راه آهن بافق مشهد

  • از جمله دیگر قوانین و مصوبات هیئت وزیران که برای کشور گرفتاری به وجود آورده قانون اتصال مراکز استان به شبکه ریلی کشور است. توضیح آنکه یکی از تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی مصوب اتصال کلیه مراکز استان به شبکه ریلی می باشد.

  • طرح احداث راه آهن بیرجند - یونسی که با هدف اتصال مرکز خراسان جنوبی به ریل سراسری کلنگ زنی شد، با چالش های فنی و اعتباری همراه بود و اکنون با گره گشایی از ابر پروژه ریلی شرق کشور در دولت سیزدهم قرار است عملیات اجرایی کل قطعات این مسیر در استان خراسان جنوبی آغاز شود.

  • در حالی که آمارهای رسمی حکایت از رشد 16.2 درصدی تلفات تصادفات رانندگی کشور در سال 1401 نسبت به سال 1400 دارد، کارشناسان حمل و نقل معتقدند یک راهکار کاهش خسارات حوادث رانندگی که معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی و تقریبا برابر کل درآمد زیر بخش جاده ای و ریلی است، تغییر حمل و نقل مسافری و باری از جاده به راه آهن است.

  • کارشناس حمل و نقل مطرح کرد:

    برخی کارشناسان حوزه ریلی بر این باور هستند که برخلاف اهمیت و حساسیت راه آهن چابهار زاهدان ، به دلیل وجود مسیر موازی ریلی، ساخت راه آهن زاهدان سرخس اولویت ندارد.

  • در کیفیت طراحی و ساخت خطوط که با سرعت متوسط و ظرفیت پایین (حتی خطوط جدید مانند میانه بستان آباد با سرعت پایین و یا قزوین رشت با تک خطه بودن ابنیه مهم مانند پل و تونل و فقدان علائم)، کاهش مطلوبیت قطار را سبب می گردد هم باید برای راه آهن (که پروژه ها را تحویل می گیرد) سهمی منظور کنیم و اینکه در ساختار کنونی نیز رویکرد مناسب و اثربخشی برای بهبود خدمات به مسافر و بار وجود ندارد و راه آهن همچنان در گذشته دور به سر می برد.

  • هیات دولت با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت در اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق - مشهد، این پروژه را که سال‌ها مردم خراسان جنوبی در انتظار عملیاتی شدن آن هستند، یک گام دیگر پیش برد.