفیت   35673 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
433 انجمن حمایت از تولید دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت مسکن (فیابسی)   47180 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
434 انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان   104 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
435 انجمن فناوران زنجیره بلوک   47700 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
436 انجمن مخترعین شرق   27602 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
437 انجمن نوین علم آفتاب   32370 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
438 بنیاد دفاع از حقوق تحقیقات و توسعه فن‌آوریهای نوین   17 علمی  
439 بنیاد غیردولتی توسعه علوم و فناوری های هوافضا   28943 علمی  
440 بنیاد غیردولتی حامیان عام المنفعه دانشگاه صنعتی شریف   48984 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
441 بنیاد غیردولتی حامیان علم و فناوری ایران   39168 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
442 بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی   44375 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
443 بنیاد غیردولتی هم اندیشی و آموزش کاوش   31524 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
444 کانون علمی و فرهنگی استاد دکتر بهادری   45631 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
445 کانون مخترعین خلاق   35910 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
446 کانون مخترعین و متفکرین ایرانی   19400 علمی  
447 مجمع نخبگان ایرانی (منان)   21004 علمی  
448 موسسه غیرتجاری انسان ‌شناسان فرهنگی آرمان بوم معاصر   2816 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
449 موسسه غیردولتی راهبردی چشم اندازآینده   30016 علمی  
450 موسسه غیردولتی ملت ابراهیم   1572 علمی فن آوریهای نوین،تعامل با مراکز علمی
451 مؤسسه دیده‌ بان فناوری اطلاعات و ارتباطات   22228 علمی  
452 انجمن خیرین راه و ترابری   34002 عمران و آبادانی توسعه انسانی واقتصادی
453 انجمن دانشگاهی نوسازی و توسعه‌ی عتبات عالیات   23774 عمران و آبادانی  
454 انجمن مهندسی ارزش حمل و نقل   26007 عمران و آبادانی  
455 انجمن همیاران سازندگی   38405 عمران و آبادانی سایر
456 بنیاد غیر دولتی معماری میرمیران   30989 عمران و آبادانی کمک به عمران وآبادی کشور
457 توسعه پایدار چوج   40314 عمران و آبادانی کمک به عمران وآبادی کشور
458 جامعه  اعتلای مهندسی البرز   1423 عمران و آبادانی  
459 جامعه زنان معمار   1045 عمران و آبادانی کمک به عمران وآبادی کشور
460 جامعه صالحین   28603 عمران و آبادانی  
461 مرکز ملی مقاوم سازی(غیردولتی)   24788 عمران و آبادانی  
462 موسسه جهادی عدالت گستر خاتم الانبیاء(صلی الله علیه و آله)   44993 عمران و آبادانی کمک به عمران وآبادی کشور
463 موسسه غیردولتی خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت   38151 عمران و آبادانی کمک به عمران وآبادی کشور
464 احیای اندیشه و سیره علوی   4436   اصفهان فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
465 انجمن  پیشکسوتان سپاس   29802 فرهنگی  
466 انجمن  حامیان سفر ایمن   22539 فرهنگی  
467 انجمن ارغنون هنر مسلم   45702 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
468 انجمن اندیشه و قلم آینده   42774 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
469 انجمن آسیب شناسی اجتماعی واسلامی هزاره سوم   25314 فرهنگی  
470 انجمن بین المللی زنان مدافع ارزشهای انسانی در جنگ   19963 فرهنگی  
471 انجمن پاسداری و پالایش زبان پارسی   13342 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
472 انجمن تاریخ محلی ایرانیان.   4377 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
473 انجمن ترویج تغذیه ارگانیک ایرانی   47655 فرهنگی سایر
474 انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی   43230 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
475 انجمن ترویج فرهنگ و توانمندسازی معلولین افق (باور)   22282 فرهنگی  
476 انجمن توسعه بهره‌وری   20505 فرهنگی  
477 انجمن حا فظان شعروفرهنگ وهنرهگمتانه   21722 فرهنگی  
478 انجمن حامیان حیوانات خانگی   23064 فرهنگی  
479 انجمن حفاظت از اسب کاسپین   108 فرهنگی محیط زیست
480 انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی( حامی)   13564 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
481 انجمن حمایتی فرهنگی انیس   23343 فرهنگی  
482 انجمن خیریه فرزندان نور.   723 قم فرهنگی  
483 انجمن دانشگاهی راهیان کربلا   28820 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
484 انجمن دوقلوها وچندقلوهای ایران   23505 فرهنگی  
485 انجمن زنان اندیشمند اسلام   37101 فرهنگی امور زنان و خانواده
486 انجمن زنان مدیر   13245 فرهنگی  
487 انجمن سخنرانان ایران   25459 فرهنگی  
488 انجمن سواد رسانه ای ایران   41821 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
