| کد خبر: 73109 |

تین نیوز | در آبان‌ماه امسال در مجموع ۴ هزار و ۳۷۲ پرواز توسط ۱۳ شرکت هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد انجام شد که به طور میانگین ۳۴.۵ درصد از پروازهای هر شرکت هواپیمایی با تاخیر مواجه شد.

شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی) در آبان‌ماه امسال با انجام ۶۴۳ پرواز در فرودگاه مهرآباد ۱۵ درصد از کل پروازهای این فرودگاه‌ در آبان را به خود اختصاص داد که ۲۲۳ پرواز این ایرلاین معادل ۳۵ درصد از پروازهای این شرکت به موقع و ۴۲۰ پرواز این شرکت نیز معادل ۶۵ درصد از پروازهای شرکت هواپیمایی هما با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی هما ۸ درصد از کل پروازهای به موقع و ۲۶ درصد از کل پروازهای تاخیردار را در بین ۱۳ شرکت هواپیمایی به خود اختصاص داد.

همچنین شرکت هواپیمایی آسمان در آبان‌ماه ۵۶۹ پرواز از فرودگاه مهرآباد داشت که ۳۵۶ پرواز این شرکت هواپیمایی معادل ۶۳ درصد به موقع انجام شد و ۲۱۳ پرواز این شرکت معادل ۳۷ درصد نیز تاخیر داشت. شرکت هواپیمایی آسمان ۱۳ درصد از کل پروازها، ۱۳ درصد از کل پروازهای به موقع و ۱۳ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی ماهان نیز در آبان‌ماه امسال ۱۲ درصد از کل پروازهای فرودگاه مهرآباد را بر عهده داشت به طوریکه تعداد پروازهای این ایرلاین در آبان‌ماه از فرودگاه مهرآباد ۵۲۷ پرواز بود که ۴۰۳ پرواز این شرکت معادل ۷۶ درصد به موقع و ۱۲۴ پرواز معادل ۲۴ درصد از پروازهای این شرکت نیز تاخیر داشت. سهم پروازهای به موقع شرکت هواپیمایی ماهان نسبت به کل پروازهای مهرآباد ۱۵ درصد و سهم پروازهای با تاخیر این شرکت هواپیمایی به نسبت کل پروازهای مهرآباد در آبان‌ماه ۸ درصد بود.

شرکت هواپیمایی آتا ۴۶۳ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۲۹۴ پرواز این شرکت معادل ۶۳ درصد پروازها به موقع و ۱۶۹ پرواز معادل ۳۷ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آتا با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی آتا ۱۱ درصد از کل پروازها، ۱۱ درصد از کل پروازهای به موقع و ۱۰ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.
 


شرکت هواپیمایی زاگرس ۴۵۹ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۲۷۷ پرواز این شرکت معادل ۶۰ درصد پروازها به موقع و ۱۸۲ پرواز معادل ۴۰ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی زاگرس ۱۰ درصد از کل پروازها، ۱۰ درصد از کل پروازهای به موقع و ۱۱ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی قشم ایر ۴۱۰ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۳۱۲ پرواز این شرکت معادل ۷۶ درصد پروازها به موقع و ۹۸ پرواز معادل ۲۴ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی قشم‌ایر ۹ درصد از کل پروازها، ۱۱ درصد از کل پروازهای به موقع و ۶ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی کاسپین ۲۹۸ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۲۰۸ پرواز این شرکت معادل ۷۰ درصد پروازها به موقع و ۹۰ پرواز معادل ۳۰ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی کاسپین ۷ درصد از کل پروازها، ۸ درصد از کل پروازهای به موقع و۶ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.
 


شرکت هواپیمایی کیش‌ایر ۲۸۸ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۲۱۷ پرواز این شرکت معادل ۷۵ درصد پروازها به موقع و ۷۱ پرواز معادل ۲۵ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی کیش‌ایر ۷ درصد از کل پروازها، ۸ درصد از کل پروازهای به موقع ۴ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی ایرتور ۲۲۶ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۱۳۷ پرواز این شرکت معادل ۶۱ درصد پروازها به موقع و ۸۹ پرواز معادل ۳۹ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی ایرتور با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی ایرتور ۵ درصد از کل پروازها، ۵ درصد از کل پروازهای به موقع ۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی تابان ۱۷۵ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۱۰۰ پرواز این شرکت معادل ۵۷ درصد پروازها به موقع و ۷۵ پرواز معادل ۴۳ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی تابان با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی تابان ۴ درصد از کل پروازها، ۴ درصد از کل پروازهای به موقع ۵ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.
 


شرکت هواپیمایی نفت ۱۶۰ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۹۴ پرواز این شرکت معادل ۵۹ درصد پروازها به موقع و ۶۶ پرواز معادل ۴۱ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی نفت با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی نفت ۴ درصد از کل پروازها، ۳ درصد از کل پروازهای به موقع ۴ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی معراج ۱۲۶ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۹۰ پرواز این شرکت معادل ۷۱ درصد پروازها به موقع و ۳۶ پرواز معادل ۲۹ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی معراج با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی معراج ۳ درصد از کل پروازها، ۳ درصد از کل پروازهای به موقع ۲ درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی پویا ایر ۲۸ پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که ۲۵ پرواز این شرکت معادل ۸۹ درصد پروازها به موقع و ۳ پرواز معادل ۱۱ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی پویا ایر با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی پویا ایر یک درصد از کل پروازها و یک درصد از کل پروازهای به موقع فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه را به خود اختصاص داد.

 

بر اساس این گزارش در مجموع ۴ هزار و  ۳۷۲ پرواز در آبان ماه امسال از فرودگاه مهرآباد انجام شد که به طور میانگین تاخیرهای هر شرکت هواپیمایی به نسبت کل پروازها ۳۴.۵ درصد بود.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین