<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Sat, 29 Jan 2022 10:53:46 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[اتمام کارساخت 2 قطعه آزاد راه شیراز - اصفهان؛ سال ۱۴۰۱]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239651 /بخش-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-128/239651-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
ساخت قطعه های ۷ تا ۹ آزاد راه شیراز به اصفهان در سال ۱۴۰۱ به اتمام می رسد.
]]>
Sat, 29 Jan 2022 10:39:14 +0000
<![CDATA[ضعف آموزش نیروی انسانی در ستاد و ادارت تابعه وزارت راه و شهرسازی؟ ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239794 /بخش-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/239794-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
یک کارشناس حمل و نقل از سکون و سکوت مغز افزاری در ستاد و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد.
]]>
Sat, 29 Jan 2022 10:23:50 +0000
<![CDATA[تشکیل پرونده قضایی برای رانندگان دارای سرعت سرسام آور]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239793 /بخش-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/239793-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از رصد ویژه سرعت غیرمجاز در معابر پایتخت خبر داد و اعلام کرد که رانندگانی که برای سومین بار با سرعت ۵۰ کیلومتر بیشتر از حد مجاز رانندگی کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
]]>
Sat, 29 Jan 2022 10:00:30 +0000
<![CDATA[زمان گذشت و نصف کامیون‌ها هم ترخیص نشد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239791 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239791-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF
با وجود تسهیلاتی که با دستور دادستانی برای تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی مانده در گمرک پیش‌بینی شد با گذشت چند ماه از مهلت تعیین شده، گزارش گمرک نشان می‌دهد که حتی ۵۰ درصد کامیون‌ها ترخیص نشده است که در اهم موانع پیش‌رو، عدم صدور کد رهگیری از سوی بانک‌ها قرار دارد.
]]>
Sat, 29 Jan 2022 09:31:37 +0000
<![CDATA[پیش بینی ۲۱۷۶ میلیارد تومان اعتبار برای راه های گیلان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239772 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-118/239772-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایجاد تحول در راه ها با تخصیص اعتبار، گفت: دو هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان اعتبار برای راه های گیلان پیش بینی شده است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 14:59:04 +0000
<![CDATA[جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال بازگشایی شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239771 /بخش-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/239771-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از بازگشایی جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 14:35:59 +0000
<![CDATA[نجات مصدومان حادثه سقوط خودرو به دره با استفاده از پهپاد+ فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239762 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/239762-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
27 دی ماه امسال رسانه ها از پیدا شدن مصدومانی که خودروی آنان داخل مسیل سیلابی سقوط کرده بود، پس از ۲ روز در منطقه سرولایت نیشابور خبر دادند.
]]>
Thu, 27 Jan 2022 09:54:45 +0000
<![CDATA[سرقت بار کامیون در حین حرکت/ سارقان منتظر تاریکی هوا نمی مانند+ فیلم سرقت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239753 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/239753-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
سرقت از کامیون های حامل بار در حین تردد در جاده ها، مدتی است به یکی از روش های سارقان و راهزنان جاده ای تبدیل شده است.
]]>
Thu, 27 Jan 2022 08:14:45 +0000
<![CDATA[در سرمای شدید به جاده نزنید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239730 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/239730-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF
مدیر کل بحران سازمان راهداری گفت: از ۱۶۰۰ محور روستایی مسدود شده تنها ۱۵۰ محور باقی مانده که با کمک نیرو‌های راهداری طی امروز بازگشایی می‌شود.
]]>
Wed, 26 Jan 2022 09:28:10 +0000
<![CDATA[مزیت های راه آهن های برقی نسبت به خودروهای برقی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239684 /بخش-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-127/239684-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
در حالی که انرژی های پاک و از جمله برق به سرعت در حال جایگزینی با انرژی های فسیلی در بخش ریلی و جاده ای هستند، برخی کارشناسان حمل و نقل معتقدند اگرچه راه آهن برقی مزیت های بسیاری دارد اما آن چه در آینده موجب برتری آن نسبت به خودروهای برقی خواهد شد، وجود برق بالاسری و عدم نیاز به حمل منبع سوخت آن است.
]]>
Wed, 26 Jan 2022 08:52:00 +0000
<![CDATA[تلاش در جهت تامین کمبودهای ماشین آلات راهداری ادامه دارد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239719 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239719-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
وزیر کشور در بازدید از راهدارخانه صلوات‌آباد سنندج ، به وضعیت ماشین‌آلات راهداری‌ اشاره کرد و گفت: در حد امکان کمک خواهیم کرد تا کمبودها برطرف شود.
]]>
Wed, 26 Jan 2022 07:45:59 +0000
<![CDATA[قاچاقچیان، کارکنان گمرک را سنگ‌باران می‌کنند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239717 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239717-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
مدیرکل گمرک بازرگان درباره نحوه همکاری دلالان در سمت ایران و کشور ترکیه توضیح داد: دلالان در گمرک بازرگان پس از اینکه موادی را جاسازی کردند از پلاک آن کامیون عکس می‌گیرند و وقتی که آن کامیون از مرز ایران عبور کرد و در ترکیه هم مواد جاساز کشف نشد، پس از خروج از گمرک ترکیه، دلالان طرف ترک کامیون را شناسایی می‌کنند و در نهایت کامیون مورد نظر را متوقف و مواد جاسازی شده را برمی‌دارند.
]]>
Wed, 26 Jan 2022 07:40:59 +0000
<![CDATA[مشکلات ادامه دارد؛ ضرب و شتم راننده عمومی توسط مسافربر شخصی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239689 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/239689-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
حضور گسترده مسافربرهای شخصی، تاکسی های داخل شهری و تاکسی های اینترنتی در بخش حمل و نقل بین شهری که مربوط به ناوگان سواری کرایه است، مشکلات زیادی را برای رانندگان این حوزه به وجود آورده است.
]]>
Wed, 26 Jan 2022 07:09:23 +0000
<![CDATA[برای رانندگان پرخطر پیامک ارسال می شود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239708 /بخش-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/239708-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ: فعالیت قرارگاه کنترل سرعت در پلیس راهور تهران بزرگ ادامه دارد و برای رانندگان پر خطر پیامک ارسال می‌شود.
]]>
Wed, 26 Jan 2022 06:26:53 +0000
<![CDATA[ماجرای ضرب و شتم راهدار اهری چه بود؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239701 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/239701-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اهر از ضرب و شتم راهدار اهری به دلیل انسداد گردنه‌ی سامبران ناشی از کولاک شدید برف خبر داد.
]]>
Tue, 25 Jan 2022 18:02:38 +0000
<![CDATA[بازدید فنی 22 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در خراسان جنوبی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239681 /بخش-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-102/239681-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: طی 10 ماهه نخست سالجاری ۲۲ هزار دستگاه از ناوگان حمل و نقل عمومی استان مورد بازدید فنی قرار گرفتند.
]]>
Tue, 25 Jan 2022 10:41:31 +0000
<![CDATA[با "قبضینو" جریمه رانندگی پرداخت نکنید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239680 /بخش-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/239680-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%B6%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
درخواست ما از شهروندان این است که برای پرداخت جرائم خود به سایت راهور۱۲۰ یا بانک‌های معتبر مراجعه کنند و از نرم‌افزارهایی مانند قبضینو و ... استفاده نکنند
]]>
Tue, 25 Jan 2022 09:29:47 +0000
<![CDATA[واردات کامیون بدون اسقاط ناوگان فرسوده، تعادل عرضه و تقاضا را از بین می برد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239675 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/239675-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
ورود ناوگان باری بدون اسقاط تعادل عرضه و تقاضا را بیش از پیش برهم زده و با توسعه روزافزون ناوگان ریلی در آینده نه چندان دور، مشکلات این صنف را دوچندان خواهد کرد.
]]>
Tue, 25 Jan 2022 08:40:35 +0000
<![CDATA[استفاده از تانک ارتش برای کمک به همدانی های گیرافتاده در برف + فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239662 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239662-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
استفاده از تانک ارتش برای کمک رسانی به کسانی که برف گیر شده اند.
]]>
Tue, 25 Jan 2022 06:54:54 +0000
<![CDATA[کابل‌های برق و لامپ‌های جاده‌ای به سرقت می‌رود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239658 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/239658-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
معاون سازمان راهداری با اشاره به افزایش سرقت از تجهیزات جاده‌های کشور گفت: اغلب سارقان از قشر ضعیف جامعه هستند که امکان اجرای احکام سنگین برای آنها وجود ندارد.
]]>
Mon, 24 Jan 2022 13:01:49 +0000
<![CDATA[دوم بهمن؛ روز عجیب پایانه بار بندر امام خمینی+ فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239644 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/239644-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
متولیان امر مشکلاتی مانند رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها در کشور کرده و می گویند این توقف ها موجب افزایش هزینه تمام شده کالاها می شود.
]]>
Mon, 24 Jan 2022 10:38:40 +0000
<![CDATA[معادن کشور به چه تعداد ماشین آلات نیاز دارند؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239626 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239626-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
معادنی که پروانه‌ بهره برداری و اکتشاف دارند و بتوانند به صورت متعادل کار کنند، دست کم به ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه ماشین آلات نیاز دارند.
]]>
Mon, 24 Jan 2022 07:17:51 +0000
<![CDATA[نارسایی‌ ها و چالش‌ های روبرویی با تخلفات ترافیکی و پیامدهای مخرب آن]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239625 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/239625-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%86
در مقیاسی کلان‌تر، ریشه بخش بزرگی از همه معضلات یاد شده را می‌ توان مشکلات اقتصادی و پایین بودن سرمایه اجتماعی دانست.
]]>
Mon, 24 Jan 2022 07:13:14 +0000
<![CDATA[ظرفیت تولید ۲۷۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و معدن ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239619 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239619-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
قائم مقام مدیرعامل هپکوی اراک گفت: ظرفیت تولیدی این شرکت ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماشین آلات به راهداری و معدن است.
]]>
Mon, 24 Jan 2022 06:28:16 +0000
<![CDATA[توضیحات رییس پلیس راهور تهران درباره تردد در «خط ویژه» ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239587 /بخش-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/239587-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87
رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: درخواست برای تردد در خط ویژه در همه دوره‌های شورا توسط برخی اعضاء بوده است.
]]>
Sun, 23 Jan 2022 10:50:56 +0000
<![CDATA[ابهامات اجبار نصب جی پی اس بر روی ناوگان بین المللی جاده ای]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239584 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/239584-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C
با توجه به پیشرفت های روز افزون تکنولوژیک، ضرورت انجام این امر در هاله ای از ابهام است.
]]>
Sun, 23 Jan 2022 09:57:29 +0000
<![CDATA[لحظات دلهره آور عبور از تونل آزاد راه پل زال به خرم آباد در سیل اخیر]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239413 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/239413-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
رانندگانی که قبل از مسدود شدن این آزاد راه در حال تردد در این آزاد راه یا داخل تونل بودند، لحظات دلهره آوری را تجربه کردند.
]]>
Sun, 23 Jan 2022 08:23:55 +0000
<![CDATA[ترافیک سنگین در آزادراه کرج - تهران]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239573 /بخش-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-27/239573-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده‌های پل فردیس و گرمدره سنگین است.
]]>
Sun, 23 Jan 2022 06:50:05 +0000
<![CDATA[آخرین وضعیت جاده‌های خوزستان در پی بارش برف و باران]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239568 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/239568-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از مسدود بودن ۲۰ مسیر روستایی استان در پی بارش باران و برف خبر داد.
]]>
Sat, 22 Jan 2022 14:48:37 +0000
<![CDATA[جابه‌جایی ۷۶ میلیون مسافر توسط ناوگان عمومی جاده‌ای ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-239567 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/239567-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C
جابه‌جایی ۷۶ میلیون مسافر توسط حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از جمله اقدامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به‌شمار می‌رود.
]]>
Sat, 22 Jan 2022 13:56:04 +0000