برق خودرو

  • در تمامی مدارهای الکتریکی برای حفاظت از اجزای آن قطعه ای به نام فیوز در نظر گرفته می شود که می تواند نقش بسیار مهمی در تامین امنیت و عملکرد صحیح آن ایفا کند.

  • خوابیدن باتری ماشین به عنوان یکی از مشکلات رایج مرتبط با سیستم برق رسانی خودرو شناخته می شود که با عناوین دیگری نظیر مردن باتری، خالی شدن باتری یا دشارژ شدن باتری هم شناخته می شود.