| کد خبر: 47223 |

وبلاگ تین نیوز، محمد حجار زاده | در نمایشگاه برای کلیه کالاهای ورودی و خروجی نمایشگاه طرح بسته بندی ایجاد می شود.

هدف از تهیه طرح بسته بندی ایجاد یک استاندارد بسته بندی در نمایشگاه جهت حفظ کیفیت و کمیت کالاها و محصولات در جهت کاهش هزینه های بسته بندی و حمل و نقل می باشد.

در طرح بسته بندی ابعاد قطعات، مشخصات تجهیزات حمل و نقل، وضعیت و خواص ظاهری قطعات، ملزومات مورد نیاز برای بسته بندی، استاندارهای بسته بندی، الزامات مشتری مد نظر قرار می گیرد.

طرح بسته بندی یک قطعه شامل: ابعداد ظروف مورد استفاده (طول، عرض و ارتفاع)، نوع و جنس ظرف، تعداد کارتن یا قطعه در سطح ارتفاع و عرض، تعداد کل قطعه قابل چیدمان در ظرف، تعداد مقسم های ردیف های چیدمان و جنس آن، نحوه حفظ قطعات از نزولات جوی و عوامل خرنده و گرد و غبار می باشد.

همواره طرح های بسته بندی در سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات لازم اعمال می شود.

برای این منظور لیست انواع ظروف و پالت مورد استفاده در نمایشگاه (کارتن ها، سبد های پلاستیکی، پالت چوبی، پالت فلزی و...) رو به داخل و بیرون نمایشگاه تهیه می شود، این لیست شامل تمامی ظروف و پالت هایی می شود که برای لجستیک روبه داخل، درون نمایشگاه و لجستیک روبه خارج استفاده می شود.

استاندارد تعداد انبارش مجاز از ظروف و پالت ها بر روی یکدیگر با در نظر گرفتن طرح بسته بندی برای تمامی اقلام در سازمان و بر روی وسیله حمل بار تهیه می گردد.

ظروف و پالت به عنوان یکی از منابع مهم لجستیکی محسوب می گردند، لذا موارد زیر مدنظر قرار می گیرد:

1 - تامین ظروف و پالت برای نمایشگاه.
2 - محاسبات مورد نیاز مربوط به ظروف و پالت.
3 - موقعیت مکانی چیدمان ظروف و پالت در سطح نمایشگاه.
4 – مدیریت کیفی ظروف و پالت.

رد یابی كالا های نمایشگاهی با استفاده از سیستم RFID:
یكی از نیازهای مدیریت لجستیك نمایشگاهی اطلاع از موقعیت و شرایط كالاهای سرمایه ای نمایشگاهی میباشد كه بعنوان نمونه وارد نمایشگاه میگردد و بعضا پس از پایان مدت نمایشگاه بدون تسویه از نمایشگاه خارج میگردد. به همین منظور سیستم مدیریت انبار مبتنی بر بارکد امکان شناسایی و ردیابی الکترونیکی کالا در غرف و محوطه نمایشگاه را با استفاده از دستگاه های بارکدخوان و یا پایانه های جمع آوری داده (هندهلد) فراهم نموده، ضمن ثبت سریع و دقیق اطلاعات مربوط به گردش کالا در پایگاه داده، فرایند دشوار آگاهی از موقعیت كالا را نیز سهولت می بخشد.

در این سیستم لیبل بارکد الصاق شده بر روی کالا یا بسته بندی آن، در هنگام ورود یا خروج کالا از انبار توسط یک بارکدخوان یا هندهلد قرائت شده، عملیات رسید و حواله با حداکثر سرعت ممکن و بدون دخالت عامل انسان در ثبت داده ها انجام می شود.

استفاده از بارکد جهت مدیریت و کنترل گردش کالا در نمایشگاه می تواند مزایای زیر را در بر داشته باشد:
ثبت ورودها و خروج ها (اسناد رسید و حواله انبار) به صورت غیر دستی.
سرعت و دقت بالا در جمع آوری و ورود اطلاعات مربوط به گردش کالا در انبار و غرف.
امکان اختصاص یک کدسریالی برای هر واحد از کالاهای سرمایه ای و نه مصرفی.
ایجاد امکان ردیابی هر کالا بر اساس شماره سریال.
به حداقل رساندن خطاهای عملیاتی و اطلاعاتی.
امکان دسترسی به کلیه اطلاعات کالا به صورت On-Line، بدون خطا و با سرعت بالا.
امکان تهیه برگه های خروجی کالا به صورت اتوماتیک و سریع (با این روش امكان خروج كالا بدون تسویه حساب با نمایشگاه وجود ندارد) .
امکان تعریف شرایط جایگذاری کالاهای خاص در موقعیت های خاص انبار و غرف. 

کنترل محموله های وارده به نمایشگاه از طریق چک لیست دریافت:
محموله های وارده به نمایشگاه از طریق چک لیست دریافت تحت کنترل قرار می گیرند موارد چک لیست می توان شامل گزینه های زیر باشد:
-مناسب بودن زمان ورود و دریافت در انبار/ غرف.
-داشتن مدارک لازم مثل بارنامه و ...
- نداشتن مغایرت مقداری بر اساس مقدار اعلامی.
- مناسب بودن شرایط حمل.
- مناسب بودن شرایط پذیرش بسته بندی.
- مناسب بودن و دارا بودن لیبل و کارت شناسایی.

یک نسخه از چک لیست جهت واحد حراست نمایشگاه جهت ارزیابی و جلوگیری از مشکلات آتی در رابطه با الزاماتی که چک لیست را نقض نموده اند، ارسال می شود.

نقشه مسیرهای لجستیکی در سطح نمایشگاه:
محدوده مسیرهای لجستیکی و رفت و آمد وسایل حمل بار و جابجایی، اپراتورها، پالتها، قطعات و... در سطح نمایشگاه و انبار و محوطه نمایشگاه در Lay out دیده شده و به صورت خط کشی شده و دیداری مشخص می شود.

مکان توقف تجهیزات حمل و جابجایی درون نمایشگاه:
مکان توقف تجهیزات حمل و جابجایی ماننده لیفتراک ها و... درون نمایشگاه، انبار و محوطه مشخص و محدوده بندی می شود و موقع خاموشی و توقف در این محل استقرار می یابند.

نمودار جریان Flow Diagram برای دریافت کالا و ارسال کالا:
با تهیه این نمودار مراحل حرکت فیزیکی محموله وارده به نمایشگاه از مرحله ورود از درب نگهبانی، تا تخلیه شدن در محل بارانداز، شرایط آماده شدن برای قرارگیری در محل قرنطینه یا ورود به انبار و برای محموله صادره از نمایشگاه از مرحله آماده سازی در انبار، بارگیری در محل بارانداز و خروج از نمایشگاه (بصورت فلوچارت و نموداری) ترسیم شده و در محل های مربوطه نمایش داده می شود.

کنترل محموله های صادره از نمایشگاه از طریق چک لیست بارگیری و ارسال:
محموله هایی که از نمایشگاه ارسال می گردند از طریق چک لیست ارسال تحت کنترل قرار می گیرند، موارد چک لیست می توان شامل گزینه های زیر باشد:
- مناسب بودن وسیله حمل.
- زمان مناسب مراجعه به انبار وسیله حمل.
- مناسب بودن شرایط بسته بندی و لیبل گذاری محموله های حمل.
- آماده بودن محموله در زمان مقرر.
- ثبت مدت زمان بارگیری.

آماده سازی محموله ها:
به مجموعه اقداماتی که پس از دریافت لیست ارسال یا درخواست فروش در انبار انجام می گیرد و اقلام مندرج در یک محموله جمع آوری می گردند اطلاق می گردد و می تواند شامل موارد زیر باشد:
1 - جمع آوری محموله در انبار و انتقال به محل آماده سازی یا بارانداز.
2 - کنترل کیفی محموله.
3 - پالت بندی محموله.
4 - برچسب زنی محموله.
5 - آماده سازی مدارک برای محموله.
6 - تکمیل چک لیست بارگیری و ارسال.
7 - بارگیری محموله.
8- خروج محموله از نمایشگاه.

هزینه های جابجایی و حمل درون و بیرون نمایشگاه:
براساس برنامه ماهانه نمایشگاه تعیین می گردد و با حجم جابجایی ها مابین ورودی ها، غرف و انبارهای نمایشگاه برآورد می شود که شامل هزینه جابجایی از انبار به غرف، از غرف به انبار و هزینه تجهیزات که برای جابجایی در نظر گرفته شده اند، برآورد می گردد.

برنامه ریزی ظرفیت در انبار:
ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر فضای ممکن در دسترس برای انبارش کالا، حداکثر میزان خروجی کالای ممکن در یک زمان مشخص، ظرفیت زنجیره تامین، حداکثر مقدار محصولی که می تواند در یک واحد زمانی به مشتری نهایی تحویل داده شود، حداکثر مقدار کالایی که در یک واحد زمانی می توان جهت تولید تحویل داد، تعیین می شود.

هدف از برنامه ریزی ظرفیت، مطابقت ظرفیت، در دسترس بودن امکانات با تقاضا، فضای انبارش، نیروی انسانی مورد نیاز می باشد، در صورت نداشتن مطابقت برنامه ریزی و اجرای روش های ممکن جهت حل مشکل.

مطابقت ظرفیت و تقاضای کالا:
اگر ظرفیت کمتر از تقاضا باشد، با ایجاد محدودیت و کندی در حرکت مواد، سطح خدمت دهی به مشتری و تولید داخلی کاهش می یابد، اگر ظرفیت بیشتر از تقاضا باشد، نمایشگاه با ظرفیت یدکی و منابع استفاده نشده مواجه است (اتلاف وقت و منابع).

مطابقت ظرفیت و فضای انبارش:
درصورتی که فضای کافی برای انبارش کالاهای ورودی به نمایشگاه نباشد، تمامی فعالیت های انبار مختل شده، پس باید ورودی کالا به انبار مطابق فضا باشد، برای برخورد با این مشکل محل هایی جهت انبارش اضطراری در نظر گرفته می شود.

راه های افزایش ظرفیت زنجیره تامین:
-اضافه کردن یک انبار جدید، استفاده و نقل مکان به یک محل جدید بزرگتر.
-اضافه کردن تعداد نیروی انسانی، مقدار ساعات کار، تعداد وسایل حمل و نقل.
-استفاده از روش ها و رویه های کاری و اجرایی کارا و مهندسی شده.
- استفاده از وسایل حمل و نقل بروز، سریع و مدرن.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین