شرکت هوآوی

  • شرکت هوآوی چین با رشد کسب و کار مصرف کننده در برابر آیفون اپل و رقابت بهتر واحد ابری این شرکت در برابر گروه علی بابا، رشد قوی سود سه ماهه را تجربه کرد.

  • انرژی های تجدید پذیر در حمل‌ و‌ نقل/ بخش 23

    گرایش به استفاده از انرژی خورشیدی به طرز حیرت انگیزی رو به تصاعد است و به دلیل حجم عظیم سرمایه‌ گذاری‌ ها، هزینه های ساخت تأسیسات خورشیدی طی چهار سال به کمتر از نصف تقلیل یافته است.