| کد خبر: 79684 |

تین نیوز | طی ۱۰ ماهه سال جاری در مجموع ۴۰ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۴۹۸ مسافر از طریق ۳۳۳ هزار و ۸۲۸ پرواز از طریق ۵۳ فرودگاه کشور جابجا شدند که رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

طی ۱۰ ماهه گذشته سال جاری در مجموع ۳۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۳۰ مسافر از طریق ۳۰۲ هزار و ۹۸۷ پرواز توسط ۴۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌های کشور و ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۶۸ مسافر از طریق ۳۰ هزار و ۸۴۱ پرواز از ۵ فرودگاه کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر به عنوان فرودگاه‌های اختصاصی (تحت مالکیت سایر اورگان‌های کشور) جابجا شدند که در مجموع ۵۳ فرودگاه کشور، طی ۱۰ ماهه امسال تعداد پروازها و جابجایی مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

بر این اساس، فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۵۳ مسافر با ۹۳ هزار و ۱۴۱ نشست و برخاست ۳۰ درصد از کل پروازهای ۴۸ فرودگاه کشور را به خود اختصاص داد که یک درصد رشد در بخش تعداد پروازها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ است. تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته تقریبا برابر بوده است.

همچنین فرودگاه بین‌المللی مشهد به عنوان پرترددترین فرودگاه بین‌المللی کشور در ۱۰ ماه امسال میزبان اعزام و پذیرش ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۹۹۶ مسافر با ۵۰ میلیون و ۹۸۳ پرواز بود. تعداد پروازهای فرودگاه بین‌المللی مشهد طی ۱۰ ماه ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد و تعداد جابجایی مسافران نیز ۵ درصد افزایش داشت.

اما از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) طی ۱۰ ماهه سال جاری ۶ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۶۳۱ مسافر از طریق ۴۲ هزار و ۷۵۷ پرواز جابجا شدند که رشد ۱۴ درصدی در بخش تعداد پروازها و رشد ۱۶ درصدی در بخش جابجایی مسافران را نشان می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز نیز در ۱۰ ماهه نخست امسال میزبان ۲۳ هزار و ۷۱۲ نشست و برخاست بود که ۲ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۲۳ مسافر از طریق این تعداد پرواز جابجا شدند.
فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز در بخش تعداد پروازها ۱۷ درصد و در بخش جابجایی مسافران نیز ۱۳ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته رشد داشت.

از فرودگاه بین‌المللی اهواز نیز طی ۱۰ ماهه سال جاری یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۹۷ مسافر از طریق ۱۷ هزار و ۹۰ پرواز جابجا شدند که رشد ۷ درصدی در بخش تعداد پروازها و رشد یک درصدی در بخش جابجایی مسافران را نشان می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی اصفهان نیز در ۱۰ ماه امسال میزبان اعزام و پذیرش یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۷۰۳ مسافر از طریق ۱۶ هزار و ۹۸پرواز بود. تعداد پروازهای فرودگاه بین‌المللی اصفهان طی ۱۰ ماهه ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد و تعداد جابجایی مسافران نیز یک درصد افزایش داشت.
همچنین در ۱۰ ماهه گذشته تعداد جابجایی مسافران از فرودگاه بین‌المللی تبریز یک درصد رشد داشت به طوریکه یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۳۵ مسافر از طریق ۹ هزار و ۸۸ پرواز جابجا شدند.

از فرودگاه بین المللی یزد نیز طی ۱۰ ماه گذشته ۴۴۸ هزار و ۳۰۶ مسافر از اطریق ۴ هزار و ۷۶ پراواز اعزام و پذیرش شدند که رشد یک درصدی در بخش تعداد پرواز و کاهش یک درصد در بخش جابجایی مسافران را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

از فرودگاه بین‌المللی کرمان نیز طی ۱۰ ماهه سال جاری ۶۱۶ هزار و ۲۷۶ مسافر از طریق ۳ هزار و ۶۴۴ پرواز جابجا شدند که رشد کاهش ۱۰ درصدی در بخش تعداد پروازها و کاهش ۸ درصد در بخش جابجایی مسافران را نشان می‌دهد.

بر این اساس تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی زاهدان در ۱۰ ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۸ و ۴ درصد کاهش داشته است. در سال جاری ۳۴۷ هزار و  ۲۳۱ هزار مسافر از طریق ۳ هزار و ۲۱۵ پرواز تاکنون از فرودگاه بین المللی زاهدان اعزام و پذیرش شدند.

اعزام و پذیرش ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار مسافر از پنج فرودگاه اختصاصی کشور
بر اساس این گزارش اما در پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر که تحت مالکیت مناطق آزاد و سایر نهادها قراردارند فرودگاه بین المللی کیش در ۱۰ ماهه سال جاری با جابجایی ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۸۷ مسافر با ۱۹ هزار و ۴۶۹ پرواز در صدر بیشترین پروازها و جابجایی مسافران قرار دارد که رشد ۳ درصدی در بخش پروازها و رشد ۲ درصدی در بخش اعزام و پذیرش مسافر داشته است.

طی سال جاری تاکنون ۶۵۷ هزار و ۱۶۷ مسافر از طریق ۴ هزار و ۸۳۴ پرواز از فرودگاه عسلویه جابجا شدند که نسبت به ۱۰ ماهه سال جاری افزایش ۶ درصدی در بخش تعداد پروازها و ۹ درصدی در بخش جابجایی مسافر را نشان می‌دهد.

فرودگاه چابهار نیز طی ۱۰ ماهه امسال ۱۰۶ هزار و ۱۵۳ مسافر را از طریق هزار و ۱۲۵ پرواز اعزام و پذیرش کرد. در حالی که تعداد پروازهای این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته اما تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه ۲۸ درصد افزایش داشته است.

اما از فرودگاه بین المللی قشم طی ۱۰ ماهه سال جاری ۳۱۳ هزار و ۲۱۶ مسافر از طریق ۳ هزار و ۸۱۰ پرواز جابجا شدند. تعداد پروازهای فرودگاه قشم یک درصد و تعداد مسافران این فرودگاه نیز ۸ درصد افزایش را نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی ماهشهر نیز طی ۱۰ ماهه سال جاری میزبان هزار و ۶۰۳ پرواز بود که از طریق آن ۱۴۴ هزار و ۴۴۵ مسافر اعزام و پذیرش شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۸ و یک درصد افزایش داشته است.

طی ۱۰ ماهه امسال از پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر  ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۲۶۸ مسافر از طریق ۳۰ هزار و ۸۴۱ پرواز اعزام و پذیرش شدند که ۳ درصد در بخش پروازها و ۵ درصد در بخش جابجایی مسافران رشد را نشان می‌دهد.

اما در مجموع ۵۳ فرودگاه کشور (۴۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و ۵ فرودگاه اختصاصی کشور) طی ۱۰ ماه نخست سال جاری ۴۰ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۴۹۸ مسافر از طریق ۳۳۳ هزار و ۸۲۸ پرواز به مقاصد داخلی و بین‌المللی کشور اعزام و پذیرش شدند.

در مجموع تعداد پروازها و اعزام‌و‌پذیرش مسافران از ۵۳ فرودگاه کشور ۴ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشت.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین