| کد خبر: 57871 |

تین نیوز | طی شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۴۹۷ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روزقبل ۸.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
 
به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَذكرشده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی كشور بازوتردد درآنها به‌روال عادی درجریان است.طی شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۴۹۷ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روزقبل ۸.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
 
همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۲۰درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ وكمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته كه هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.
 
محورهای دارای بیشترین  تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:


محدودیت های ترافیكی پایان هفته (روز چهارشنبه ۲۴/۰۴/۹۴  لغایت روز یكشنبه ۲۸/۰۴/۹۴)
 
ترددانواع موتورسیكلت :
 
ازساعت۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۴/۰۴/۹۴ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز یكشنبه ۲۸/۰۴/۹۴ درمحورهای كرج – چالوس ، هراز، فیروزكوه ومحورتهران – سمنان – مشهد وبالعكس ممنوع می باشد.
 
تبصره- تردد موتورسیكلت های انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیك بلامانع خواهد بود.
 
محور كرج – چالوس :
 
الف- تردد انواع تریلر وكامیون و كامیونت از محور كرج – چالوس كماكان ممنوع است . 
 
ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الی۰۱:۰۰ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ از كرج به سمت مرزن آباد بصورت یكطرفه خواهد بود.
 
ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴  از كرج به سمت مرزن آباد بصورت یكطرفه خواهد بود.
 
د- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۳۰روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴الی۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یكطرفه خواهد بود.
 
ه- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز یكشنبه  مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ الی ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۳۰روز یكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴الی۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یكطرفه خواهد بود.
 
تبصره:
 
درصورتیکه روز جمعه به عنوان روز عید فطر اعلام گردید شروع محدودیت های یکطرفه مندرج در بند (ه) از ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ الی ۰۳:۰۰ روز یكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ اعمال می گردد.
 
محور شمشك – دیزین:
 
- تردد كلیه وسایل نقلیه سبك و سنگین از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از محور فوق ممنوع میباشد.
 
محورهراز:
 
 الف -  تردد كلیه تریلرها از محور هراز كماكان ممنوع می باشد.
 
ب -  تردد كلیه كامیون ها و كامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ ممنوع می باشد.
 
ج- تردد كلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۰۰ روز یكشنبه ۲۸/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹/۰۴/۹۴  از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد كلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰روز یكشنبه  مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴  از آب اسك به رودهن (محدوده مشاء) بصورت یكطرفه   می باشد.
 
تبصره- در صورتی كه روزجمعه به عنوان روز عید سعید فطر اعلام شد محدودیتهای یكطرفه مندرج در بند ( ج) از ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ روز یكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ امال می گردد.
 
تردد موتورسیكلتهای انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیك بلامانع خواهد بود.
 
محور فیروزكوه :
 
-  تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسدشدنی از ساعت ۱۳:۰۰  الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۲۴/۰۴/۹۴ و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه  مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الی ۰۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع می‌باشد.
 
محورقدیم رشت – قزوین :
 
-      تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی ازساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و یكشنبه مورخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴  از محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس ممنوع می باشد.
 
محورقدیم ساوه ـ همدان و ساوه- بویین زهرا : 
 
-       تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی ازساعت ۱۲:۰۰روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الی ۰۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۹/۰۴/۹۴  از محورهای فوق ممنوع می باشد.
 
محور قزوین-كرج و قزوین-زنجان:
 
-      تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی ازساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الی ساعت۰۱:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴(باندشمالی)وهمچنین از ساعت ۰۶:۰۰ روز یكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴الی ۰۲:۰۰بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴(باندجنوبی)ازمحورهای فوق ممنوع می باشد.
 
محور بجنورد-چمن بید-جنگل گلستان-گرگان-گلوگاه و بالعكس:
 
- تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و یكشنبه مورخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴  از محورهای فوق ممنوع می باشد.
 
محور آستارا-اردبیل و اردبیل-سرچم وبالعكس:
 
- تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای جمعه ، شنبه و یكشنبه مورخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴  از محورهای فوق ممنوع می باشد.
 
محور ملایر-همدان:
 
- تردد كلیه تریلرها و كامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و یكشنبه مورخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴  از محور فوق ممنوع می باشد.
 
 
 
 
 
ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی
 
۱- آزادراه چالوس– مرزن آباد،مسیر شمال به جنوب ،مقطع واقع در استانمازندران، بدلیل ریزش كوه تااطلاع بعدی مسدود و جاده قدیم مرزن آباد– چالوس به عنوان محور جایگزین معرفی می گردد.
 
ممنوعیت تردد به‌تفكیك یا اولویت وسایل نقلیه:
 
۱-در محور كرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت(ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان كرمانبه‌دلیل مداخله با ترافیك شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ كیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت كرمان ـ دهبكری ـ جیرفت ، معرفی می‌گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.
 
 
 
ممنوعیت تردد بدلیل عملیات كارگاه جاده‌ای:
 
۱- محور کمربندی تیران به سمت نجف آباد، واقع در استاناصفهان، از مورخ ۲۱ تیر لغایت ۲۴ تیر  ماه ۹۴ ، در طول شبانه روز ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث پل زیرگذر ،حدفاصل كیلومتر ۷ ،مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از داخل شهر تیران انجام می‌شود.
 
۲- محور میانه-زنجان، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۹ شهریورماه ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۲۰:۲۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات سرامیک دیواره تونل ، حدفاصل كیلومتر ۱۰ تا ۱۱ ،مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر تونل انجاممی‌شود.
 
 
 
 
 
محدودیت تردد بدلیل عملیات كارگاه جاده‌ای:
 
الف) تهران و محورهای منتهی به آن:
 
۱-آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوین:
 
الف –آزادراه قزوین ـ كرج ـ تهران( باند جنوبی) ، مقطع واقع در استانالبرز، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت۲۴ شهریور ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته  از ساعت ۹ الی ۱۵ به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی  و روزهای  ۱۶ ، ۱۷ ،۱۸، ۱۹، ۲۷ ، ۲۸ ،و ۲۹ تیر و ۲۰ مرداد ،  بدلیل اجرای عملیات درز گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل  پل حصارك تا تیر ۲۰۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
ب –آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوین( باند شمالی) ، مقطع واقع در استانالبرز، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت۲۴ شهریور ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته  از ساعت ۲۳:۳۰  الی ۴:۳۰ به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی  و روزهای  ۱۶ ، ۱۷ ،۱۸، ۱۹، ۲۷ ، ۲۸ ،و ۲۹ تیر و ۲۰ مرداد ،  بدلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل  تیر ۲۰۰  تا پل حصارك  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
ج –آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوین( باند شمالی) ، مقطع واقع در استانالبرز، از مورخ ۱۳ تیر  لغایت ۳۰ آبان ۹۴ ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته  از ساعت ۰۷:۰۰  الی ۱۵:۰۰ بغیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی  و روزهای  ۱۶ ، ۱۷ ،۱۸، ۱۹، ۲۷ ، ۲۸ ،و ۲۹ تیر و ۲۰ مرداد ،  بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل  تیر ۲۰۰  تا پل كلاك  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
۲–آزادراه تهران ـ ساوه ( باند رفت و برگشت )، واقع در استانتهران ، از مورخ ۳۰ فروردین  لغایت۳۱ تیر ماه ۹۴ ، روزهای شنبه تا  چهارشنبه هر هفته  از ساعت ۹ الی ۱۶ به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی  ،  بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل  پل رودخانه شور تا آزادگان ، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور ( یك سوم مسیر )همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.
 
۳ –آزادراه تهران ـ قم :
 
الف - آزادراه تهران ـ قم،  واقع در استانتهران ، از مورخ ۳۰ فروردین  لغایت۳۱ تیر ماه ۹۴ ، روزهای شنبه تا  چهار شنبه هر هفته  از ساعت ۹ الی ۱۶ به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه و  ایام تعطیلات رسمی ، بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل  پل نعلبندان تا عوارضی تهران ، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور ( یك سوم مسیر )همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.
 
ب - آزادراه تهران ـ قم، واقع در استانتهران ، از مورخ ۳۰ خرداد  لغایت ۳۱ شهریور ماه ۹۴ ، روزهای شنبه تا  چهار شنبه هر هفته  از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه ،  بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی ، حدفاصل  پل نعلبندان تا عوارضی تهران ، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور ( یك سوم مسیر )همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود
 
ج - آزادراه تهران ـ قم،  واقع در استانتهران ، از مورخ ۱۳ تیر  لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۴ ، روزهای شنبه تا  چهار شنبه هر هفته  از ساعت ۹ الی ۱۶ به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه، ایام تعطیلات رسمی و تعطیلات عید سعیدفطر مورخ۲۴تیر لغایت۲۹تیر  ،  بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور ( یك سوم مسیر )همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.
 
۴ –بزرگراه تهران ـ فیروزكوه ، واقع در استانتهران ، از مورخ ۱۰ اردیبهشت  ۹۴ ، روزهای شنبه تا  چهار شنبه هر هفته  از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه و  ایام تعطیلات رسمی  ،  بدلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل آبسرد تا پل شلمبه ، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور(یك سوم مسیر)همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.
 
۵ –محور هراز ، واقع در استانتهران ، از مورخ ۱۴ اردیبهشت  ۹۴ ، روزهای شنبه تا  چهار شنبه هر هفته  از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه و  ایام تعطیلات رسمی  ،  بدلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل شهر آبعلی تا رستوران مرمر ، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور (یك سوم مسیر)همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.
 
۶–محور كرج- چالوس( كندوان) ، واقع در استان های تهران و البرز و مازندران ، از مورخ ۳۰ خرداد  لغایت ۲۰ شهریور  ۹۴  ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته  از ساعت ۷  الی  ۱۷ به غیر از روزهای چهار شنبه ، پنجشنبه ، جمعه و  ایام تعطیلات رسمی  وروزهای ۲۴، ۲۵،۲۶،۲۷، ۲۸، ۲۹ تیرماه  ،  بدلیل اجرای عملیات  لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل  تونل كندوان  تا میدان امیر كبیر ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط  انجام می‌شود.
 
۷–محور كرج- چالوس( كندوان) ، واقع در استان های تهران و البرز و مازندران ، تا مورخ ۲۰ شهریور ۹۴ ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته شب ها از ساعت ۲۴ الی ۱۵  ، به غیر از روزهای چهار شنبه ، پنجشنبه ، جمعه و  ایام تعطیلات رسمی  وروزهای ۲۷، ۲۹،۲۸تیرماه و ۲۰مرداد  ،  بدلیل اجرای عملیات بهسازی  سیستم های روشنایی وتهویه و ایمن سازی تونل كندوان ، ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از كنار گذر تونل انجام می‌شود.
 
 
 
ب) سایر محورها:
 
آذربایجان شرقی:
 
۱- محور اهر ـ تبریز ، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۱۶ تیر لغایت ۱۶ شهریور ماه ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات اصلاح شیب و خاكبرداری ،حدفاصل كیلومتر۶۰۰+۸۶ تا ۲۵۰+۸۷ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
آذربایجان غربی:
 
۱-محور پیرانشهر ـ تمرچین ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۱۷ فروردین لغایت ۲۴آبان ماه ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۰ تا ۱۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲- محور ارومیه ـ اشنویه ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۲۹ خرداد لغایت ۳۰ شهریور ماه ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۲۰ تا ۴۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳- محور ارومیه ـ مهاباد ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۱ مرداد ماه ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت حفاظتی  ،حدفاصل كیلومتر۵۴۰+۷۹ تا ۶۴۰+۹۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴- محور ارومیه ـ اشنویه ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۲۰ تیر لغایت ۳۰ شهریور ماه ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۴۰ تا ۶۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵- محور میاندوآب ـ میانه ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۶ تیر لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۴ ، ساعت ۷:۳۰ الی ۲۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت ،حدفاصل اول سرچم تاكیلومتر ۳۵ ۶۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶- محور بوکان-شهری کند-گندمان ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۲۵ تیر لغایت۱۵ شهریورماه ۹۴ ، ساعت ۹ الی ۱۴ ، به‌دلیل اجرای عملیات ریزش برداری وتسطیح بستررودخانه ،حدفاصلكیلومتر ۵تا۷۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۷- محور بوکان-مهاباد ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۳۰ شهریورماه ۹۴ ، ساعت ۹ الی ۱۴ ، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری وخاکبرداری جهت تعدیل شیب شیروانی ها ،حدفاصل كیلومتر ۰تا ۸ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۸- محور بوکان-شاهین دژ ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری ،حدفاصل كیلومتر ۱۰ تا ۲۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
 
 
 
 
 
 
اردبیل:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
اصفهان:
 
۱- محور نائین ـ اردکان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خردادلغایت ۳۱ تیر  ماه ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۰ تا ۲۸ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲- محور تیران ـ سه راهی چادگان ، واقع در استان اصفهان،از مورخ ۵ خرداد لغایت ۲۲ شهریورماه ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۴۹ الی۷۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳- محور اردستان ـ بادرود-کاشان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ تیرماه ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۰ تا۸  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴- محور فولاد شهر ـ نجف آباد ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ مرداد  ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۰ تا ۴۸  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵- محور داران ـ اصفهان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خردادلغایت ۳۱ شهریور ماه ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر۷۵  تا۱۲۰  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶- محور فریدون شهر ـ برف انبار ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۶ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۲۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم ،حدفاصل كیلومتر ۱  تا ۶   ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۷- محور شهررضا ـ سمیرم ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۱ آبان ماه ۹۴ ،ساعت ۷ الی ۱۸،به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۵۵تا ۷۰،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۸ - محور  سمیرم - شهررضا ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۱ آبان ماه ۹۴ ،ساعت ۷ الی ۱۸،به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۳ تا ۱۹،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۹- محور نائین- اردکان ، واقع در استان اصفهان ، از مورخ ۱۶ تیرلغایت ۳۱ شهریورماه ۹۴ ،ساعت ۷ الی ۱۹،به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۲۰ تا ۳۱،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۰- محور کمربندی خمینی شهر-محدوده گردنه دوشاخ ، واقع در استان اصفهان ، از مورخ ۲۰ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۴ ،ساعت ۷ الی ۱۹،به‌دلیل اجرای عملیات تعریض محور،حدفاصل كیلومتر ۷تا۹،تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۱-محور کمربندی تیران به سمت نجف آباد، واقع در استاناصفهان، از مورخ ۲۱ تیر لغایت ۲۴ تیر  ماه ۹۴ ، در طول شبانه روز ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث پل زیرگذر ،حدفاصل كیلومتر ۷ ،مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از داخل شهر تیران انجام می‌شود.
 
۱۲- محور داران- تیران ، واقع در استان اصفهان ، از مورخ ۲۸ تیرلغایت ۲۸ مردادماه ۹۴ ،ساعت ۷ الی ۱۹،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۶،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۳- محور دامنه –بوئین میاندشت(مقطعی از محورداران-الیگودرز) ، واقع در استان اصفهان ،ازمورخ ۲۸ تیر لغایت ۳۰ مهرماه ۹۴ ،ساعت۷ الی ۱۹،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۷ تا ۱۵،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۴- محور بوئین میاندشت–الیگودرز(مقطعی از محورداران-الیگودرز) ، واقع در استان اصفهان ،ازمورخ ۲۸ تیر لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۴ ،ساعت۷ الی ۱۹،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۳،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
 
 
 
 
ایلام:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
بوشهر:
 
۱-محور ساحلی بوشهر- دیر ، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۲۲ تیرلغایت ۲۲ مرداد ماه ۹۴ ،ساعت ۸ الی ۱۴ ، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی ،حدفاصل كیلومتر ۵۰  تا ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
 
 
چهار محال وبختیاری:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
خراسان جنوبی:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
خراسان رضوی:
 
۱-محور فاروج ـ قوچان ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۲۹ تیر  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات  روكش آسفالت  ،حدفاصل كیلومتر ۱۵  تا ۲۵،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲-محور سبزوار ـ بردسكن، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت۳۱ مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای درزگیری ، قیرپاشی ، لكه گیری ، روكش آسفالت  ،حدفاصل كیلومتر ۳۰  تا ۶۰،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳-محور گناباد ـ فردوس(گردنه سنگ سبز)، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۴ مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای چاله زنی ، انفجار و تخلیه مصالح سطح راه قیرپاشی  ،حدفاصل كیلومتر ۵۰۰+۳۱،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴-محور گناباد ـ فردوس، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۴ مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای چاله زنی ، انفجار و تخلیه مصالح سطح راه قیرپاشی  ،حدفاصل كیلومتر ۶۰۰+۱،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵-محور گناباد ـ فردوس(گردنه سنگ سبز) ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۴  اردیبهشت لغایت ۴ مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای چاله زنی ، انفجار و تخلیه مصالح سطح راه قیرپاشی  ،حدفاصل كیلومتر ۸۰۰+۲۹  ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶-محور سبزوار ـ نیشابور ( باند جنوبی) ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت۱۰مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای درزگیری و ماسه آسفالت  ،حدفاصل كیلومتر ۱۳   تا ۳۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۸-آزادراه مشهد ـ باغچه ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۸  اردیبهشت لغایت ۸ مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای نیو جرسی مفصلی در حاشیه آزادراه ،حدفاصل كیلومتر ۰   تا ۳۹ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۹-آزادراه تایباد- باخرز، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۵خرداد لغایت ۵ شهریور  ۹۴، ساعت ۶ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیاتتعریض و بهسازی  ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۱۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۰-محورقوچان ـ چناران( باندرفت و برگشت)، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ خرداد  لغایت ۳۰ مهر ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری با قیر ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۴۵ و ۴۵ تا ۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۱- محورمشهد-فریمان، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۷ خرداد  لغایت۷ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و اجرای آسفالت حفاظتی ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا۲۰،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۲- محور مشهد- چناران ، واقع در استانخراسان رضوی ، تا تاریخ ۳۰ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری و لكه گیری ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۳۲،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از جاده دسترسی احداثی انجام می‌شود.
 
۱۳-محور رباط سنگ ـ اسدآباد، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰شهریور  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۸   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۵-محور اسدآباد ـ فریمان ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰شهریور  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۲   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۶-محور سبزوار ـ سلطان آباد ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ مرداد  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات آسفالت شانه راه ،حدفاصل كیلومتر ۲ تا ۶   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۷-محور سبزوار ـ رودآب ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ شهریور  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۲   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۸-محور سبزوار ـ جوین ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ شهریور  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۱۰   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۹-محور سبزوار ـ شاهرود ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۰ مرداد  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری ،حدفاصل كیلومتر ۵ تا ۱۵   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۰-محور سبزوار ـ ششتمد ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت  ۳۰ تیر  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۲   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۱-محور سبزوار ـ نیشابور( باند شمالی) ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۴ تیر لغایت ۳۰ تیر  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۵ تا ۱۲   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۲-محور سبزوار ـ نیشابور( باند جنوبی) ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۲۰ تیر لغایت ۳۰ شهریور  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری ،حدفاصل كیلومتر ۳۰ تا ۷۰   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۳-محور سبزوار ـ جوین ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۳۰ تیر لغایت ۳۰ شهریور  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۱۰ تا ۴۰   ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۴- محور تربت حیدریه-مشهد ، واقع در استانخراسان رضوی ،ازمورخ ۱۵ تیر لغایت۱۵مرداد  ۹۴،ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۹ تا ۱۹ محدوده پادگان قدس،ترددهمزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۵- محور تربت حیدریه-گناباد،واقع در استانخراسان رضوی ،ازمورخ ۱۵ تیر لغایت۱۵مرداد  ۹۴،ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۴ تا ۶ محدوده پیچ بوری آباد،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۶- محور قوچان- فاروج ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۰ مرداد  ۹۴،ساعت ۸ الی ۱۴ ، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری با قیر املسیون،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۱۸،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۷- محور باغچه - دلبران ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۳۱ تیر  ۹۴،ساعت ۸ الی ۱۴ ، به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت و درزگیری ، حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۷،  تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۸- محور سبزوار-اسفراین ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۳۱ تیر۹۴،ساعت ۷ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت، كیلومتر۱۴سه راهی حکم آباد تا باباچشمه،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۹- محور سه راه انداده - جاجرم ، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۳۱ تیر۹۴، ساعت ۶ الی ۱۴، به ‌دلیل اجرای عملیات سیکلت و درزگیری ، حد فاصل كیلومتر ۰  تا ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۰- محور سه راهی شادمهر –سه راهی مهله، واقع در استانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۳۱ تیر۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری با قیراملسیون،حدفاصل كیلومتر ۲۷تا ۱۰۰،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۱- محور چکنه-آبروان،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ۱۵تیرلغایت۱۰ مرداد۹۴،ساعت ۸ الی ۱۵ ،به‌دلیل اجرای عملیات مرمت و درزگیری،حدفاصل كیلومتر ۵ تا ۱۰،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۲- محور سرولایت-برگشاهی،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ۱۵تیرلغایت۱۰ مرداد ۹۴، ساعت۸الی۱۵،به‌دلیل اجرای عملیات مرمت و درزگیری،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۵ ،تردد همزمان بااجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۳- محور سرخس-مشهد،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ۱۵تیرلغایت۱۵ مرداد۹۴،ساعت۸الی۱۵،به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت و درزگیری،حدفاصل كیلومتر ۰ تا۳۱،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۴- محور سرخس-پل خاتون،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ۱۵تیرلغایت۱۵ مرداد ۹۴ ، ساعت۸الی۱۵،به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت و لکه گیری،حدفاصل كیلومتر ۵۰ تا۷۵،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۵- محور بردسکن-سبزوار،واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیرلغایت ۱۵ مرداد ۹۴ ، ساعت۷الی۱۹،به‌دلیل اجرای عملیات چیپ سیل با قیرامولسیون ، حدفاصل كیلومتر ۱۰تا۳۴،تردد همزمان با اجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۶- محور فیروزه-سرولایت،واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیرلغایت۱۰ مرداد ۹۴ ، ساعت۸الی۱۵،به‌دلیل اجرای عملیات چیپ سیل وماسه آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۵۰۰+۲ تا۱۵، تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۷- محور فیروزه-خوشاب ، واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۰ مرداد۹۴ ، ساعت ۸ الی۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات چیپ سیل و ماسه آسفالت ، حد فاصل كیلومتر ۱۲ تا ۳۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۸- محورکاشمر-سه راهی شادمهر،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ۱۵تیرلغایت۱۰ مرداد۹۴،ساعت۸الی۱۵،به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت و لکه گیری،حدفاصل كیلومتر۰تا۵۰۰+۸،تردد همزمان بااجرای عملیات،بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳۹- محورگناباد - بجستان ، واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد۹۴، ساعت۸ الی ۱۵، به ‌دلیل اجرای عملیات چیپ سیل ، حد فاصل كیلومتر ۸  تا ۱۸ ، تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۰- محور زاوه –  باخرز ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت  ۱۵مرداد ۹۴ ، ساعت ۸ الی ۱۵ ، به ‌دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری ، حد فاصل كیلومتر ۳۰  تا ۳۸ ،تردد همزمان بااجرای عملیات،بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۱- محور باخرز – تایباد ، واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری ، حد فاصل كیلومتر ۲۵ تا ۳۴ ، تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۲- محور تربت جام- فریمان، واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیرلغایت۱۵مرداد۹۴،ساعت۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری،حدفاصل كیلومتر۳۰ تا۴۰،تردد همزمان بااجرای عملیات،بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۳- محور صالح آباد-تربت جام،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ۱۵تیرلغایت۱۵مرداد ۹۴، ساعت۸الی۱۵،به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری،حدفاصل كیلومتر۳۵ تا۴۵،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۴- محور بجستان-مه ولات،واقع دراستانخراسان رضوی ،از مورخ ۱۸ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۴، ساعت۷الی۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری و روکش آسفالت،حدفاصل كیلومتر ۰ تا۵۰،تردد همزمان بااجرای عملیات،بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۵- محور بجستان-گناباد ، واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۸ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۴ ، ساعت۷ الی ۱۸ ، به ‌دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری و روکش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۲۳ ، تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۶- محور مشهد-کلات ، واقع دراستانخراسان رضوی ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۴ ، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات سیکلت لکه گیری ، حدفاصل كیلومتر ۴۰  تا ۶۲ ، تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴۷- محورقدیم مشهد- باغچه، واقع دراستانخراسان رضوی،از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۳۱ شهریور ۹۴ ،ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات جدول گذاری ، حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۳ ، تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
خراسان شمالی:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
خوزستان:
 
۱-محور اهواز ـ رامشیر ، واقع در استانخوزستان ، از مورخ ۱ تیرلغایت ۱ مرداد  ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات  تعمیر درز انبساط پل مشراگه ، كیلومتر ۸۵ از مبدا اهواز ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
زنجان:
 
 
 
۱-آزادراه زنجان ـ تبریز، واقع در استان زنجان، از مورخ ۶ خردادلغایت ۶ مهر  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۸۰ ( باند جنوبی وشمالی) ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲-محور زنجان ـ قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۶ تیر لغایت۶ مرداد  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸ ،به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۱۰،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
سمنان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
سیستان وبلوچستان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
فارس:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
قزوین:
 
۱- محور قدیم قزوین ـ رشت ،واقع در استان قزوین، از مورخ  ۲۰ تیرلغایت  ۲۴ تیر ۹۴  ، ساعت ۷ الی ۱۹ ،  بدلیل اجرای عملیات بهسازی و مرمت سازه میانی تونل شیرین سو ، حدفاصل كیلومتر ۵۵ تا ۵۶   ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
قم:
 
۱- آزادراه قم ـ تهران ، مقطع واقع در استانقم، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت۲۸  تیر ۹۴، ساعت
 
 ۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ ،  بدلیل اجرای عملیات تعمیرات پل عسگرآباد ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
كردستان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
كرمان:
 
۱-محور شهربابك ـ انار، واقع در استان كرمان ، از مورخ ۱۵ تیرلغایت ۱۰ مرداد ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۷  ، به‌دلیل اجرا عملیات نصب درز انبساط پل تزرج ، حدفاصل كیلومتر ۶۰  ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود
 
۲- محور کرمان-سیرجان، واقع در استان كرمان ، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۴، ساعت ۶  الی ۱۵  ، به‌دلیل اجرای عملیات فوگ سیل(قیرپاشی) ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود
 
۳- محور کرمان- زرند، واقع در استان كرمان ، از مورخ ۱۵ تیر  لغایت ۳۰ مرداد ۹۴، ساعت ۶  الی ۱۵  ، به‌دلیل به‌دلیل اجرای عملیات فوگ سیل(قیرپاشی) ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود
 
۴- محور باغین- ماهان، واقع در استان كرمان ، از مورخ ۱۵ تیر  لغایت ۳۰ مرداد ۹۴، ساعت ۶  الی ۱۵  ، به‌دلیل اجرای عملیات فوگ سیل(قیرپاشی) ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود
 
كرمانشاه:
 
۱-محور ایلام ـ حمیل، واقع در استان كرمانشاه ، از مورخ ۵  اردیبهشتلغایت ۳۰مرداد ۹۴، به طور ۲۴ ساعته ، به‌دلیل اجرا و تكمیل گالری ، حدفاصل كیلومتر ۱۶سه راه حمیل به ایلام  ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲-محور جوانرود ـ بیاشوش، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۱ خرداد لغایت۱ مرداد ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و شانه سازی ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۴،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳- محور كنگاور -كرمانشاه (بزرگراه کربلا)، واقع در استانکرمانشاه ، از مورخ ۱۸ خردادلغایت ۱۸ مرداد ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۵۰  تا  ۶۴ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴- محور كنگاور –اسدآباد (باند برگشت)، واقع در استانکرمانشاه ، از مورخ ۳۱ خردادلغایت ۲۵ مرداد ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۱  تا  ۶ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵- محور كنگاور -صحنه، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۱۸ مرداد ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۵۰  تا  ۶۴ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶- محور كرمانشاه -بیستون، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۳۱ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۱۵  تا  ۲۰ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۷- محور كرمانشاه –اسلام آباد، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۳۱ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا  ۱۰ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۸- كمربندی شرقی كرمانشاه، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۳۱ خرداد لغایت ۳۱تیر ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا  ۱۲ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۹- محور فرعی صحنه - هرسین، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۱۷ تیر  لغایت  ۳۱ تیر ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا  ۴ ، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۰- محور روانسر-کرمانشاه ، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۷ تیر  لغایت  ۱۸ مرداد ۹۴،ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروکش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا  ۸ ، ترددهمزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۱- محور روانسر-پاوه ، واقع در استان کرمانشاه ، از مورخ ۷ تیر لغایت  ۱۸ مرداد ۹۴،ساعت ۸الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروکش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا۱۰ ،تردد همزمان بااجرای عملیات،با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
كهگیلویه وبویر احمد:
 
   ۱-محور یاسوج ـ اقلید ، واقع در استانكهگیلویه و بویر احمد ، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۱ شهریور ماه  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات خاكبردتری و بهسازی ،حدفاصل كیلومتر ۱۳  تا ۱۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
گلستان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
گیلان:
 
۱-آزادراه رشت ـ قزوین بالعكس، واقع در استان گیلان ، از ۲۰ تیر لغایت ۲۰ مرداد ۹۴ ، روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای ۱۶،۱۵،۱۴خرداد و تعطیلات عید سعید فطر روزهای ۲۴ تیر لغایت ۲۹ تیر ۹۴ و ایام تعطیلات رسمی ، ساعت ۸  الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات  لكه گیری آسفالت ،حدفاصل كیلومتر امام زاده - رودبار ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط و بصورت لاین به لاین انجام می‌شود.
 
