<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Tue, 14 Jul 2020 15:49:11 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[روزنامه تین | شماره 484| 24 تیر ماه 99 ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215179 /بخش-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-328/215179-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
]]>
Tue, 14 Jul 2020 13:41:37 +0000
<![CDATA[زمین ۹ هکتاری آموزشکده دولتی ملاصدرا تحویل فرودگاه رامسر شد ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215178 /بخش-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/215178-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
آموزشکده ملاصدرا یکی از موانع سطوح پروازی و ایمنی پروازها که در راستای اجرای طرح توسعه فرودگاه رامسر به شمار می‌آمد بنای آن تخریب و زمین حدود ۹ هکتاری آن تحویل این فرودگاه شد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 13:38:52 +0000
<![CDATA[50 درصد کاربران آزادراهی عوارض‌ نپرداختند/احتمال لغو پرداخت الکترونیک]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215177 /بخش-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-27/215177-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون 10 درصد کاربران آزادراه تهران-شمال عوارضی خود را بابت عبور از این آزادراه پرداخته‌اند، گفت: 50 درصد مردمی که از 5 آزادراه کشور در یک سال اخیر عبور کرده‌اند، عوارضی خود را نپرداخته‌اند.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 13:34:55 +0000
<![CDATA[۶ ماه تا یکسال حبس جریمه تغییر عدد و حروف پلاک خودرو ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215176 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/215176-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تغییر در اعداد و حروف پلاک خودرو جرم محسوب می‌شود نه تخلف گفت:‌ برای افرادی که دست به این جرم بزنند از ۶ ماه تا یکسال حبس در نظر گرفته است.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 13:09:30 +0000
<![CDATA[تبدیل ارس به مگاپورت بزرگ لجستیکی با خط‌آهن چشم ثریا ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215175 /بخش-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-20/215175-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7
مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اعلام این‌که با خط‌آهن چشم ثریا ارس به مگاپورت بزرگ لجستیکی تبدیل می‌شود، گفت:طرح مطالعاتی احداث راه آهن جلفا چشم ثریا برای راه اندازی دو خط ترانزیت ریلی انجام می شود.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 13:02:47 +0000
<![CDATA[2هزار دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی وارد خواهد شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215173 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/215173-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
در مرکز پیشرفت جهادی راه‌آهن 24 مساله اساسی در حوزه زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و شیوه‌نامه‌ها احصا شده است و ‌امروز مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن افتتاح شد، چراکه ما شیوه‌های سنتی که فاصله زیادی با بهره‌وری داشته و امید به تحول و نوآوری را تشویق نمی‌کند را نمی‌پسندیم و سعی می‌کنیم به وضعیت جدید ورود کنیم.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 12:07:10 +0000
<![CDATA[خودروها رایگان دوگانه سوز می‌شوند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215072 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/215072-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
باقری، سرپرست مدیریت طرح‌های سی‌ان‌جی گفت: مالکان خودرو‌های عمومی با مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir می‌توانند نسبت به ثبت نام و دریافت نوبت برای گازسوز کردن خودرو خود اقدام کنند.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 12:05:09 +0000
<![CDATA[امضای تفاهم‌نامه همکاری بین راه‌آهن و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215172 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/215172-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
ظهر امروز، تفاهم نامه همکاری بین راه‌آهن و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رییس‌ جمهور، امضا شد و مرکز جهادی پیشرفت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در همین برنامه به بهره برداری رسید.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 12:03:47 +0000
<![CDATA[کاهش ۲۰ درصدی ترددهای شهری در پایتخت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215170 /بخش-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-100/215170-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در قرارگاه کاهش تصادفات، گفت: تردد خودروها در پایتخت در مقایسه با دو هفته پیش ۲۰ درصد کاهش داشته است که شدت گرفتن شیوع کرونا در این اتفاق تاثیرگذار بوده است.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 11:46:16 +0000
<![CDATA[۱۰۰۰ پروژه محله محور در پایتخت اجرا می شود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215169 /بخش-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-58/215169-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: شهرداری تا پایان سال یکهزار پروژه محله محور را با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان اجرا می کند.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 11:45:07 +0000
<![CDATA[برنامه شهرداری برای ساخت‌ پارک‌های لوکس در پایانه‌های مسافربری]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215168 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-61/215168-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر لزوم ساخت‌ پارک‌های لوکس در پایانه‌های مسافربری گفت: باید تلاش کنیم استقبال و رضایت مردم از فضاهای حمل و نقلی بیشتر شود.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 11:43:00 +0000
<![CDATA[یک سوم راههای روستایی مازندران در دولت تدبیر آسفالت شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215166 /بخش-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-120/215166-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
رییس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک هزار و ۵۵۰ کیلومتر از راههای روستایی استان بهسازی شد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 11:05:08 +0000
<![CDATA[سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215165 /بخش-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/215165-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری ایران و چین قرارداد نیست بلکه یک سند راهبردی ۲۵ ساله و اقدام ارزشمندی است.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 11:03:24 +0000
<![CDATA[مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن افتتاح شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215164 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/215164-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
وزیر راه و شهرسازی امروز با حضور در ساختمان راه آهن جمهوری اسلامی، مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن را افتتاح کرد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 11:01:19 +0000