489 انجمن صلح جمهور   47938 فرهنگی حفظ صلح
490 انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری شنیداری   49933 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
491 انجمن علمی- فرهنگی دانشجویان و دانش آموختگان نابینای ایران   17366 فرهنگی  
492 انجمن علمی و فرهنگی ایران و سوئد   38811 فرهنگی سازمانهای بین المللی
493 انجمن فرهنگی اجتماعی تکاب افشار   40143 فرهنگی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
494 انجمن فرهنگی افراز   36897 فرهنگی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
495 انجمن فرهنگی آموزشی ویرایش و درست نویسی   41543 فرهنگی هنر
496 انجمن فرهنگی زنان خانه دار فعال (آفاق)   19204 فرهنگی  
497 انجمن فرهنگی شعر دوستان هگمتانه   42487 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
498 انجمن فرهنگی فرهیختگان مسلمان   36590 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
499 انجمن مدیریت هتلداری شایستگان ایده نوین   34481 فرهنگی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
500 انجمن معلمان خلاق   40293 فرهنگی سایر
501 انجمن نهاد پدران آسمانی   48359 فرهنگی ایثار وشهادت
502 انجمن همبستگی دختران جوان   2889 فرهنگی  
503 انجمن یاران نیکوکار جامع   39495 فرهنگی توسعه انسانی واقتصادی
504 اهالی عرش   37951 فرهنگی ایثار وشهادت
505 آفرینشگاه امت محمدی   21047 فرهنگی  
506 بنیا دجهانی هولوکاست   20924 فرهنگی  
507 بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق(ع)   28 قم فرهنگی  
508 بنیاد امام رضا(ع)   23259 فرهنگی  
509 بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران ( باران)   18469 فرهنگی  
510 بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش(غیردولتی)   24967 فرهنگی  
511 بنیاد بین المللی  پیام ثامن   25965 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
512 بنیاد خیریه فرهنگی آموزشی  صدر هاشمی نژاد (غیر دولتی)   29198 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
513 بنیاد سلام  و کرامت جهانی (غیردولتی)   36667 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
514 بنیاد شمس تبریزی و مولانا   23764 فرهنگی  
515 بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران   40284 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
516 بنیاد غیر دولتی آفرینش انس   40290 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
517 بنیاد غیر دولتی راهبردی دفاع نرم   972 قم فرهنگی  
518 بنیاد غیر دولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان   4365 کرج فرهنگی حقوق شهروندی
519 بنیاد غیر دولتی فرهنگی پهلوان پوریای ولی   34755 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
520 بنیاد غیر دولتی فرهنگی کشور شناسی ایران   40677 فرهنگی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
521 بنیاد غیردولتی بین المللی تکریم ادیان و مذاهب   45543 فرهنگی حفظ صلح
522 بنیاد غیردولتی بین المللی عاشورا   36774 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
523 بنیاد غیردولتی ثقلین وفا   27648 فرهنگی  
524 بنیاد غیردولتی چهارم خرداد (روز مقاومت - روز دزفول)   43080 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
525 بنیاد غیردولتی حفظ و گسترش فعالیت های دینی نعیم   937 قم فرهنگی  
526 بنیاد غیردولتی عروه الوثقی العالمیه   1351 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
527 بنیاد غیردولتی عفاف و حجاب اسلامی   28117 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
528 بنیاد غیردولتی فرهنگ رایزن   39632 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
529 بنیاد غیردولتی مستند   26573 فرهنگی  
530 بنیاد فرهنگی بین المللی مادردنیا   2768 شیراز فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
531 بنیاد وقف تربیت و رشد (وتر)   39935 فرهنگی توسعه انسانی واقتصادی
532 بنیادغیردولتی خیریه فرهنگی آموزشی حامی خرد   32347 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
533 تشکل پیام آوران ایثار   38189 فرهنگی ایثار وشهادت
534 جامعه اسلامی هنرمندان   23267 فرهنگی هنر
535 جامعه یادگاران دفاع مقدس وایثارگران   2693 فرهنگی ایثار وشهادت
536 جمعیت اسلامی اسوه   35392 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
537 جمعیت ایثارگران و مدافعان فرهنگ ایثار و شهادت   51014 فرهنگی ایثار وشهادت
538 جمعیت آزادگان دفاع مقدس   28905 فرهنگی  
539 جمعیت پیشکسوتان حامی سوادآموزی   34778 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
540 جمعیت تلاشگران فرهنگ و توسعه   228(ثبت نور) فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
541 جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک   38562 فرهنگی سایر
542 جمعیت حامیان عدالت اسلامی   32094 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
543 جمعیت حمایت ازمصدومین شیمیایی   39347 فرهنگی ایثار وشهادت
544 جمعیت دوستداران کتاب دانا   24476 فرهنگی  
545 جمعیت زنان موثر در اقتصاد کشور   22478 فرهنگی  
546 جمعیت طرفداران ایمنی راهها   24124 فرهنگی کمک به عمران وآبادی کشور
547 جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار   25666 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
548 جمعیت فرهنگی پیشگیری فردا   246 همدان فرهنگی  
549 جمعیت مدیران زن پیشرو   19012 فرهنگی  
550 خانه  حمایت از زنان هنرمند ایرانی   25957 فرهنگی  
551 خانه فرهنگ پایداری   760 فرهنگی  
552 خیریه شهداء عین خوش   45643 فرهنگی امور خیریه نیازمندان
553 دوستداران حافظ   748 فرهنگی هنر
554 رجاوندان شهر امید   48794 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
555 سایه یار مهر   38604 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
556 شبکه طلایه داران جهاد   32252 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
557 کارآفرینی دکتر سیده فاطمه مقیمی   39344 فرهنگی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
558 کانون اسلامی انصار   3096 فرهنگی  
559 کانون بین المللی  دانشگاهیان مسلمان.   27389 فرهنگی  
560 کانون ترویج تولید و مصرف شیر و فرآورده های لبنی ایرانیان   45686 فرهنگی توسعه انسانی واقتصادی
561 کانون جهادگران جهاد سازندگی   19768 فرهنگی  
562 کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع)   44836 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
563 کانون سیمرغ آفرینش   29599 فرهنگی  
564 کانون علمی و فرهنگی ولایت نور   22563 فرهنگی  
565 کانون فارغ التحصیلان ایرانی فیاتا   23882 فرهنگی  
566 کانون فرهنگیان شاهد و ایثارگران   46510 فرهنگی ایثار وشهادت
567 کانون کارافرینان توسعه گرا   37861 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
568 کانون کودکان خانه خورشید هگمتانه   16894 فرهنگی  
569 کانون هوانوردان و دوستداران آسمان آبی   25661 فرهنگی  
570 مجمع جوانان امت واحده   30321 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
571 مجمع جهادگران دانشگاهی   47996 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
572 مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح   35473 فرهنگی ایثار وشهادت
573 مجمع خیرین حوزه های علمیه خواهران   1937 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
574 مجمع دانش آموختگان تاجیکستان   45373 فرهنگی حفظ صلح
575 مجمع رضویون   21896 فرهنگی  
576 مجمع شهرهای اسلامی   50403 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
577 مجمع مرکزی اتحاد دانشجویان جهان اسلام   24668 فرهنگی  
578 مجمع ملی فعالان اردویی رحیل   31936 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
579 مجمع مهندسی دفاع مقدس   38519 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
580 مرکز آسیای واحد   24005 فرهنگی  
581 مرکز پویشگران جوان نورا   45857 فرهنگی امورجوانان
582 مرکز ترویج فرهنگ دینی   40290 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
583 مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی   2611 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
584 مرکز غیردولتی پاسداشت  ماندگاران بی نشان   4036 فرهنگی ایثار وشهادت
585 مرکز کشف اندیشه های راستین مردمی   19165 فرهنگی  
586 مرکزبین المللی فرهنگی اوراسیا   23912 فرهنگی  
587 مرکزغیردولتی بررسیهای راهبردی جنبش دانشجویی   28632 فرهنگی  
588 موسسه  حامی المپیک ویژه ایرانیان   48946 فرهنگی رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
589 موسسه  رهروان ستارگان هدایت   26182 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
590 موسسه اجتماعی فرهنگی یاس.   12840 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
591 موسسه از غربت تا قربت   28258 فرهنگی  
592 موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز   1770 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
593 موسسه اطلاع رسانی زنان کشور   21727 فرهنگی  
594 موسسه اندیشه ولایت   25278 فرهنگی  
595 موسسه بلاغ المبین   28955 فرهنگی  
596 موسسه بهداشت معنوی   26810 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
597 موسسه بیان رسانه گستر   21578 فرهنگی  
598 موسسه بین المللی تقارب فرهنگ ها   44551 فرهنگی حفظ صلح
599 موسسه پژوهشی فرهنگی حجاب و عفاف   21689 فرهنگی  
600 موسسه پیام امید   21820 فرهنگی  
601 موسسه پیروان فاتح خیبر   1437 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
602 موسسه تربیتی آموزشی خیرین انصارالقرآن   48422 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
603 موسسه ترویج تفسیر و پژوهش قرآن سید الشهدا   723 فرهنگی  
604 موسسه جهادی رضوان   28414 فرهنگی  
605 موسسه حجاب ریحانه النبی(س)   936 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
606 موسسه خیریه دانش بستر خرد   36032 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
607 موسسه رسول رحمت (فاران)   774 فرهنگی  
608 موسسه رشابین   99952/8/1 فرهنگی  
609 موسسه رهیاران زندگی   23757 فرهنگی  
610 موسسه زنان منتظر منجی موعود   738 فرهنگی  
611 موسسه زیتون برگ سبز   25813 فرهنگی  
612 موسسه غیردولتی بامداد امید صبا   35319 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
613 موسسه غیردولتی پیشگامان تربیت جهادی   28247 فرهنگی  
614 موسسه غیردولتی جهادی آل یاسین   28350 فرهنگی  
615 موسسه غیردولتی حیات طیبه حسینی نصیر   1612 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
616 موسسه غیردولتی سروش گهر پارسه   2628 فرهنگی میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
617 موسسه غیردولتی صهبای معرفت   30486 فرهنگی  
618 موسسه غیردولتی گفتگوی دینی وحدت   1362 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
619 موسسه فرق و ادیان   913 قم فرهنگی  
620 موسسه فرهنگسازان کودکان پارس   2316 فرهنگی امورکودکان
621 موسسه فرهنگی تبلیغی بصیران عاشورایی   1461 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
622 موسسه فرهنگی دینی باب الحوایج   46958 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
623 موسسه فرهنگی هل اتی   26919 فرهنگی  
624 موسسه فرهنگی همسران شهدای مدافع حرم رباب (س)   42122 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
625 موسسه مطالعات و تحقیقات زنان   9296 فرهنگی  
626 موسسه مهرگان انصار اندیشه   28045 فرهنگی  
627 موسسه ندای بشری   20746 فرهنگی  
628 موسسه نقش جاویدتهران   29533 فرهنگی  
629 موسسه وصف طوبی   890 فرهنگی  
630 موسسه هزاره آفتاب   24114 فرهنگی  
631 مؤسسه آوای زندگی پاک   1527 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
632 مؤسسه جهادگران پیشگام   28255 فرهنگی  
633 مؤسسه جهادی مهاجر   28253 فرهنگی  
634 مؤسسه خادم الرضا علیه السلام جوانان شیعه   156 فرهنگی امور خیریه نیازمندان
635 مؤسسه خادمان ام ابیها(س)   28255 فرهنگی  
636 مؤسسه صبح قریب ایرانیان   24320 فرهنگی زیر ساختهای فرهنگی
637 مؤسسه فرهنگی اجتماعی ره پویان قائم آل محمد(عج)   1079 فرهنگی ترویج ارزشها وفرهنگ اسلامی
638 مؤسسه فرهنگی آرماگدون   21509 فرهنگی  
639 مؤسسه فرهنگی و ولائی بربال فرشتگان   26403 فرهنگی  
640 مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور   2255 فرهنگی  
641 مؤسسه یاوران جهادگر   29215 فرهنگی  
642 مجمع توسعه کشاورزی مردم   48929 کشاورزی توسعه انسانی واقتصادی
643 مجمع صنایع و معادن کشاورزی   20867 کشاورزی  
644 مجمع ملی خبرگان کشاورزی   21808 کشاورزی  
645 مجمع هماهنگی توسعه و توانمندسازی تشکلهای بخش کشاورزی   21129 کشاورزی منابع طبیعی
646 مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی   20442 کشاورزی  
647 موسسه غیردولتی بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک کشاورزی   32195 کشاورزی منابع طبیعی
648 انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی   45534 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
649 انجمن ترویج گردشگری مهستان پارسه.   723 گردشگری  
650 انجمن ترویج و توسعه فناوری بهره برداری از آبهای معدنی   24751 گردشگری  
651 انجمن دوستداران وحافظان خشت خام   731 گردشگری  
652 انجمن رفتینگ ایرانیان   27359 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
653 انجمن عکاسی میراث فرهنگی   25309 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
654 انجمن غارنوردان و غارشناسان ایرانیان   27094 گردشگری  
655 انجمن گردشگری ماجراجویانه.   47846 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
656 انجمن گردشگری مجازی پارسیان   541 گردشگری  
657 جامعه گردشگری ایرانیان   24750 گردشگری  
658 جمعیت ایرانگردی و جهانگردی فانوس   48244 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
659 خانه جهانگردی   22778 گردشگری  
660 کانون جهانگردی پیام آوران صلح و دوستی   23756 گردشگری  
661 کانون گردشگری آراد   2389 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
662 کانون گسترش گردشگری رستاک   45836 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
663 مرکز غیردولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملل   41196 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
664 موسسه  غیردولتی خیریه سفر سرزمین سبز   38810 گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
665 مؤسسه پرتو گردشگری   24871 گردشگری  
666 انجمن زنان ایرانی طرفدار توسعه پایدار محیط زیست   13331شماره محیط زیست محیط زیست
667 انجمن احیای سریع هامون پاک (چورا)   35027 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
668 انجمن امور سگ ایران   39609 محیط زیست و منابع طبیعی زیر ساختهای فرهنگی
669 انجمن ایرانی ترویج و توسعه گیاه وتیور   23288 محیط زیست و منابع طبیعی  
670 انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان   47988 محیط زیست و منابع طبیعی منابع طبیعی
671 انجمن آمایشگران توسعه سبز (انجمن توسعه و آمایش زیست نگار)   42330 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
672 انجمن پایشگران حامی محیط زیست ( پاما)   28132 محیط زیست و منابع طبیعی  
673 انجمن توسعه دریا محور کشور   26132 محیط زیست و منابع طبیعی  
674 انجمن حفاظت از پرندگان شکاری   35796 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
675 انجمن حقوقی حمایت از حیوانات پارس   45163 محیط زیست و منابع طبیعی منابع طبیعی
676 انجمن دنیای سالم   18443 محیط زیست و منابع طبیعی  
677 انجمن طبیعت ایران   13441 محیط زیست و منابع طبیعی  
678 انجمن طبیعت گران برنا   20884 محیط زیست و منابع طبیعی  
679 انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان   42597 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
680 انجمن مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی   25230 محیط زیست و منابع طبیعی  
681 انجمن همیاران سرزمین مهرگان آریا   742 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
682 انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران   38551 محیط زیست و منابع طبیعی کمک به عمران وآبادی کشور
683 انسان و زیست پایدار   44053 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
684 بنیاد غیردولتی مهر پایدار   219 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
685 جمعیت حامیان زمین   22036 محیط زیست و منابع طبیعی  
686 جمعیت داوطلبان سبز   23746 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
687 جمعیت زنان و کودکان حامی محیط زیست و توسعه پایدار   40887 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
688 خانه فرهنگ و توسعه پایدار   19370 محیط زیست و منابع طبیعی  
689 شمیم جنگل   46471 محیط زیست و منابع طبیعی منابع طبیعی
690 کانون انسان پاک  ، زمین پاک   26091 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
691 کانون دوستداران حیوانات وفا سرشت   590 البرز محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
692 کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران   22066 محیط زیست و منابع طبیعی  
693 کانون محیط زیست سالم و پایدار   40936 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
694 مجمع فعالان زیست محیطی   114 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
695 مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار (زی پاک)   37037 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
696 مرکز صلح و محیط زیست   20508 محیط زیست و منابع طبیعی  
697 مرکز مرمت بوم شناختی سرزمین پارس   2877 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
698 موسسه توسعه روستایی و حفظ تنوع زیستی ردپا   43023 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
699 موسسه حامیان  خلیج فارس و دریای مکران ایرانیان   2989 محیط زیست و منابع طبیعی زیر ساختهای فرهنگی
700 موسسه حامیان مادر زمین   44847 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
701 موسسه سبزکاران بالان   148 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
702 موسسه غیردولتی کنش گران توسعه پایدار   33344 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
703 موسسه مهندسان بدون مرز   25061 محیط زیست و منابع طبیعی  
704 موسسۀ خیریه حمایت از حیوانات مصدوم   39601 محیط زیست و منابع طبیعی محیط زیست
705 مؤسسه گل آذین   83 محیط زیست و منابع طبیعی  
706 بنیاد غیردولتی امداد و نجات ایثار   29658 مدیریت بحران سایر
707 شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد مدیریت بحران شهر تهران   45147 مدیریت بحران سایر
708 موسسه غیردولتی جستجو و نجات ارتفاعات ایران   20834 مدیریت بحران  
709 انجمن جامعه ایمن   31907 مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت  
711 انجمن  حامیان توسعه حوزه های علمیه   29867 نیکوکاری و امورخیریه  
712 انجمن انوار شمسان سپهر ایرانیان   2547 قم نیکوکاری و امورخیریه سایر
713 انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی   34451 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
714 انجمن حمایت های پزشکی از بیماران بی بضاعت ایرانی   1358 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساخت بهداشت ودرمان
715 انجمن خیرین جامعه المصطفی   5078 نیکوکاری و امورخیریه توسعه انسانی واقتصادی
716 انجمن خیرین حامی دانش آموزان استثنایی   27994 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
717 انجمن خیرین مسکن ساز ایران   16684 نیکوکاری و امورخیریه کمک به عمران وآبادی کشور
718 انجمن خیریه اتیسم ایران   33242 نیکوکاری و امورخیریه دارو و درمان بیماران
719 انجمن خیریه آل حسنی   30224 نیکوکاری و امورخیریه  
720 انجمن خیریه حامیان تعلیم و تربیت   16562 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساختهای فرهنگی
721 انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران   3024 نیکوکاری و امورخیریه دارو و درمان بیماران
722 انجمن خیریه قلب ایران   20354 نیکوکاری و امورخیریه دارو و درمان بیماران
723 انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی   46493 نیکوکاری و امورخیریه امورکودکان
724 انجمن نیکوکاران کروز یار   45971 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
725 بنیاد خیریه غیردولتی خواجه نصیر طوسی   25509 نیکوکاری و امورخیریه  
726 بنیاد غیر دولتی خیریه فرهنگی اجتماعی رفاهی محسنین   40444 نیکوکاری و امورخیریه رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
727 بنیاد غیر دولتی شهید محراب حضرت آیت ا.. حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی   3826 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
728 بنیاد غیر دولتی نیکوکاری حرکت انسانی   6174 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
729 بنیاد غیر دولتی نیکوکاری کنترل سرطان (پایش سرطان)   41476 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساخت بهداشت ودرمان
730 بنیاد غیردولتی انصار الانصار   31023 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
731 بنیاد غیردولتی خیرین مدرس   46400 نیکوکاری و امورخیریه توسعه انسانی واقتصادی
732 بنیاد غیردولتی خیریه اکبر سلطانی نسب   324 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
733 بنیاد غیردولتی خیریه خجسته   4872 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
734 بنیاد غیردولتی خیریه دکتر نبی   49325 نیکوکاری و امورخیریه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
735 بنیاد غیردولتی خیریه مرید ارشد بختیاری   36918 نیکوکاری و امورخیریه رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
736 بنیاد غیردولتی خیریه مهر زندگی بهتر   40357 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
737 بنیاد غیردولتی خیریه نور صالحین   36125 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
738 بنیاد غیردولتی خیریه نیکوکاران مفید   34874 نیکوکاری و امورخیریه دارو و درمان بیماران
739 بنیاد غیردولتی عام المنفعه رشد   3216 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
740 بنیاد غیردولتی مادر مهربان ام المؤمنین خدیجه کبری (س)   32689 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
741 بنیاد غیردولتی نیکوکاری بابائی   1605 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
742 بنیاد غیردولتی نیکوکاری خسرو ستوده   50779 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
743 بنیاد غیردولتی یاران عشق   47314 نیکوکاری و امورخیریه رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
744 بنیاد مردمی محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور   4204 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
745 بنیاد نیکوکاری فردوس   23096 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
746 بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین لرستان   383 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
747 بنیادغیر دولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان   47043 نیکوکاری و امورخیریه سایر
748 بنیادغیردولتی خیریه روشنای امیدایرانیان   36981 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
749 بنیادغیردولتی زائر امام رضا (ع)   4335 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
750 بنیادغیردولتی زینب کبری (س)   2157 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
751 پویا، همیاران فرهنگ و هنر   49764 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساختهای فرهنگی
752 توانبخشی بچه های اسمان کامران   45936 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
753 جامعه نیکوکاری ابرار   36237 نیکوکاری و امورخیریه رفاه اجتماعی وارتقای مهارتهای اجتماعی
754 جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره   37317 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
755 جمعیت نیکوکاری امام رضایی ها   48888 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
756 خانه خیریه نور موعود   39435 نیکوکاری و امورخیریه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
757 خیریه ایتام خوبان روزگار   44449 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
758 خیریه وحدت دوستان خدا   44933 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
759 زائران شهر بهشت   5094 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
760 شبکه خانه خیرین ایران.   42423 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
761 شبکه خیریه های حامی ایتام   41263 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
762 شبکه هماهنگی موسسات خیریه استان تهران   21604 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
763 کانون خیریه سندروم داون ایران   16867 نیکوکاری و امورخیریه دارو و درمان بیماران
764 کودکان سرزمین مهر   60 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
765 مجمع حامیان و خیرین دانشگاه پیام نور کشور (بنیاد غیردولتی حامیان دانشگاه پیام نور )   49151 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
766 مجمع خیرین امید کشور   40619 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
767 مجمع خیرین انتقال خون.   43602 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساخت بهداشت ودرمان
768 مجمع خیرین بدون مرزسلامت   41919 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
769 مجمع خیرین توسعه روستاها و مناطق محروم کشور(ماندگاران)   48512 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
770 مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل   50495 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
771 مجمع خیرین مسجد ساز   29946 نیکوکاری و امورخیریه  
772 موسسه خیریه ام ابیها فاطمه الزهرا تهران(ص)   14312 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
773 موسسه خیریه امام علی حیدر (ع)   15837 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
774 موسسه خیریه امدادگران عاشورا.   15387 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
775 موسسه خیریه اهل البیت رسول خاتم (ص)   37760 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساختهای فرهنگی
776 موسسه خیریه ای  فرهنگی دخترانه المهدی   24651 نیکوکاری و امورخیریه  
777 موسسه خیریه ایران مهر یزدان پرست   43081 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
778 موسسه خیریه آبشار عاطفه ها(مشهد)   2310 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
779 موسسه خیریه به آفرین فردا   11737 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
780 موسسه خیریه بهشت سبلان   40386 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
781 موسسه خیریه بهنام دهش پور   12684 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
782 موسسه خیریه پیشگامان درمان الیگودرز   40305 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساخت بهداشت ودرمان
783 موسسه خیریه پیوند گل نرگس   20553 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
784 موسسه خیریه ثقلین صادقین   38976 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
785 موسسه خیریه حامی علوم انسانی   46227 نیکوکاری و امورخیریه توسعه انسانی واقتصادی
786 موسسه خیریه حامیان ایتام مهر امام رضا (ع)   47610 نیکوکاری و امورخیریه امورکودکان
787 موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع)خلاقان   21285 نیکوکاری و امورخیریه  
788 موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)   8369 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
789 موسسه خیریه حمایت از زنان و کودکان همیاران یاس   20809 نیکوکاری و امورخیریه  
790 موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاریهای مادرزادی محکم   19869 نیکوکاری و امورخیریه دارو و درمان بیماران
791 موسسه خیریه خیران کوثر دانیال   20978 نیکوکاری و امورخیریه  
792 موسسه خیریه راه ایمان مهر   40299 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
793 موسسه خیریه رهروان حسینی   21173 نیکوکاری و امورخیریه  
794 موسسه خیریه سرور مهراندیشان راستین   21377 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
795 موسسه خیریه سفرهای سیمرغ   48577 نیکوکاری و امورخیریه میراث فرهنگی وگردشگری(اعم از مادی ومعنوی)
796 موسسه خیریه صدیقین   13508 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
797 موسسه خیریه طاها طلیعه نور امید   40710 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
798 موسسه خیریه عترت بوتراب   143 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
799 موسسه خیریه فرهنگی مسجد و مدرسه 110   19771 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
800 موسسه خیریه کوثر بانوان   616 نیکوکاری و امورخیریه  
801 موسسه خیریه محصص کوثر   3809 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
802 موسسه خیریه مهر دیبا   49800 نیکوکاری و امورخیریه امور زنان و خانواده
803 موسسه خیریه نیکوکاران راز   40625 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
804 موسسه خیریه و حمایتی بوستان گل مریم   40435 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
805 موسسه خیریه وحدت منتظرین   21307 نیکوکاری و امورخیریه  
806 موسسه خیریه هدایت فکر و اندیشه (موسسه خیریه امام علی (ع).)   45634 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
807 موسسه خیریه همیاران توسعه دانش   29250 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
808 موسسه رشد دانش آموزان مناطق محروم  (مردم)   48983 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
809 موسسه زائران شهر بهشت   5094 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
810 موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود   32115 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
811 موسسه غیر دولتی نیکوکاری و امور خیریه دیانت امام علی (ع)   33493 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
812 موسسه غیردولتی حمایت ماهر غدیر   32743 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
813 موسسه غیردولتی خیر اسلامی (سخا)   38972 نیکوکاری و امورخیریه سایر
814 موسسه غیردولتی خیریه امید مهربانی میهن   33987 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
815 موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور   34807 نیکوکاری و امورخیریه زیر ساخت بهداشت ودرمان
816 موسسه غیردولتی خیریه رهپویان ولایت حضرت مهدی (ع)   33623 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
817 موسسه غیردولتی خیریه نورالرضا (ع) دارالسلام   32090 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
818 موسسه غیردولتی نیکوکاری موحدی   38185 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
819 موسسه محسنین انصارالرسول(ص)   45382 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
820 موسسه نیکوکاری  اولاد حضرت ام ابیها سلام ا... علیها   47685 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
821 موسسه نیکوکاری  مولانا   39669 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
822 موسسه نیکوکاری طلیعه اکرام هستی   50838 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
823 مؤسسه  خیریه ریحانه النبی(س)(خراسان)   12826 نیکوکاری و امورخیریه  
824 مؤسسه خیریه احسان الرضا (ع)   22030 نیکوکاری و امورخیریه  
825 مؤسسه خیریه احیاء امر حضرت امیرالمؤمنین(ع)   519 نیکوکاری و امورخیریه  
826 مؤسسه خیریه الحجه (عج)   27842 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
827 مؤسسه خیریه امام علی(ع)   9971 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
828 مؤسسه خیریه باب صفا   25467 نیکوکاری و امورخیریه  
829 مؤسسه خیریه چهارده معصوم (عج)   20161 نیکوکاری و امورخیریه  
830 مؤسسه خیریه رفاه کودک   398 نیکوکاری و امورخیریه امورکودکان
831 مؤسسه خیریه عترت فاطمی   14752 نیکوکاری و امورخیریه  
832 مؤسسه خیریه محبان ایتام حضرت علی (ع)   16447 نیکوکاری و امورخیریه  
833 مؤسسه خیریه مهر گیتی   28282 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
834 مؤسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)   13542 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
835 مؤسسه دارالایتام جهان اسلام   732 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
836 مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر   21700 نیکوکاری و امورخیریه  
837 نیکوکاری مهر هوشمند   46552 نیکوکاری و امورخیریه امور خیریه نیازمندان
838 انجمن اخلاق ورزشی   1857 ثبت قم ورزشی امور ورزش
839 انجمن اسکی   24268 ورزشی امور ورزش
840 انجمن ای تی اف   21544 ورزشی امور ورزش
841 انجمن آفرینش تفکر حرکتی   33808 ورزشی امور ورزش
842 انجمن بین المللی توکی ما   47624 ورزشی امور ورزش
843 انجمن پاورلیفتینگ شیران زاگرس   46858 ورزشی امور ورزش
844 انجمن جامعه و ورزش   39685 ورزشی امور ورزش
845 انجمن حامیان فرهنگ ومرام پهلوانی   37247 ورزشی امور ورزش
846 انجمن حرفه ای پینت بال ایران   19164 ورزشی امور ورزش
847 انجمن حمایت  ازرزم پروران ایرانی   32 ورزشی  
848 انجمن حمایت ازماهیگیران غیرحرفه ای تفریحی ورزشی ایرانیان   25335 ورزشی  
849 انجمن روان شناسی ورزشی رایحه امید میهن   34258 ورزشی امور ورزش
850 انجمن صلح و دوستی برای تو نیک   37071 ورزشی امور ورزش
851 انجمن فرهنگی ورزشی ایران دخت   20750 ورزشی امور ورزش
852 انجمن فرهنگی ورزشی آدیش   20428 ورزشی امور ورزش
853 انجمن کانگ فوتوآ-21   21565 ورزشی  
854 انجمن کوبودو کاراته ایران   10952 ورزشی  
855 انجمن مهندسی ورزش.   2630 ورزشی امور ورزش
856 انجمن ورزش مبارزه ایرانیان   23262 ورزشی  
857 انجمن هاپکیدو   458 ورزشی  
858 جمعیت حامیان هواداران فوتبال   22710 ورزشی  
859 جمعیت رزم تیرانداز   21470 ورزشی  
860 خانه  ورزش ایرانیان   24023 ورزشی  
861 کانون اسب اصیل عرب  ایران   1402 ورزشی امور ورزش
862 کانون توسعه ورزش ایران   1021 ورزشی  
863 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی   25176 ورزشی  
864 کانون حمایت از پیشکسوتان کشتی گیر   23976 ورزشی امور ورزش
865 کانون کیک بوکسینگ کاراته اوراسیا   22215 ورزشی  
866 کانون ووشوکاران ایران   20933 ورزشی  
867 کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران   20960 ورزشی  
868 گروه ورزش خانواده   27697 ورزشی امور ورزش
869 مجمع حافظان ورزش و قهرمانان   21193 ورزشی  
870

موسسه آریا فتیان

  40240 ورزشی امور ورزش
871

مؤسسه فرهنگی هنری ورزشی نسل آفتاب فردا

  21973 ورزشی  

این لیست طبق آخرین تاریخ بروزرسانی شده در سایت وزارت کشور در تاریخ 15 بهمن 1399 می باشد.

آدرس سایت وزارت کشور کلیک کنید.

 

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

helptinn

تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

از ما حمایت کنید