علی آزاد

  • دبیر انجمن شرکت های راهسازی کشور:

    در حالی که برخی کارشناسان حمل و نقل در ارریابی علل و عوامل تاثیر گذار در بروز تصادفات جاده ای وجود نواقص، معایب در جاده ها و یا نقاط حادثه خیز در آنها را از نظر درجه اهمیت، سومین عامل بروز این حوادث می دانند، دبیر انجمن شرکت های راهسازی کشور معتقد است در زمینه حوادث رانندگی، تاوان عدم توسعه یافتگی کشور را می دهیم و جاده کمترین سهم را دارد.

  • سوء مدیریت در اجرای طرح های عمرانی که منجر به طولانی شدن اجرای طرح ها و نابودی مهندسان مشاور و پیمانکاران می شود.

  • عضو هیات مدیره جمعیت ایمنی راه‌ها، وجود رانندگان حادثه ساز و کاهش اعتبار ایمنی راه‌ها را از عوامل اصلی افزایش تصادفات جاده‌ای اعلام‌کرد و گفت: تعداد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای به ۱۷ هزار نفر در سال رسیده است.

  • به دنبال وقوع حادثه ای که در جاده قدیم اهواز خرمشهر رخ داد و طی آن 10 کارگر یک شرکت در حال رفتن به محل کار کشته شدند، رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور یکی از دلایل افزایش تعداد کشته شدگان و مصدومان حوادث جاده ای را بهم خوردن آمایش مردمی سرزمین در کشور دانست.

  • رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داد آن سازمان، از دخالت مسئولان غیر مرتبط به خصوص نمایندگان مجلس در پدیدآوری و اجرای طرح های عمرانی کارشناسی نشده، جلوگیری نماید.