| کد خبر: 238826 |

در هفته ۹۷ اپیدمی کووید۱۹ در کشور، علی رغم افزایش بستری و مرگ‌ومیر در معدودی از استان‌ها، روند بیماری در عمده استان‌ها نزولی یا ایستاست. همچنین در یک استان، طی هفته اخیر هیچ مرگ کرونایی ثبت نشده است.

تین نیوز

در هفته ۹۷ اپیدمی کووید۱۹ در کشور، علی رغم افزایش بستری و مرگ‌ومیر در معدودی از استان‌ها، روند بیماری در عمده استان‌ها نزولی یا ایستاست. همچنین در یک استان، طی هفته اخیر هیچ مرگ کرونایی ثبت نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ‌ طبق آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت، ‌ تاکنون مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۴۰۱ نفر رسیده و در کشورمان ۱۳۱ هزار و ۶۰۶ نفر نیز به دلیل ابتلا به پاندمی قرن جان‌شان را از دست داده‌اند.

باید توجه کرد که طبق اعلام معاونت بهداشت، وزارت بهداشت در هفته اخیر، مصادف با هفته ۹۷ اپیدمی کووید ۱۹ در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور،   ۱۱۰۸۳ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۲۲۷۷ نفر و تعداد فوتی‌های جدید نیز ۳۱۱ نفر بوده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

بررسی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ مصادف با هفته ۹۷ اپیدمی

تهران

در تهران نیز طی هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۴۲۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۴۸۴، تعداد موارد فوتی جدید ۵۳ نفر بوده است.

همچنین در تهران در هفته اخیر موارد بستری استان تهران افزایش بارز داشته و موارد فوت ایستا بوده است و بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است. بروز استان به رتبه نخست کشور صعود کرده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت برای دومین هفته متوالی ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان نیز از متوسط کشور فراتر رفته است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

ایلام

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته، اما موارد فوت استان نزولی بوده است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت افزایش یافته است. میزان موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری برای دومین هفته متوالی ایستا بوده و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

سمنان

روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از  متوسط کشوری بیشتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشور شده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

قزوین

موارد بستری صعودی و فوت استان روند نزولی داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان، از متوسط کشور بالاتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشوری بوده و مورتالیتی استان از متوسط کشوری کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته و میزان بروز استان معادل متوسط کشور و مورتالیتی از متوسط کشور بیشتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی معادل متوسط کشوری بوده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته و میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

خراسان رضوی

روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشوری کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

گیلان

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط کشوری کمتر بوده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

اصفهان

روند بستری ایستا و موراد فوت در این هفته افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

لرستان

موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

چهامحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان روند ایستا داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

گلستان

روند بستری نزولی بوده و موارد فوت استان در این هفته افزایش مختصر یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. موارد فوت استان در یک هفته اخیر صفر بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر به صفر رسیده است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

بوشهر

روند موارد بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری برای دومین هفته متوالی افزایش و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

البرز

در هفته اخیر کاهش روند بستری و افزایش موارد فوت استان ملاحظه می‌شود. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

قم

در هفته اخیر ایستایی موارد بستری و کاهش موارد فوت استان ملاحظه می‌شود. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

خوزستان

در این هفته موارد بستری و موارد فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

۳۱۱ فوت جدید کرونایی در کشور طی هفته اخیر/ مرگ‌ومیر صفر در یک استان

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  helptinn

  تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
  ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

  از ما حمایت کنید