اتاق بازرگانی تهران

 • در جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران مطرح شد:

  دبیر اتاق بازرگانی تهران تصویب تعطیلی پنجشنبه ها را برای بخش حمل و نقل و ترانزیت و تجارت خارجی کشور مشکل ساز دانست و خواستار کار رسانه ای جدی از سوی کمیسیون حمل و نقل برای تبیین پیامدهای منفی این تصمیم و جلوگیری از این امر شد.

 • رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بانک مرکزی اصلا متوجه است که چه بلایی سر واحدهای تولیدی می آورد؟ بانک مرکزی هم متولی پولی شده هم متولی اقتصاد کشور شده، باید به این وضعیت رسیدگی شود.

 • آذرماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی لایحه ای به مجلس فرستاد که در آن به تغییر ساعت اشاره شده بود. با این حساب ساعت کار کارمندان دولت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته خواهد شد و میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها هم تغییر می کند.

 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصرار دولت بر شیوه های غلط رفع تعهد ارزی، منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور و به صورت جزئی تر در کاهش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شد.​

 • 25 شهر جدید در سواحل استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود تا میزان جمعیتی که در نوار 4900 کیلومتری سواحل جنوب کشور سکونت می کنند از سه درصد مردم کشور به هشت درصد ارتقا یابد.

 • رئیس اتاق ایران با طرح پیشنهادات 16 گانه برای تحقق توسعه اقتصادی، تأکید کرد: ظرفیت کنونی اقتصاد ایران در میان مدت تا 2.5 برابر قابل توسعه است؛ اما در صورت تداوم روندهای فعلی، تحقق این هدف دست یافتنی نخواهد بود.

 • حمل و نقل حلقه اتصال تولید و مصرف است و به همین دلیل در روند حرکت اقتصاد نقشی بنیادین دارد. روان بودن چرخه حمل و نقل در یک ساختار اقتصادی تضمینی بر پایداری روند رشد آن ساختار است و به همین دلیل، توسعه حمل و نقل در ایران از بنیادین ترین اقدامات در زمینه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

 • حمل‌ و نقل بعنوان یکی از پایه‌ های اصلی توسعه پایدار و متوازن، با مؤلفه‌ هایی مثل رشد اقتصادی، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد و توسعه این بخش یکی از محورهای کلیدی رشد و پیشرفت اقتصادی به حساب می‌ آید.

 • پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران:

  رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در نخستین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی خواستار خروج دولت از تصدی گری و امور اجرایی صنعت حمل و نقل و ایفای نقش سیاست گذار توسط دولت در این حوزه شد.