مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور درخصوص ترخیص خودروهای رسوبی از پارکینگ‌های سراسر کشور عنوان کرد: اخذ گواهی معاینه فنی باید در پیش شرط‌های ترخیص…

آرشیو