۲-محور قدیم امام زاده هاشم ـ لوشان، واقع در استان گیلان ، از مورخ ۲۲ اردیبهشت  لغایت ۲۲ تیر ماه  ۹۴ ، ساعت ۸  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات  سرمیك تونل منجیل ،حدفاصل كیلومتر ۴۲ تا ۴۳  ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳- محور انزلی ـ رشت(پل روگذر ورودی شهر خمام)، واقع در استانگیلان ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۲۳ تیر ماه  ۹۴ ، ساعت ۸  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات  تعویض و مرمت درز انبساط پل روگذرتقاطع غیرهمسطح ، كیلومتر ۱۳،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از کنارگذرتقاطع انجام می‌شود.
 
 
 
لارستان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
لرستان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
مازندران:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
مركزی:
 
 
 
۱-محور قدیم ساوه ـ تهران ، واقع در استان مركزی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت۲۸ تیر ماه  ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۴ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۵۰۰+۱۳ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲-محور شیرین آباد ـ ضیاء آباد وخنجین- فراهان  ، واقع در استانمركزی ، از مورخ ۹  تیر لغایت ۱ مهر ماه  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۲۵ تا ۳۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳-محور اراك ـ سلفچگان  ، واقع در استان مركزی ، از مورخ۹ تیر لغایت۱ شهریور ماه  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث دیوار حائل ، نرده و قرنیز پل ، حدفاصل كیلومتر ۹،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴-محور دوراهی شازند ـ شازند( ورودی دوم پالایشگاه)  ، واقع در استان مركزی ، از مورخ ۱۰  تیر لغایت ۸ شهریور ماه  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵-محور تفرش (گردنه نقره كمر) ، واقع در استان مركزی ، از مورخ ۸  تیر لغایت ۳۰ مرداد ماه  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی ، حدفاصل كیلومتر ۷ تا ۱۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶-محور اراك ـ سلفچگان  ، واقع در استان مركزی ، از مورخ ۱۰ تیرلغایت ۲۰ مرداد ماه  ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث پل زیرگذر روستای حاجی آباد ، كیلومتر ۴،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط  از كنارگذر احداثی انجام می‌شود.
 
هرمزگان:
 
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده
 
همدان:
 
۱-محور تویسركان ـ سركان ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۴ تیرلغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات  روشنایی محور ، ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۳ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲-محور تویسركان ـ كنگاور ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۴ تیرلغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۴ ، ساعت ۸  الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات  شانه سازی ، ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۳۵ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳-محور تویسركان ـ خیرآباد ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۴ تیرلغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات  تعریض مسیر ، ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۱۴ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۴-كمربندی بروجرد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۸ اردیبهشتلغایت ۱ مرداد  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات بیس وآسفالت ، ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۱۰ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵-محور نهاوندـ كنگاور، واقع در استان همدان ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مرداد  ۹۴، ساعت ۷  الی ۲۱ ، به‌دلیل اجرای عملیات  روكش آسفالت ، ،حدفاصل كیلومتر ۲۲  تا ۳۱ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶-محور نهاوندـ كنگاور، واقع در استان همدان ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مرداد  ۹۴، ساعت ۷  الی ۲۱ ، به‌دلیل اجرای عملیات  روكش آسفالت ، ،حدفاصل كیلومتر ۵  تا ۱۵ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۷-محور نهاوندـ آورزمان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مهر ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات  راهسازی ، ،حدفاصل كیلومتر ۵۰۰+۱  تا ۵ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۸-محور دهفول ـ برزول ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۸ اردیبهشتلغایت ۱ شهریور ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات  بهسازی و تعریض ، ،حدفاصل كیلومتر ۴  تا ۵۰۰+۷ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۹-محور كبودر آهنگ ـ سوباشی، واقع در استان همدان ، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۲۳ تیر ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات  شانه سازی ،حدفاصل كیلومتر ۲  تا ۴۰،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۰-محور ساوه ـ همدان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۳۱ اردیبهشتلغایت۳۱ شهریور ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۹۷  تا ۱۲۴،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
 
 
 
 
۱۱-محور توره ـ ملایر، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ خردادلغایت۳۰مرداد ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۹:۳۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و روكش آسفالت  ،حدفاصل كیلومتر ۹۰۰+۱۲  تا ۲۰۰+۱۸،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۲-محور توره ـ ملایر، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ خردادلغایت ۹ شهریور ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۹:۳۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت  ،حدفاصل كیلومتر ۲۰۰+۲۴  تا ۹۰۰+۳۷،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۳-محور قروه ـ صالح آباد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۶ خردادلغایت ۳۰ تیر ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۴-محور پل ساوه ـ گردنه دخان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۷ تیر  لغایت ۳۱  شهریور ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۶ ، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی و راهداری  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۵-محور ویان ـ سراوك و بالعكس، واقع در استان همدان ، از مورخ ۷ تیر  لغایت ۳۱ شهریور ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۶ ، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی  و راهداری  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۶-محور نهاوند ـ بروجرد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۶ تیرلغایت ۲۷ تیر  ۹۴، ساعت ۷:۳۰  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات  احداث روشنایی ، ،حدفاصل كیلومتر ۲۰  تا ۲۵ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۷-محور ملایر-بروجرد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیرلغایت ۳۰ آذر ۹۴، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حد فاصل كیلومتر ۷/۱۲ الی ۲۸ ، تردد همزمان با اجرای
 
عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۸-محور ملایر-همدان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیرلغایت ۳۰ آبان ۹۴، ساعت ۷ و ۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات لكه گیری آسفالت، حد فاصل كیلومتر ۰ الی ۱۹.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۱۹-محور شوشاب-آورزمان،واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیر لغایت ۲۰ آبان ۹۴، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات لكه گیری ، روكش آسفالت و شانه سازی، حد فاصل كیلومتر ۰ الی ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۰-محور ملایر-اراك (باند رفت)، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیر لغایت ۳۰ آبان ۹۴، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت شانه ها، حد فاصل كیلومتر۰ الی ۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۱-محور ملایر-اراك (باند برگشت)، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیر لغایت ۳۰ آبان ۹۴،ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت شانه ها، حد فاصل كیلومتر۰ الی ۲۰ ، ترددهمزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۲-محور ملایر-آورزمان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیرلغایت ۱۵ آبان ۹۴، ساعت ۷ و ۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات آسفالت شانه خاكی، حد فاصل كیلومتر ۲۲ الی ۳۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۳-محور ملایر-همدان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیرلغایت ۱۰ مهر ۹۴، ساعت ۷ و ۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات آسفالت زیر گذر، حد فاصل كیلومتر۴۳ الی ۴۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۴-محور ملایر-بروجرد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۰ تیرلغایت ۲۰ مهر ۹۴، ساعت ۷ و ۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات آسفالت زیر گذر، حد فاصل كیلومتر ۹.۴ الی ۹.۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۵- محور همدان-ملایر(باندبرگشت)، واقع در استانهمدان ، از مورخ ۲۶ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۴،ساعت ۸الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات تعریض پیچ، حد فاصل كیلومتر۶ الی ۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۶- محور همدان-رزن ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۶ تیرلغایت ۱۵ مرداد ۹۴،ساعت ۸الی  ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات تعریض ، حد فاصل كیلومتر۱ الی ۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۷- محور قروه-صالح آباد ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۳۱ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۴،ساعت ۸الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حد فاصل كیلومتر۴۴ الی ۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۸- محور همدان-بهار ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ تیرلغایت ۱۵ مرداد ۹۴،ساعت ۸الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حد فاصل كیلومتر۶ الی ۱۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲۹- محور لالجین-کوریجان ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۴،ساعت  ۵ الی ۲۰ ، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری ، حد فاصل كیلومتر۵ الی ۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
یزد:
 
۱-محور هرات ـ شهربابك ، واقع در استان یزد ، از مورخ ۵ اردیبهشتلغایت ۵ مرداد  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات  بهسازی و روكش آسفالت  ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۱۷ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۲-محور شمش ـ نوگنبد ، واقع در استان یزد ، از مورخ ۵ اردیبهشتلغایت ۳۱ شهریور  ۹۴، ساعت ۸  الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات  لكه گیری رویه آسفالتی ،حدفاصل كیلومتر ۴۴۰+۱۰۳  تا ۷۳۰+۱۶۷ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۳-محور اردكان ـ هامانه، واقع در استان یزد ، از مورخ ۱۳ اردیبهشتلغایت ۱۳ مرداد  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۷:۳۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات  روكش آسفالت ،حدفاصل كیلومتر ۲۴تا۳۳ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود..
 
۴-محور مهریزـ شمش، واقع در استان یزد ، از مورخ ۹ خرداد لغایت۱۰ شهریور  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی جداول ،حدفاصل كیلومتر ۰  تا ۷۰۰+۴ ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۵-محور یزد ـ شیراز، واقع در استان یزد ، از مورخ ۱۶ خردادلغایت ۱۶ مهر  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی  وروكش آسفالت ،محدوده كمربندی ابركوه ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۶-محور یزد ـ مهریز-هرات، واقع در استان یزد ، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۳۱ شهریور  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث تقاطع غیر همسطح  ،حدفاصل كیلومتر ۸۰۰+۴۱  تا ۷۰۰+۴۲،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
۷-محور كرمان ـ یزد، واقع در استان یزد ، از مورخ ۶ تیر لغایت ۵  شهریور  ۹۴، ساعت ۷  الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث تقاطع غیر همسطح  ،حدفاصل كیلومتر ۲۶۴  تا ۲۶۸،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از كنارگذر احداثی انجام می‌شود

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین