خودروسازان بخش خصوصی

  • بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از عملکرد خودروسازان (اعم از دولتی و خصوصی)، در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حوزه سواری‌ها دو خودروساز بزرگ رشد چهار درصدی (سایپا) و افت ۹ درصدی (ایران‌خودرو) داشته‌اند؛ این در حالیست که تولید سواری‌ها در خودروسازان خصوصی رشد ۱۶۰ درصدی ثبت کرده است.