حمل ونقل عمومی

  • مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با بیان اینکه راننده پایه یکم در اتوبوسرانی های کشور تبدیل به دغدغه شده است، گفت: پس از سال ها پیگیری توانستیم با کمک دولت سیزدهم و وزارت کشور اتوبوس های نو را به چرخه حمل و نقل عمومی وارد کنیم، شهرداری ها با تمام گرفتاری ها پول تهیه کرده و اتوبوس خریدند که تعدادی از این اتوبوس ها به دلیل نبود راننده پایه یک در پارکینگ ها بدون راننده هستند.

  • ​با همراهی دولت طی ۲ سال اخیر در حوزه حمل و نقل عمومی تهران که سال هاست با کمبود و فرسودگی شدید ناوگان مواجه است، اتفاقات خوبی افتاده اما اکنون در بزنگاهی قرار داریم که بار دیگر آزمونی برای مسئولان دولتی محسوب می شود!

  • مدیرعامل ایران خودرو ضمن تاکید بر تأمین نیاز ناوگان حمل ونقل عمومی کشور، بر قراردادهای منعقده برای تحویل خودروهای سنگین و از جمله اتوبوس های برقیِ داخلی سازی شده، اشاره و اعلام کرد که بر اساس قرارداد منعقده با وزارت کشور برای خرید بیشتر اتوبوس های برقیِ ایران خودرو دیزل، به سرعت این اتوبوس ها تحویل خواهند شد؛ به گونه ای که تحویل ١٠٠ دستگاه اتوبوس برقی در هر ماه تا پایان سال برنامه ریزی شده است.