| کد خبر: 90445 |

فرودگاه امام خمینی(ره) در گذر تاریخ؛

وبلاگ تین‌نیوز ، علیرضا منظری | اگر چه برای اجرای طرح فرودگاه جدید به موجب قوانین بودجه کل کشور منابع مالی لازم از محل وجوه بخشی از درآمدهای خدمات فرودگاهی و پروازی تامین شد ولی با این میزان اعتبارات تکمیل پروژه های زیربنایی این طرح  حداقل حدود سه و نیم تا چهار سال طول می کشید. از طرف دیگر پروژه های اقتصادی مورد نظر باید از طریق عقد قراردادهای سرمایه گذاری و بهره برداری با شرکت ها و موسسات داوطلب خصوصی انجام و منابع لازم برای آنها فراهم می آمد. در نتیجه اجرا و تکمیل سریع طرح فرودگاه جدید با حصول دو هدف تامین کمبود اعتبارات پروژه های زیر بنایی از منابع عمومی و عقد قراردادهای سرمایه گذاری و بهره برداری پروژه های اقتصادی نیاز به مجوز قانونی ویژه داشت.

البته با ارایه لایحه تاسیس شرکت مدیریت و بهره برداری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) و در صورت تصویب مفاد آن در مجلس شورای اسلامی انجام فعالیت ها و تامین اعتبار مالی از طریق گرفتن وام امکان پذیر می شد. اما دخالت غیر کارشناسی برخی افراد و تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تصویب مفاد لایحه فوق و از دست رفتن فرصت تنظیم و تصویب تبصره خاص در لایحه بودجه کل کشور برای سال 1376 هنگام بررسی در سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران ضروری می نمود تا تبصره پیشنهادی به صورت جداگانه در مجلس شورای اسلامی ارایه گردد.

به همین منظور مجری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) در اواخر سال 1375 متن تبصره پیشنهادی را جهت الحاق به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور و بررسی و اتخاذ تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تدوین کرد:
"تبصره: به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود:

1 ـ برای اجرای پروژه های اقتصادی فرودگاه امام خمینی (ره) نسبت به عقد قرارداد و صدور مجوز سرمایه گذاری با اشخاص حقوقی داوطلب به یکی از اشکال مشارکت، بیع متقابل، اجاره یا ساخت و بهره برداری و انتقال اقدام نماید.
2 ـ برای تسریع در تکمیل و بهره برداری پروژه های زیر بنایی فرودگاه امام خمینی (ره) به اتکای درآمدهای خدمات فرودگاهی و پروازی در سال های آتی موضوع ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بر اساس روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تامین حداکثر هفتاد و پنج میلیون دلار تسهیلات اعتباری اقدام کند.

علیرغم تلاش وزارت راه و ترابری در مجلس شورای اسلامی تصویب مفاد آن تبصره در قانون بودجه سال 1376 کل کشور امکان پذیر نشد. به هر ترتیب باید اشاره داشت که در اواخر سال 1375 مراحل ترک تشریفات مناقصه برای سی میلیون دلار خرید تجهیزات ناوبری هوایی مورد نیاز با تایید وزارت صنایع از طریق شورای اقتصاد انجام شد و همچنین مقدمات تفاهم نامه واگذاری یکصد و بیست هزار متر مربع زمین به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای احداث آشیانه و دفاتر و انبارها فراهم آمد.

در هر حال با گذشت چند ماه و تامین اعتبار از محل درآمدهای خدمات فرودگاهی و پروازی به طریق معمول از آبان ماه 1376 بیش از نود درصد اجرای مرحله اول طرح با نظارت شرکت فرودگاه های پاریس به بنیاد مستضعفان سپرده شد تا از طریق شرکت های ساختمانی زیر مجموعه خود از جمله شرکت ملی ساختمان انجام دهد. شروع اجرای عملیات ساختمانی پایانه مسافری فرودگاه رکن اساسی آن فعالیت ها را تشکیل می داد که طراحی آن بوسیله طراح مشهور فرانسوی به نام پل اندرو انجام شده بود. در این دوران مطالعه و آماده سازی امکانات و نصب تجهیزات ناوبری هوایی فرودگاه نیز انجام شد.

در اواخر سال 1376 شرح خدمات مطالعه و تدوین طرح جامع کاربری اراضی فرودگاه امام خمینی (ره) نیز تهیه گردید و سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به لزوم سامانه مدیریت اطلاعات برای فرودگاه امام خمینی (ره) به مجری طرح اعلام نمود تا هر چه سریع تر نسبت به انتخاب مهندس مشاور و فراهم آوردن زمینه ایجاد آن سامانه اقدام کرد.

به هر ترتیب در سال های 76-1369 حدود پانصد و چهل و هشت میلیارد ریال برای احداث برج مراقبت و ساختمان پشتیبانی فنی، قسمتی از سطوح پروازی (باند و خزش راه ها و توقفگاه هواپیما)، خرید اراضی و تسطیح و احداث بخشی از راه های ارتباطی و داخلی مصرف گردید. البته از سال 1374 با تخصیص اعتبار مناسب اجرای پروژه های اصلی طرح مانند پایانه مسافری شماره 1 نیز شروع شد.
 
سال های 83-1377
اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1377 کل کشور برای طرح فرودگاه امام خمینی (ره) یکصد و نود و پنج میلیارد ریال بود که با نیاز واقعی طرح جهت اجرای برنامه تنظیمی فاصله فراوانی داشت و یقینا با وجود تصویب این میزان بودجه برای سال 1378 طرح به مرحله راه اندازی و بهره برداری نمی رسید. البته نکته مثبت تصویب ارز مورد نیاز به مبلغ پنجاه میلیون دلار در خرداد ماه همان سال بوسیله هیات وزیران بود که خرید کالاهای مورد نیاز خارجی را امکان پذیر می‌کرد.

در تیر ماه 1378 ضمن استمرار انجام پروژه های قبلی در چارچوب برنامه تنظیمی قرارداد اجرای پروژه روشنایی سطوح پروازی فرودگاه امام خمینی (ره) نیز منعقد می شود. در سال 1379 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور نیز به عنوان تصویبنامه هیات وزیران در مورد توزیع و اختصاص هفتصد و بیست میلیارد ریال حاصل از فروش وجوه ارزی مازاد سال 1379 و همچنین درآمد ارزی سال 1378 به موارد مشروح مندرج در جزء اول بند "ب" تبصره 29 و بند "ه" تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ابلاغ می گردد تا در جهت حفظ و استمرار جدی پروژه ها موثر واقع شود.

در سال های 1379 تا 1382 با تخصیص ارز برای طرح فرودگاه امام خمینی (ره) امکان خرید تجهیزات فرودگاهی مورد نیاز فراهم آمد. در این راستا علاوه بر انعقاد قرارداد خرید و تامین بخشی از سامانه انتقال بار همراه مسافر با سازنده داخلی همزمان مراحل خرید سامانه تمام خودکار انتقال بار همراه مسافر از شرکت خارجی پیگیری شد که در نهایت این سامانه از شرکت صنایع وندرلند خریداری و نصب گردید. بعلاوه قرارداد ساخت پل های هوایی سوار شدن مسافر به هواپیما با شرکت واگن پارس منعقد شد که سازنده خارجی آن شرکت تیم اسپانیا بود. این روند با انعقاد قرارداد سامانه های هدایت و پهلوگیری هواپیما با شرکت سیف گیت سوئد و قرارداد با شرکت هایمن برای خرید دستگاه ایکس ری استمرار یافت.
مجری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) با افزایش انعقاد قراردادهای تجهیزات و سامانه ها و هماهنگی میان این نوع پروژه ها و پروژه های عمرانی نیازمند ابزار لازم برای نظارت بر پیشرفت هماهنگ اجرای پروژه ها بود که شرکت مهندسین مشاور آتک و شرکت فرودگاه های پاریس مشترکا پیشنهاد انعقاد قرارداد برای کنترل پروژه تجهیزات پایانه مسافری فرودگاه امام خمینی (ره) را ارایه کردند تا به عنوان یک همکار بتوانند به مجری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) کمک رسانند.

در پایان اسفند ماه 1379 تفاهم نامه خدمات مهندسی و کنترل پروژه ساختمان پایانه مسافری، موتورخانه و توقفگاه میان مجری طرح فرودگاه امام خمینی (ره) و مشارکت شرکت مهندسین مشاور آتک و شرکت فرودگاه های پاریس به امضا رسید که موضوع آن ارایه خدمات مشاوره فنی و نظارت در قالب کنترل عملکردهای مختلف پروژه بوسیله مشارکت و ایجاد هماهنگی کامل بین مشاوران و پیمانکاران در ارتباط با پایانه مسافری و موتورخانه و توقفگاه (هماهنگی های مربوط به فصل مشترک فعالیت ها) به لحاظ فنی و زمان اجرا و پیگیری و بهینه نمودن فعالیت های پروژه طبق شرح خدمات مصوب بود. در اوایل سال 1380 در چارچوب برنامه های تامین تجهیزات فرودگاهی قرارداد خرید و نصب سامانه کیوت برای پذیرش مسافر در پایانه مسافری نیز انجام پذیرفت.

علاوه بر آن با شکل گیری و اتمام تعدادی از پروژه های طرح فرودگاه امام خمینی (ره) و نزدیکی زمان راه اندازی و بهره برداری فرودگاه جدید کمیته تدوین راهبرد فرودگاه امام خمینی (ره) به منظور تعیین حد نهایی توسعه فرودگاه مهرآباد و پیشگیری از تداخل فعالیت های دو فرودگاه مقرر نمود فرودگاه مهرآباد در قراردادهای منعقده از ایجاد هر گونه تعهدی برای فرودگاه امام خمینی (ره) خودداری و تعهدات ایجاد شده قبلی بطور نمونه قرارداد با شرکت شاهد نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در جهت لغو تعهدات ایجاد شده تصمیم گیری شود.

اگر چه در این دوران تلاش های مناسبی جهت تامین اعتبارات به روش های متفاوت انجام پذیرفت ولی تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف و عدم انسجام برای اتخاذ تصمیم یکی از مهمترین چالش ها بشمار می رفت.

ادامه دارد .....
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • پروفسور ع افتخار دادخواه 0 0

    با احترام آیا هرگز در پروژه های عمرانی محاسبات کنترل و تأمین منابع مالی منطبق با طرح و برنامه فیزیکی انجام پذیرفته اند، متأسفانه همیشه پاسخ منفی است و بهمین دلیل هیچ پروژه ای در زمان مقرر تأمین مالی نمی شود

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین