| کد خبر: 38308 |

تین نیوز |  براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَذكرشده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی كشور بازو تردد در آنها به‌روال عادی در جریان است.طی شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شدهبراساس آخرین اطلاعات دریافتی از1193ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روزقبل2.0%درصدافزایشرا نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین20درصد، اوج تردد بین ساعات 16الی 17وكمترین تردد بین ساعات 3  الی 4  صبح صورت پذیرفته كه هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.
 
محدودیت های ترافیكی چهارشنبه24دی الی جمعه26دیماه 93
1.    موتورسیكلت: 
1.1.تردد موتورسیكلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 24 دی ماه لغایت ساعت 24جمعه26 دیماه 93 از محورهای كندوان، هراز، فیروزكوه و تهران _ سمنان _ مشهد و بالعكس ممنوع است.
 
2.    سواری:
 2.1.تردد كلیه خودروها از ساعت 14 الی 24 روز جمعه 26 دیماه  ، از كرج به مرزن آباد ممنوع بوده  و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17الی 24 همانروز ، از 15 کیلومتری جنوب مرزن‌آباد(محدوده دزدبن) به سمت كرج، یكطرفه می‌باشد.
 
3.نقلیه سنگین: (به استثنائ حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی):
 
3.1.درمحور كندوان: تردد کلیه تریلرها ،كامیونها، كامیونت‌ها كماكان ممنوع است.
 
3.2.درمحور هراز: تردد كلیه تریلرها از محور هراز كماكان ممنوع بوده و تردد كلیه كامیونها و كامیونتها ازساعت 6 الی 24روزهای چهارشنبه ،پنج شنبه و جمعه مورخ 24، 25 و 26دی ممنوع می باشد.
 
3.3.درمحور فیروزكوه تردد كلیه تریلرها از ساعت 6  الی 24 روز جمعه26 دیماه  از تهران به قائمشهر و بالعكس، ممنوع می‌باشد.
 
 ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی: 
1-محور فرعی شمشك ـ دیزین ، واقع در استانهای البرز و تهران، از ساعت 15 روز 29 مهر تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش برف  مسدودو تردد از محور كرج– گچسر- مرزن آباد انجام می شود.
 
2- محور فرعی پونل ـ خلخال ، واقع در استان اردبیل، از ساعت 12 روز 4 آذر ماه تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش شدید برف و احتمابل ریزش بهمن ونبود ایمنی كافی  مسدود و تردد از محور اسالم– خلخال انجام می شود.
 
3- محور فرعی سرو آباد ـ پاوه ، واقع در استان كردستان، از تاریخ 6 آذر ماه تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش شدید برف و احتمابل ریزش بهمن و نبود ایمنی كافی  مسدود و تردد از محور سنندج– كامیاران- روانسر– پاوه  انجام می شود.
 
4-محور قدیم اصفهان- شهركرد (گردنه رخ ـ جعفرآباد) ، واقع در استان چهار محال وبختیاری ، از تاریخ 10 آذر ماه 93 لغایت 15 فرودین 94، به دلیل احتمال ریزش كوه و سقوط بهمن، حدفاصل كیلومتر17 تا 26 ،مسدود و تردد از مسیر تونل های رخ 1 و 2انجام می شود.
 
5- آزادراه مرزن آباد ـ چالوس، واقع در استان مازندران، از مورخ 14 آذر ماه تا اطلاع بعدی ، به دلیل ریزش كوه  مسدود و تردد از محور قدیم مرزن آباد ـ چالوس انجام می شود.
 
6- محور فرعی همدان ـ گنجنامه ـ تویسركان ، واقع در استان همدان، تا تاریخ 31 فروردین 94  ، به دلیل صعب العبور بودن و نبود ایمنی كافی مسدود و تردد از محورهای همدان-جوكار– تویسركان و  همدان- اسدآباد– تویسركان انجام می شود.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات كارگاه جاده‌ای:
1-    محور ایلام-صالح آباد واقع در استان ایلام حدفاصل كیلومتر1 الی 2 بدلیل  اجرای عملیات انفجار وتخلیه مصالح حاصل از انفجار،مورخ 24دی ماه از ساعت 12 الی 15 همزمان باعبورترافیك ورعایت جوانب احتیاط واجرای عملیات انجام می شود.
 
2-    محور هراز تونل جدیدگردنه امامزاده هاشم ،واقع در استان های تهران ومازندران، تمدید عملیات تا20بهمن، به دلیل ادامه اجرای عملیات آب بندی ، نصب جت فن وایمن سازی تونل ، مسدود و تردد به صورت رفت وبرگشت خارج از تونل (از گردنه امامزاده هاشم )انجام می گیرد.

3-    محوركمربندی جنوبی الیگودرز، واقع در استان لرستان،از تاریخ 1 مهر لغایت 25 اسفند ماه ، بطور 24 ساعته ،  بدلیلاجرای عملیات راهسازی و احداث تقاطع غیر همسطح مسدود و كمربندی شمالی به عنوان مسیر جایگزین معرفی می گردد.
 
5-محورایلام- صالح آباد ، واقع در استان ایلام ، مورخ 24 دی ماه ، از ساعت 12 الی 15 ،  بدلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار ، حدفاصل كیلومتر1  تا 2  ، مسدود و جاده قدیم ایلام – صالح آباد به عنوان مسیر جایگزین معرفی می گردد.

6- محورخرم آباد- نورآباد ، واقع در استان لرستان ، مورخ 24 دی ماه ،  بدلیل اجرای عملیات راهسازی وریزش برداری ، حدفاصل كیلومتر700+60  تا 800+61  ، مسدود می باشد.

ممنوعیت تردد به‌تفكیك یا اولویت وسایل نقلیه:
 1-در محور كرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان كرمان به‌دلیل مداخله با ترافیك شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور 23 كیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت كرمان ـ دهبكری ـ جیرفت ، معرفی می‌گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

محدودیت تردد بدلیل عملیات كارگاه جاده‌ای:
 1-محورقم ـ گرمسار و بالعكس، واقع در استانهایتهران‏، سمنان و قم، بدلیل تمدید اجرای عملیات راهسازی، تا اطلاع بعدی ، مسدود و مسیرجایگزین برای خودروهای سواری آزادراه قم ـ تهران، برای نقلیه سنگین محور قدیم قم ـ تهران و در ادامه برای كلیه خودروها، جاده امام‌رضا به سمت پاكدشت و گرمسار خواهد بود.
 
الف) تهران و محورهای منتهی به آن:
 1-آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوین:
 الف –مقطعواقع در استانالبرز( باند جنوبی) ، تا مورخ 20 اسفند، روزهای شنبه تا  سه شنبه  از ساعت 9 الی 15هر هفته به غیر از روزهای چهار شنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی ،  بدلیل ادامه اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل  پل حصارك تا تیر شماره  200 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
ب-مقطعواقع در استانالبرز( باند شمالی)،تا مورخ 20 اسفند، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 9 الی 15 ،  بهغیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه وایام تعطیلات رسمی  ، ، بدلیل ادامه  اجرای عملیات درزگیری ، حدفاصل تیر شماره 200 به سمت قزوین تا پل كلاك، عبور همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.همچنین در همین باند تا مورخ 20 اسفند ،روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته، از ساعت 24  الی 5 بامداد  ،  به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه وایام تعطیلات رسمی ، به دلیل ادامه  اجرای عملیات درزگیری ، حدفاصل پل كلاك تا پل حصارك ، عبور همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام  می‌شود.
 
ج -آزادراه كرج ـ تهران ، مقطعواقع در استان تهران، از مورخ 2 اردیبهشت لغایت اطلاع بعدی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت 9 الی 16، بدلیل اجرای عملیات لكه‌گیری حدفاصل كیلومتر 6 از ایران خودرو، عبور یك در میان (شطرنجی) در باند كندرو اعمال و تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

2-محوركرج ـ چالوس(كندوان): 
الف- واقع در استان البرز، از مورخ 7 مهر  لغایت 20 اسفند  ، از ساعت 9 الی 16 و 21 الی 6 صبح ، به‌دلیل اجرای عملیات بهینه سازی سیستم روشنایی تونل های شماره 2 و 3 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
ب- واقع در استان البرز،از مورخ 25دی لغایت 15 بهمن،از ساعت 7 الی 17 ،بدلیل كابل كشی تونل شماره 5 (امیركبیر) واقع در كیلومتر24 محور كرج-چالوس ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
ب) سایر محورها:
 1-    محور سه راهی دارلك ـ سه راهی ترشكان ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ 6 مهرلغایت اطلاع بعدی ، از ساعت 8 الی 17 ، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، به طول 12 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

2-    محور پیرانشهر  ـ تمرچین ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ 26 آبان لغایت 24آبان ماه 94 ، از ساعت 8 الی 17 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت ،حدفاصل گردنه كیلومتر0 تا 10 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

3-    محور خوی  ـ قطور ـ رازی ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ 26 آبان لغایت 31 خردادماه  94، از ساعت 8 الی 19 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت ،حدفاصل گردنه كیلومتر15 تا 32 ،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
4-    محور ارومیه  ـ سلماس ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ 26 آبان لغایت 17آبان ماه 94 ، از ساعت 8 الی 17 ، به‌دلیل اجرای عملیاتاصلاح دور  پیچ شریف آباد ،حدفاصل كیلومتر45،  تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
5-    محورپلیس راه (اصفهان– شیراز)ـ مباركه، واقع در استان اصفهان، مورخ 1 شهریور لغایت 25 اسفند، از ساعت 8 الی 18 ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر 10 تا  16 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

6-    محورمباركه ـ شهرضا، واقع در استان اصفهان، مورخ 1شهریور لغایت 25 اسفند، از ساعت 8 الی 18 ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل سه راهی طالخونچه تا شهررضا، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

7-    محورمباركه ـ بروجن، واقع در استان اصفهان، مورخ 1شهریور لغایت 25 اسفند، از ساعت 8 الی 18 ، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل سه راهی طالخونچه تا كیلومتر 40 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

8-    محوراصفهان ـ اردستان، واقع در استان اصفهان، مورخ 24 آذر  لغایت 25 اسفند، از ساعت 7  الی 18 ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر ، حدفاصل كیلومتر 26 تا 28 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

9-    محورگناوه ـ دیلم ، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم  روكش آسفالت‏،در دونقطه به طول 6 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

10-  محوردیلم ـ بهبهان، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و  روكش آسفالت‏، حدفاصل گردنه عامری تا انتهای حوزه به سمت بهبهان به طول 7 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

11-  محورگناوه ـ دیلم ، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم  روكش آسفالت‏، حدفاصل پل شبرونگ به سمت گناوه به طول 100+4 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

12-  محوربوشهر ـ برازجان، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وترمیم روكش آسفالت ‏، حدفاصل سه راهی گزبلند تا روستای خوشاب بطول 2 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

13-  كمربندی خورموج ـ بوشهر، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وآسفالت ‏،به طول 15 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

14-  محور اهرم ـ فراشبند ، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری ‏، حدفاصل خروجی اهرم به فراشبند به طول 5 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

15-  محورگناوه ـ دیلم ، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم  روكش آسفالت‏، حدفاصل پل شبرونگ به سمت گناوه بطول 100+4  كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
16-  محوربرازجان ـ دالكی، واقع در استانبوشهر، مورخ 28آبان لغایت 28دی ،از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم  روكش آسفالت) ، حدفاصل پلیس راه دالكی به سمت دالكی بطول 6 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

17-  محوركنگان ـ عسلویه ، واقع در استان بوشهر، مورخ 28 آبان  لغایت 28 دی ، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم  روكش آسفالت) ، حدفاصل محور پرك تا دور برگردان طاهری بطول 7 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

18-  محوربوشهر ـ دیر، واقع در استان بوشهر، مورخ 1 آذر  لغایت 1 بهمن ، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و  روكش آسفالت ‏، حدفاصل سه راهی عالی شهربه سمت دلوار بطول 4 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

19-  محور اهرم ـ برازجان ، واقع در استان بوشهر، مورخ 30  آبان  لغایت 30 دی ، از ساعت 5:30 الی 16 ، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری  و ترمیم روكش آسفالت ‏، حد فاصل میدان خروجی اهرم به سمت برازجان  به طول 10 كیلومتر ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
20-  كمربندی نیشابورـ مشهد ،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ1  آبان لغایت  1 بهمن ، ساعت 7  الی 16 ، بدلیلاجرای عملیات تعویض جدول جزیره وسط محور ،حدفاصل كیلومتر 500+3 تا 6  ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاطانجام می‌شود.

21-  محور بجستانـ فیض آباد،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ16  آبان  لغایت 30 دی، ساعت 7  الی 18 ، بدلیلاجرای عملیات شبكه بر ق روشنایی ، میدان بیضی شكل  سه راهی گناباد ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاطانجام می‌شود.

22-  محور بجستانـ گناباد،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ16  آبان  لغایت 30 دی، ساعت 7  الی 18 ، بدلیلاجرای عملیات ماسه آسفالت و لكه گیری ،حدفاصل كیلومتر 10 تا 25  ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاطانجام می‌شود.

23-  محور بجستانـ فردوس،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ16  آبان  لغایت 30 دی، ساعت 7  الی 18 ، بدلیلاجرای عملیات ماسه آسفالت و لكه گیری ،حدفاصل كیلومتر 0 تا 25  ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاطانجام می‌شود.

24-  محور بجستانـ فیض آباد،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ16  آبان  لغایت 30 دی، ساعت 7  الی 18 ، بدلیلاجرای عملیات ماسه آسفالت و لكه گیری ،حدفاصل كیلومتر 0 تا 50  ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاطانجام می‌شود.

25-  محور سه راهی شاد مهر- كاشمر ،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ17  آبان  لغایت 30  دی  ، ساعت 7  الی 16 ، بدلیل اجرای عملیات درزگیری  وسیل كت ، حدفاصل كیلومتر   0 الی 24 ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

26-  محور بردسكن- بجستان( فرعی شهرآباد) ،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ15 دی  لغایت 20  اسفند، ساعت 7  الی 17 ، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر  0 الی 10، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

27-  محور سه راهی مهنه –فیض آباد- بجستان  ،واقع در استان خراسان رضوی،مورخ25  آبان  لغایت 25 اسفند  ، ساعت 7  الی 16 ، بدلیل اجرای عملیات درزگیری  ، حدفاصل كیلومتر   0 الی 18 ،تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
 
 
28-  محور بجنورد ـ اسفراین واقع در استان خراسان شمالی، از مورخ1آبان لغایت 15اسفند، ساعت 8  الی 17 ، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع همسطح سنخواست ‏،در كیلومتر 2 ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.
 
29-  محور یاسوج ـ بابامیدان، واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد ، از مورخ 10 دی  لغایت  20 اسفند ، از ساعت 7  الی 17 ، بدلیل اجرای عملیات اصلاح نقاط پرحادثه  ، حدفاصل كیلومتر 34  تا 36 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
30-  محور پل بریم – شلال دان ـ گچساران ، واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد ، از مورخ 10 دی  لغایت 20 اسفند ، از ساعت 7  الی 17 ، بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر 36  تا 45 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

31-  محور گچساران ـ خیرآباد – پادوك ، واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد ، از مورخ 7 دی  لغایت 20 اسفند، از ساعت 7:30 الی 17:30 ، بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر 45  تا 800+55 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
  32-  محور گچساران ـ خیرآباد –واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد ، از مورخ 5 دی  لغایت  20 اسفند ، از ساعت 7  الی 17:30  ، بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت  ، حدفاصل كیلومتر 15  تا 25  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

33-  محور گچساران ـ دیل آرو – چرام ، واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد ، از مورخ 6 دی  لغایت 20 اسفند ، از ساعت 7  الی 17 ، بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر 13 تا 23 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

34-  كمربندی گچساران ، واقع در استان كهگیلویه و بویراحمد ، از مورخ 6 دی  لغایت  21 اسفند ، از ساعت 7   الی 17  ، بدلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت  ، حدفاصل كیلومتر 0  تا 11 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
35-  بزرگراه گرگان ـ آزادشهر، واقع در استانگلستان، از مورخ 18 دی لغایت  15 اسفند ، از ساعت 7 الی 16 ، بدلیل اجرای عملیات خط كشی ، نصب گاردیل ، تابلو و علائم در دور برگردان واقع در كیلومتر 100+2 ، حدفاصل كیلومتر 660+1  تا 540+2  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

36-  محورملایرـتوره واقع در استان همدان،از مورخ 25 مردادلغایت 30 دی ، به طور 24 ساعته ، بدلیلاجرای عملیات تكمیل تقاطع غیر همسطح ، حدفاصل كیلومتر 3 تا 4 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

37-  محورهمدان ـاسدآباد، واقع در استان همدان،از مورخ 20 شهریورلغایت 15 اسفند ، به طور 24 ساعته ، بدلیلاجرای عملیات احداث زیر گذر بهاران ، حدفاصل كیلومتر 8  تا 10  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

38-  محورهمدان ـ  سنندج ، واقع در استان  همدان،از مورخ 2آذر  لغایت 10بهمن ، از ساعت 7:30  الی 18 ، بدلیل اجرای عملیات باكس گذاری زیرگذر ، حدفاصل كیلومتر 33  تا 35  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

39-  محوریزد ـ  میبد، واقع در استان  یزد ،از مورخ 13 دی لغایت 30 بهمن ، از ساعت 7  الی 16 ، بدلیل اجرای عملیات درزگیری ، حدفاصل كیلومتر 18  تا 23  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
40-  محوریزد ـمیبد، واقع در استان یزد ،از مورخ 13 دی لغایت 30 بهمن ، از ساعت 7  الی 16 ، بدلیلاجرای عملیات درزگیری ، حدفاصل كیلومتر 18  تا 23  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
41-  محورتفت-یزد، واقع در استان یزد ،از مورخ 24 دیلغایت 15 اسفند ، از ساعت 7  الی 16 ، بدلیلاجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر 1  تا 9  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
42-  محورهرات-هرابرجان، واقع در استان یزد ،از مورخ 24 دیلغایت 15 اسفند ، از ساعت 7  الی 16 ، بدلیلاجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر 1 تا 12 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود

 43-  محور نیشابور-كاشمر، واقع در استان خراسان رضوی،از مورخ 25دی لغایت 19 اسفند،از ساعت7 الی16،بدلیل اجرای عملیات بهسازی مسیر،حدفاصل كیلومتر 22 تا 28  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

44-  محور كاشمر-خلیل آباد-بردسكن، واقع در استان خراسان رضوی،از مورخ 23دی لغایت 30بهمن،از ساعت7 الی16،بدلیل اجرای عملیات خاكریزی داخل جزیره ،حدفاصل كیلومتر 5 تا 7  ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.
 
45-   محور ایلام-صالح آباد، واقع در استان ایلام،از مورخ 8 بهمن ماه،از ساعت12 الی15،بدلیل اجرای  عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار ،حدفاصل كیلومتر 1 تا 2  ، تردد همزمان با اجرای عملیات،  با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین