• دبیرکل اتحادیه مالکان‌کشتی درباره آخرین مهلت تمدید اعتبار گواهینامه‌های دریانوردی، گفت: کلیه دریانوردان تا روز 10 دی‌ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه‌های خود اقدام کنند.

  • برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از این دست اتفاقات‌ زیاد افتاده است که حتی با وجود پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی، گذرنامه دارای اعتبار، داشتن همه مدارک و شرایط کافی، در نهایت موفق به اخذ روادید (ویزا) کشور مقصد نشده‌اند. اعطا یا عدم اعطای روادید یک کشور به فرد بیگانه از جمله اعمال وظایف حاکمیتی مقامات مسوول کشور است و آنها هیچ اجباری بابت پاسخگویی به افراد ندارند.

  • طی اقدامی تاریخی در جهت حفظ کشتی‌ها و سرنشینان آنها در برابر شرایط دشوار محیطی در قطب جنوب و شمال، سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در نود و چهارمین نشست کمیته ایمنی دریانوردی (MSC) در مقر آیمو در لندن، «آیین‌نامه بین‌المللی کشتی‌های فعال در آب‌های قطبی (Polar Code)»، و اصلاحاتی به کنوانسیون ایمنی جان افراد در دریا (سولاس) مرتبط با الزامی شدن آیین‌نامه فوق را به تصویب رساند.

  • همانطور که شخص حقیقی یا حقوقی دارای اسم و محل اقامت است و باید تابعیت کشوری را بر خود پذیرا باشد تا بتواند در صورت لزوم از مزایا و حمایت های دولت آن سرزمین برخوردار باشد، کشتی نیز دارای اسم و تابعیت مشخصی است و بندری که در ان به ثبت رسیده در حکم محل اقامت آن کشتی محسوب می‌شود.

آرشیو