نتیجه جستجو

صفحه 1
  • امروزه حمل و نقل ریلـی بـه جهـت مزیـت هـای نسـبی ، صـرفه اقتصادی و آلودگی کمتر به عنوان حمـل و نقـل سـبز در سراسـر جهان مورد توجه خاص ملت ها در دولتها قرار دارد و در هر بخش بار مسافر شتابان در حال توسعه می باشد.

  • حمل ونقل نقش موثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل دارد و یکی از شاخص های مهم ارزیابی ارزشها و مقایسه پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می گردد.

  • پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد. نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.

  • مرکز آموزش راه آهن به عنوان پشتیبان و مجرى اصلى تربیت نیروى انسانى متخصص براى واحد هاى مختلف در راه آهن، همواره وظیفه ى خـود مى داند تا با بهـره گیرى از منابع مستند و استانـداردها اطلاعات پـراکنده و تجربیـات کارکنان تلاشگر را به صورت مراجع با ارزش و قابل استناد در اختیار کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان قرار دهد.

  • هدف از تولید نسل جدید هواپیما، کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده­ها می­باشد. در این مقاله، فواید مربوط به استفاده از نانوذرات در سوخت­های هوایی را مورد بررسی قرار می­دهیم. این نانوذرات‌ به عنوان کاتالیست­ عمل کرده و دمای مورد نیاز برای انجام واکنش‌های شیمیایی مربوط به احتراق مخلوط­های هوا و سوخت را کاهش می­دهند. در این حالت، برای احتراق مخلوط­ها به غلظت خیلی کمتری از سوخت نیاز می­شود و بازدهی موتورهای هواپیما به میزان قابل توجهی افزایش می­یابد.

  • حمل و نقل پایدارنقش مهم و اساسی در تقویت رشد فراگیر، گسترش دسترسی به خدمات ضروری و مقابله با تغییرات اقلیمی داراست.

  • فقدان اسناد راهبردی موضوعی و بخشی یکی از مشکلات اساسی و حلقه‌های مفقوده نظام برنامه‌ریزی در ایران است. به طوریکه در حوزه فعالیت کمتر دستگاهی می‌توان حدفاصل سند چشم‌انداز و اهداف کالا نظام با برنامه‌های 5 ساله توسعه-که سندی از جنس برنامه عملیاتی محسوب می‌شود- اسناد راهبردی موضوعی و بخشی یافت که بتواند جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های مناسب در راستای نیل به اهداف کالا را در آن حوزه فعالیت نمایان سازد.

  • نتایج و داده های آماری نشان می دهد طی سال های اخیر در مسیرهای مشخصی از اروپا و آسیا جابجایی مسافر توسط قطارهای پرسرعت ارزان تر، ایمن تر و حتی سریع تر از هواپیما است.