<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Fri, 21 Jun 2024 00:14:14 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پرواز اصفهان به زاهدان در کرمان به زمین نشست]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-275039 /بخش-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-113/275039-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
پرواز اصفهان به مقصد زاهدان عصر امروز پنجشنبه به علت نقص فنی در فرودگاه بین المللی کرمان به زمین نشست.
]]>
Thu, 20 Jun 2024 16:27:00 +0000
<![CDATA[شرایط بد جوی پرواز تهران به کرمانشاه را لغو کرد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-275009 /بخش-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-115/275009-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از ابطال پرواز تهران به کرمانشاه به دلیل شرایط نامساعد جوی و وزش باد خبر داد.
]]>
Thu, 20 Jun 2024 10:20:00 +0000
<![CDATA[اینفوگرافیک | اقدامات انجام شده در فرودگاه بین المللی ساری]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274977 /بخش-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-151/274977-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
]]>
Thu, 20 Jun 2024 10:10:00 +0000
<![CDATA[رمزگشایی از معمای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274968 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/274968-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
با ارزیابی تاثیر ناترازی عرضه و تقاضا و آزاد نشدن شبکه پروازی انجام شد
]]>
Thu, 20 Jun 2024 08:40:00 +0000
<![CDATA[برقراری پرواز رشت بصره از فرودگاه گیلان/ رشد ۱۴ برابری پروازهای خارجی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274955 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-118/274955-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
برای اولین بار پرواز مسیر بصره نیز از فرودگاه سردار جنگل برقرار شد.
]]>
Wed, 19 Jun 2024 14:45:00 +0000
<![CDATA[جلسه پیش ممیزی فرودگاه بین المللی مهرآباد برای اخذ گواهینامه فرودگاهی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274953 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/274953-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
جلسه پیش ممیزی فرودگاه بین المللی مهرآباد برای اخذ گواهینامه فرودگاهی برگزار شد
]]>
Wed, 19 Jun 2024 14:20:00 +0000
<![CDATA[اینفوگرافیک | اقدامات انجام شده در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274928 /بخش-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-151/274928-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
]]>
Wed, 19 Jun 2024 12:20:00 +0000
<![CDATA[فرودگاه کرمانشاه صاحب کارگو می شود؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274927 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274927-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
راه اندازی خدمات بار هوایی یا کارگو یکی از چندین سال قبل در کرمانشاه مطرح بود، موضوعی که اجرایی شدن آن باعث تحولی در صنعت حمل و نقل بار استان ایجاد می کند و اکنون بعد از سال ها در نزدیک ترین نقطه برای اجرا قرار دارد.
]]>
Wed, 19 Jun 2024 12:00:00 +0000
<![CDATA[آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو و رشد ۱۴۳ درصدی درآمدها]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274906 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/274906-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7
عملکرد فرودگاه امام خمینی(ره) در دولت سیزدهم در بخش های مختلف تشریح شد که از آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو تا رشد ۱۴۳ درصدی درآمدها را شامل می شود.
]]>
Wed, 19 Jun 2024 08:08:00 +0000
<![CDATA[اینفوگرافیک | اقدامات توسعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274874 /بخش-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-151/274874-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 19 Jun 2024 05:00:00 +0000
<![CDATA[اتمام عملیات طرح توسعه سالن ترانزیت فرودگاه سبزوار]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274833 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274833-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
طرح توسعه سالن ترانزیت فرودگاه شهدای سبزوار از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به اتمام رسید.
]]>
Tue, 18 Jun 2024 12:48:21 +0000
<![CDATA[تعریف بیش از ۱۳ پروژه سرمایه‌ گذاری در فرودگاه‌ های مازندران]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274813 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274813-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
مدیرکل فرودگاه های استان مازندران با بیان اینکه شاهد افزایش متقاضی و سرمایه گذاری در حوزه هوانوردی عمومی در فرودگاه های استان هستیم، گفت: بیش از ۱۳ پروژه سرمایه گذاری در فرودگاه های مازندران تعریف شده است.
]]>
Tue, 18 Jun 2024 06:00:58 +0000
<![CDATA[دیوان عدالت اختیارات وزارت راه برای تعیین نرخ بلیت هواپیما را سلب کرد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274791 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274791-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
]]>
Mon, 17 Jun 2024 12:10:00 +0000
<![CDATA[تغییر ساعت پرواز تهران شهرکرد و بالعکس در ۲۹ خرداد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274770 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/274770-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
پرواز تهران شهرکرد و بالعکس به دلیل افزایش دما در تاریخ ۲۹ خردادماه یک ساعت زودتر انجام می شود.
]]>
Mon, 17 Jun 2024 08:32:00 +0000
<![CDATA[درآمد ۲۳۰ میلیون دلاری ایران از روزانه ۱۰۰۰ پرواز عبوری]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274753 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/274753-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
در حالی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است که ۲ درصد پروازها هم از آسمان ایران رد نمی شود که آمارهای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نشان می دهد تنها از اسفند پارسال ۳۴ شرکت هواپیمایی خارجی و ۱۴ شرکت ایرانی به ۶۰ نقطه جهان پرواز داشته اند.
]]>
Mon, 17 Jun 2024 05:50:00 +0000
<![CDATA[نقص فنی، پرواز دیشب کرمان تهران را کنسل کرد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274762 /بخش-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-113/274762-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
پرواز دیشب که قرار بود ساعت ۲۱ و ۵ دقیقه به تهران پرواز کند، به دلیل نقص فنی کنسل شد.
]]>
Mon, 17 Jun 2024 05:32:00 +0000
<![CDATA[ضرب الاجل تعزیرات برای سازمان های هواپیمایی و حمایت در مورد بلیت ها]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274743 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/274743-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان های هواپیمایی خواسته ضمن نظارت بر بازار بلیت برای شرکت های هواپیمایی که ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکرده اند، پرونده تخلف تشکیل داده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند
]]>
Sun, 16 Jun 2024 15:15:00 +0000
<![CDATA[پرواز تهران اصفهان ایران ایر به مهرآباد بازگشت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274740 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274740-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
پرواز شماره ۲۲۴ شرکت هواپیمایی ایران ایر مسیر تهران اصفهان به فرودگاه مهرآباد بازگشت.
]]>
Sun, 16 Jun 2024 14:31:34 +0000
<![CDATA[بازگشت پرواز تهران پارس آباد به مهرآباد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274726 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274726-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
پرواز شماره «۳۴۳۱» شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر تهران به پارس آباد به فرودگاه مهرآباد بازگشت.
]]>
Sun, 16 Jun 2024 13:28:14 +0000
<![CDATA[توقیف ۲۱۶ میلیارد ریال دلار و طلای قاچاق از ۱۰ مسافر فرودگاه امام]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274707 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274707-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از دستگیری ۱۰ نفر از قاچاقچیان ارز و طلا توسط پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.
]]>
Sun, 16 Jun 2024 12:10:00 +0000
<![CDATA[لغو روادید، فرصت طلایی برای ایران و تونس است ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274690 /بخش-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-4/274690-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سفیر ایران در تونس اظهار امیدواری کرد که با لغو روادید ۲جانبه و افزایش تعداد گردشگران بین ۲ کشور، انگیزه های لازم برای شرکت های هواپیمایی جهت ایجاد خط هوایی مستقیم فراهم شود.
]]>
Sun, 16 Jun 2024 09:50:00 +0000
<![CDATA[بهره برداری از فرودگاه سقز پس از ۲۷ سال تا افتتاح نخستین فرودگاه اختصاصی کشور در یزد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274692 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274692-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه های زیربنایی، تجهیز و بهسازی فرودگاه ها و ناوبری هوایی تشریح شد.
]]>
Sun, 16 Jun 2024 09:00:00 +0000
<![CDATA[مشکل فرسودگی ناوگان هوایی ایمنی را تحت الشعاع قرار نمی‌ دهد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274594 /بخش-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-124/274594-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
مدیرکل روابط‌ عمومی شرکت فرودگاه‌ ها و ناوبری هواپیمایی گفت: موضوع ایرتاکسی‌ها در کشور به غلط «جت‌ شخصی» تعبیر شد، ما به دنبال استفاده از هواپیماهای سبک با تعداد مسافر اندک بودیم.
]]>
Sat, 15 Jun 2024 07:26:17 +0000
<![CDATA[ابطال دو پرواز داخلی به دلیل بدی آب و هوا ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-274573 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/274573-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%A7
مدیرکل شرکت فرودگاه های کشور گفت: دو پرواز کرمانشاه و اصفهان به دلیل بدی آب و هوا از روز گذشته باطل شده است.
]]>
Fri, 14 Jun 2024 11:52:46 +0000