طراحی میدان سپاه

  • طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه در قم که این روزها گره ترافیکی آن موجب انتقاد شهروندان شده به پایان رسیده است و این پروژه سه سطحی خواهد بود.