شرکت کویر واگن

  • توافق با صمت در جهت اشتغال

    توافق با صمت در جهت اشتغال

    روز چهارشنبه ۱۵ سفند ۱۴۰۲ کارشناسان وزارت صمت به همراه مدیر کل دفتر صنایع ریلی و دریایی این وزارتخانه از شرکت کویر…