اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی

  • با نگاهی به سوانح هوایی در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم در می یابیم درسال 2020 میلادی 40 سانحه هوایی برای هواپیماهای بزرگ تجاری روی داد و 299 فوتی برجا گذاشت . بر این اساس شمار افرادی که در سوانح هوایی سال 2020 در سراسر جهان کشته شدند نسبت به سال 2019 افزایش یافته است ، این در حالی است که شمار پروازها در جهان تقریبا 50 درصد به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال 2020 میلادی کاهش یافت .