<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Sat, 23 Oct 2021 17:29:22 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[حضور خودروی آتشنشانی پس از سوختن کامیون]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236252 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/236252-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86
در این فیلم عنوان شده که ماشین آتشنشانی با تاخیر و پس سوختن کامیون به محل حادثه رسیده است.
]]>
Wed, 20 Oct 2021 13:01:22 +0000
<![CDATA[سوخت قاچاق از کجا می آید و چگونه به دست قاچاقچیان می رسد؟+ فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236078 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/236078-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
در این فیلم لحظاتی از سرعت غیر مجاز، رانندگی در خلاف جهت، حمل غیر ایمن سوخت، آتش گرفتن خودروی سوخت بر در مرکز شهر هشت بندی و در نزدیکی منطقه مسکونی و تجاری، تصادف این خودروها با خودروهای عبوری، شخصی و با یکدیگر که موجب آتش سوزی خودرو و مرگ سرنشینان شده و دیگر تخلفات آنها به نمایش در آمده است.
]]>
Sat, 16 Oct 2021 08:47:42 +0000
<![CDATA[در هر ساعت نزدیک به دو نفر در تصادف فوت می کنند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236027 /بخش-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/236027-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: در هر ساعت نزدیک به دو نفر در تصادف فوت می کنند.۴۰ درصد از این تصادفات را موتورسیکلت ها شامل می شوند و نقش مدیریت در این حوزه یک نقش اصلی است و به تنهایی نمی توانیم این کار را مدیریت کنیم.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 13:01:34 +0000
<![CDATA[سانحه وحشتناک رانندگی سرنشین خودرو را به هوا پرت کرد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236019 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/236019-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
زمان و مکان این فیلم مشخص نیست اما به نظر می رسد مربوط به یکی از کشورهای عربی زبان خارج از کشور است.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 12:13:29 +0000
<![CDATA[فوت پیرمرد 82 ساله در تصادف بزرگراه آزادگان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-236003 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/236003-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
راننده 82 ساله وانت که در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان زیر پل لشگری در حال رانندگی بود دچار حادثه شد.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 09:14:14 +0000
<![CDATA[سانحه برای یک فروند هواپیمای فوق سبک در نوشهر]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235994 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235994-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی برای بررسی سانحه هواپیمای فوق سبک در سواحل نوشهر ، تیم کارشناسی اعزام کرد.
]]>
Wed, 13 Oct 2021 07:30:21 +0000
<![CDATA[مهار آتش سوزی چوب بری در جاده ورزیران قزوین ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235990 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-110/235990-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
با اعزام چند اکیپ از آتش نشانان، حریق چوب بری در جاده ورزیران قزوین مهار شد.
]]>
Tue, 12 Oct 2021 19:39:26 +0000
<![CDATA[سقوط هواپیما در کالیفرنیا آمریکا]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235956 /بخش-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-9/235956-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
پلیس ایالت کالیفرنیای آمریکا ظهر روز دوشنبه خبر سقوط یک فروند هواپیما در یک منطقه مسکونی در بخش سن‌دیه‌گو را تأیید کرد.
]]>
Tue, 12 Oct 2021 08:12:24 +0000
<![CDATA[تشریح دلیل فوت راننده جرثقیل‌ِ ۱۴۰ تنی بندر شهید رجایی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235892 /بخش-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/235892-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
دبیر انجمن صنفی بنادر خصوصی ایران، دلیل مرگ راننده جرثقیل‌ِ ۱۴۰ تنی بندر شهید رجایی را تشریح کرد.
]]>
Sun, 10 Oct 2021 12:08:17 +0000
<![CDATA[آفرود در دره مرگ، بیخ گوش تهران/ جان‌تان پای خودتان است!]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235890 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/235890-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
آفرودسواری، یکی از مهیج‌ترین ورزش‌ها و تفریحات دو سه دهه اخیر، مدتی است به همسایگی مناطق شمالی تهران رسیده است؛ جاده معدن در حوالی سعادت‌آباد و فرحزاد.
]]>
Sun, 10 Oct 2021 11:26:59 +0000
<![CDATA[دلیل تداوم تصادفات رانندگی در محور پارسیان به بندر لنگه چیست؟ + فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235870 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/235870-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
در این فیلم عنوان شده که استاندارد نبودن این جاده و نداشتن شانه خاکی موجب بروز این سانحه شده است.
]]>
Sun, 10 Oct 2021 07:51:49 +0000
<![CDATA[وحشت در پرواز تهران به اصفهان+ فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235846 /بخش-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/235846-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
پرواز روز پنج شنبه 15 مهر ماه تهران به اصفهان مجبور به بازگشت به فرودگاه مهرآباد شد.
]]>
Sat, 09 Oct 2021 13:22:53 +0000
<![CDATA[طوفان حاره ای چیست؟+ فیلم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235842 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/235842-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
منطقه حاره نام محدوده عرض های جغرافیایی از کره زمین است که در بین 2 مدار راس السرطان در ۲۳.۵ درجه شمالی و مدار راس الجدی در ۲۳.۵ درجه جنوبی، قرار می گیرند. با این حساب هیچ قسمتی از کشور ما در منطقه حاره قرار نمی گیرد.
]]>
Sat, 09 Oct 2021 12:47:11 +0000
<![CDATA[لنج 10 میلیارد تومانی چگونه غرق شد؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235837 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-68/235837-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF
طوفان حاره‌ ای هفته گذشته در این استان شدن دریا موجب غرق شدن و شکستن 2 لنج صیادی در بندرپسابندر دشتیاری در ۱۰۰ کیلومتری چابهار شده است.
]]>
Sat, 09 Oct 2021 11:04:50 +0000
<![CDATA[انفجار گاز ال‌پی جی در زنجان حادثه آفرید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235833 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-106/235833-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
انفجار گاز ال پی جی در منطقه فرودگاه زنجان 3 نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.
]]>
Sat, 09 Oct 2021 10:16:08 +0000
<![CDATA[واژگونی تریلی در بوئین زهرا حادثه آفرید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235821 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235821-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
واژگونی تریلی حامل آمونیاک در خروجی بوئین زهرا حادثه آفرید.
]]>
Sat, 09 Oct 2021 06:04:56 +0000
<![CDATA[امدادگران اورژانس هوایی زنجان جان 2 جوان را نجات دادند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235748 /بخش-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-110/235748-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
امدادگران اورژانس هوایی زنجان با اقدام به موقع، ناجی جان 2 جوان زنجانی شدند.
]]>
Wed, 06 Oct 2021 11:11:25 +0000
<![CDATA[واژگونی اتوبوس مسافربری در محور دامغان_شاهرود با ۳۳ حادثه‌دیده]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235769 /بخش-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-103/235769-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از واژگونی اتوبوس ۳۳ مسافر در کیلومتر ۲۲ جاده دامغان به شاهرود خبر داد.
]]>
Wed, 06 Oct 2021 09:46:49 +0000
<![CDATA[تلاش کامیونداران مالباخته اسلامشهری به نتیجه رسید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235665 /بخش-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-28/235665-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
تعدادی از کامیونداران مالباخته اسلامشهری که همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان قزوین، با تجمع در مقابل استانداری خواستار ملاقات با رئیس قوه قضاییه شده بودند، موفق به انجام این دیدار شدند.
]]>
Mon, 04 Oct 2021 07:19:50 +0000
<![CDATA[آخرین وضعیت امدادرسانی به زلزله‌زدگان در چهارمحال و بختیاری]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235690 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235690-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
صبح امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شهر چلگرد از توابع شهرستان کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را لرزاند، این زمین‌لرزه در بسیاری از نقاط استان نیز احساس شد.
]]>
Mon, 04 Oct 2021 05:41:54 +0000
<![CDATA[چلگرد لرزید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235691 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235691-%DA%86%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF
زمین لرزه‌ای به بزرگری ۵.۷ دهم ریشتر در شهر چلگرد در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری رخ داد.
]]>
Mon, 04 Oct 2021 03:43:24 +0000
<![CDATA[حادثه رانندگی در محور خرم زال پنج کشته و زخمی برجا گذاشت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235625 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235625-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
وقوع یک فقره تصادف در آزادراه خرم زال یک کشته و چهار زخمی برجا گذاشت.
]]>
Sat, 02 Oct 2021 14:52:22 +0000
<![CDATA[تشکیل قرارگاه بررسی حوادث رانندگی در وزارت راه و شهرسازی، فراموش شد؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235599 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235599-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
از 2 سال پیش تا کنون، منتظر شروع به کار قرارگاه بررسی حوادث رانندگی با کمک 27 دستگاه مرتبط با تصادفات رانندگی کشور، در وزارت راه هستیم اما به احتمال زیاد این طرح فراموش شده است.
]]>
Sat, 02 Oct 2021 09:29:50 +0000
<![CDATA[ تلفات تصادفات اا درصد رشد کرد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235582 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235582-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن اعلام رشد ۱۱ درصدی تلفات تصادفات در پنج ماهه نخست امسال در عین حال از کاهش ۵.۱ درصدی تلفات حوادث رانندگی در مرداد امسال خبر داد.
]]>
Sat, 02 Oct 2021 06:06:00 +0000
<![CDATA[ایده‌ جالب برای نگه داشتن رانندگان بین خطوط ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235505 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/235505-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7
با وجود اهمیت و مزایای رانندگی بین خطوط، این موضوع کمتر در بین ایرانی ها رعایت می شود.
]]>
Wed, 29 Sep 2021 08:04:44 +0000
<![CDATA[سرقت از کامیون ها؛ مشکلی که همچنان ادامه دارد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235468 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/235468-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سرقت بار و قطعات کامیون ها، موضوع تازه ای نیست و هرچند وقت یک بار رانندگان فیلم هایی از این گونه رخدادها در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 10:34:19 +0000
<![CDATA[چهار کشته در تصادف آزادراه قم- کاشان ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235464 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235464-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
در حادثه رانندگی که شب گذشته در آزادراه قم- کاشان رخ داد، چهار تن جان خود را از دست دادند.
]]>
Tue, 28 Sep 2021 10:05:03 +0000
<![CDATA[کمک مردم نورآباد به راننده تریلی حادثه دیده را ببینید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235350 /بخش-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-68/235350-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
مردم نورآباد لرستان بالافاصله برای کمک به راننده و جمع آوری بار این تریلی واژگون جمع شدند و به وی کمک کردند.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 13:30:23 +0000
<![CDATA[سقوط کامیون به دره در فارس پنج کشته داشت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235323 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/235323-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
در حادثه سقوط کامیون ایسوزو به دره در محور نورآباد - دشمن زیاری (تنگ بوان) در غرب استان پنج نفر جان خود را از دست دادند.
]]>
Sat, 25 Sep 2021 05:44:35 +0000
<![CDATA[سانحه رانندگی در جاده زنجان - دندی ۴ نفر کشته بر جای گذاشت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235171 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-106/235171-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
بر اثر برخورد یک دستگاه سواری و یک دستگاه تریلر در محور زنجان به دندی، ۴ نفر جان خود را از دست دادند.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 11:45:46 +0000