<![CDATA[دلایل مبهم برای‌توقف کامیون‌ها در گمرک دوغارون ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215162 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/215162-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
یک فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای از توقف چند روزه کامیون‌ها در گمرک دوغارون بدون دریافت حق توقف خبر داد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 10:41:38 +0000
<![CDATA[قیمت سکه طرح جدید ۲۴ تیر۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ تومان رسید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215163 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/215163-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 09:58:19 +0000
<![CDATA[فاصله گذاری اجتماعی در قطار شیراز – اصفهان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215161 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/215161-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
اصفهان با رعایت همه دستورالعمل‌های های بهداشتی و ۲ نفره شدن کوپه‌ها در حال فعالیت است.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 09:58:18 +0000
<![CDATA[ اعلام قیمت گذاری اراضی منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215160 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/215160-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87
عضو هیات مدیره، معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری و رئیس کمیته ارزیابی زمین منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی از آخرین قیمت گذاری اراضی این منطقه آزاد خبر داد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 09:52:42 +0000
<![CDATA[عفیفی پور مشاور مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی شد ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215159 /بخش-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/215159-%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی استان هرمزگان را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 09:50:04 +0000
<![CDATA[۲۵۲۱ ابتلا و ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور / ۲۵ استان در وضعیت قرمز و هشدار]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215158 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/215158-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۵۲۱ مورد جدید کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 09:46:17 +0000
<![CDATA[اختصاص ۲۵۰۰ هکتار زمین به وزارت راه و شهرسازی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215157 /بخش-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/215157-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طبق موافقت‌نامه بین وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی بیش ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌ در حریم شهرها برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:49:10 +0000
<![CDATA[وزیر راه: تا پایان دولت ٥ هزار کیلومتر انواع راه افتتاح می‌شود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215156 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/215156-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت تامین اعتبار تا پایان دولت دوازدهم امکان بهره‌برداری از ٥ هزار کیلومتر انواع راه وجود دارد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:47:49 +0000
<![CDATA[۶ مصدوم و ۱ کشته در یک حادثه تصادف ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215171 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-66/215171-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81
سخنگوی اورژانس کشور از کشته وزخمی شدن ۷ نفر در یک حادثه تصادف خبر داد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:46:17 +0000
<![CDATA[مرز سومار هنوز فعال نشده است]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215155 /بخش-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-18/215155-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سخنگوی گمرک گفت: علیرغم صدور مجوز بازگشایی رسمی مرز مندلی(سومار) از سوی نخست وزیر عراق و بازگشایی رسمی وی در بازدید از این گذرگاه مرزی فعالیت تجاری هنوز آغاز نشده است.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:43:30 +0000
<![CDATA[سواستفاده از اطلاعات پاسپورت رانندگان ترانزیت برای قاچاق ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215153 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/215153-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
برخی رانندگان ترانزیت از سواستفاده از اطلاعات پاسپورت خود برای قاچاق گوشی تلفن همراه خبر داده‌اند.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:39:33 +0000
<![CDATA[سازمان جهانی بهداشت: زنگ خطر شیوع کرونا به صدا درآمد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215152 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-257/215152-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
سازمان جهانی بهداشت (WHO) با اعلام شناسایی حدود یک میلیون مبتلا به بیماری کووید-۱۹ طی پنج روز زنگ خطرِ همه‌گیری این بیماری را به صدا درآورد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:39:20 +0000
<![CDATA[سهم 35 درصدی فرودگاه مهرآباد از نشست و برخاست هواپیماها در خردادماه]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215144 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/215144-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
سهم نشست‌وبرخاست بیش از ۳۵/۵۲ درصد از پروازهای کل کشور در فرودگاه مهرآباد انجام گرفته است.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:34:56 +0000
<![CDATA[پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد ریال بابت پروژه ریلی چابهار – زاهدان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215151 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/215151-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ در وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی خط ریلی چابهار – زاهدان یک عزم جدی وجود دارد تا با سرعت و اقدامات ویژه این شریان ارتباطی در توسعه تجارت و تبادل کالا تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:34:31 +0000
<![CDATA[۸۸ درصد مرگ‌های کرونا در مبتلایان بیماری‌های غیرواگیر ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215150 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/215150-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم مراقبت بیشتر از بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر در شرایط کرونایی، گفت: ۸۸ درصد از مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید- ۱۹ در افرادی اتفاق افتاده که به یکی از بیماری‌های غیرواگیر مبتلا بودند.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:31:20 +0000
<![CDATA[قیمت پایه اجاره اراضی منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام تعیین شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215148 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/215148-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
عضو هیئت مدیره، معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری و رئیس کمیته ارزیابی زمین منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی از آخرین قیمت گذاری اراضی این منطقه آزاد خبر داد.
]]>
Tue, 14 Jul 2020 08:10:26 +0000