بازدید سایت : ۵۷۲۶۱

تمساح خونی

  • ۳۷۳نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند . ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر هم مجروح شده اند .این آمار را فرمانده پلیس…