بازدید سایت : ۳۸۹۸۹
نظرسنجی

از بین 10 نامزدی که در مرحله اول برای تصدی وزارت راه و شهرسازی انتخاب شدند، کدامیک صلاحیت، توانمندی، تجربه، تخصص و ... لازم را دارد؟

کپی شد