محمد آیینی

  • مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه بسته تشویقی مخصوص بافت های تاریخی آماده شده و اکنون در مرحله تصویب قرار دارد گفت: صدور پروانه های مسکن در بافت های فرسوده باید به طور میانگین به رقم ۲۵ درصد برسد.

  • مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۲۸۹ پروژه بوستان و فضای سبز در بافت های ناکارآمد شهری اجرا شد، رقم آغاز فرآینده نوسازی واحدهای مسکونی را در بافت های فرسوده ۲۴۰ هزار واحد برشمرد.

  • مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر نرخ سود وام نوسازی در بخشهای حمایتی ۱۸ درصد است که قصد داریم در قالب برنامه هفتم توسعه نرخ سود را کاهش دهیم و دست کم برای مالکانی که واحد آنها تخریب می شود مشابه مسکن روستایی تعیین کنیم.

  • معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی واحدهای بافت فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون از ۲۲۰ هزار واحد عبور کره است، گفت: واحدهای نوسازی و بهره‌برداری شده در دولت سیزدهم به مرز ۸۰ هزار واحد رسید.

  • مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۲۱۶ هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد وارد فرآیند نوسازی شده است، از تحویل و عرضه ۵۷ هزار و ۸۶۱ واحد از این میزان به مردم خبر داد.

  • معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که بیش از ۲۱۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده به مرحله ساخت رسیده است، گفت: بسته های تشویقی متنوعی برای نوسازی به اجرا رسیده و برخی دیگر در مراحل بررسی کارشناسی است که در آینده رونمایی خواهد شد.

  • مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از همراه کردن ۴۵۰ شهرداری با پیگیری‎های دلسوزانه بانوان همکار شرکت خبر داد و گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام در برنامه است و در سال مالی ۱۴۰۲، یکصد پروژه نیمه تمام در حوزه بازآفرینی شهری به اتمام می رسد.