نتیجه جستجو

  • مگر چند درصد رانندگان معتاد و یا خلاف کار هستند که باید این‌گونه در سیما آن‌هم سیمای جمهوری اسلامی به مسلخ برده شوند؟

  • دبیر علمی همایش توسعه حمل‌ونقل عمومی مبتنی بر TOD

    برای توسعه شهرها بر مبنای حمل‌ونقل عمومی نمی‌توانیم به عنوان مثال جلوی خودروسازان را بگیریم و بگوییم خودرو تولید نکنند بلکه تنها می‌توانیم زیرساخت‌های مربوط به توسعه حمل‌ونقل همگانی را توسعه دهیم.

  • مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی راه‌آهن عنوان کرد:

    شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقلی، مسئولیت مطالعات زیرساخت‌های ایستگاه راه‌آهن در داخل شهرها را برعهده دارد و هم‌اکنون در همدان و ارومیه این ایستگاه‌ها در حال جانمایی هستند. بر این اساس تبدیل ایستگاه قطار به ایستگاه مالتی‌مدل یا چندمنظوره از اهداف توسعه حمل‌ونقل شهری خواهد بود.