| کد خبر: 59477 |

تین نیوز | اخیراً مطالبی با مضامین " این روزها سازمان هواپیمایی کشوری حال و روز خوشی ندارد" و تشبیه آن به پدر پیر و فرتوتی که با سکوت مرگبار خود، قدرت و جسارت جلوگیری از انحرافات فرزندان خود را ندارد و مطالب دیگری در لزوم اصلاح ساختار سازمان و موارد مشابه در سایت های خبری منتشر می شود که معمولاً همراه با پیشنهادهایی در جهت رفع مشکلات از قبیل بازنگری در قوانین و دستورالعمل های موجود و ایجاد بسترها و زیرساختهای لازم دردوران پسا تحریم است.

ضمن تکریم نویسندگان مطالب مذکور و تائید لزوم بازنگری قوانین و ساختار سازمان هواپیمایی کشوری، بنابه اطلاعات و تجربیاتی که از دوران مسئولیت و خدمتگذاری خود بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان به دست آورده ام، نظر عزیزان را به نکاتی جلب می نمایم.

به نظر می رسد سازمان هواپیمایی کشوری قبل از آنکه به اصلاح ساختار و قوانین، نیاز داشته باشد به اجرای قوانین موجود نیازمند است و در قالب وظایف حاکمیتی خود دارای قدرت و توان کافی جهت سازماندهی امور صنعت هوایی و برخورد با متخلفان نیز می باشد لیکن عدم اهتمام جدی مدیران به اجرای قوانین موضوعه، شائبه ضعف یا نقص قوانین موجود را ایجاد نموده و علاوه بر وهن صنعت هوایی کشور، موجب آشفتگی امور و جری شدن متخلفان را در پی داشته است.

در واقع باید گفت سازمان هواپیمایی کشوری نه به مثابه پدری پیر و فرتوت بلکه به عنوان پدر قدرتمندی است که متاسفانه اعتماد به نفس خود را ازدست داده و از توان بالقوه خود در سازماندهی امور صنعت هوایی کشور و استفاده از ابزار قانونی بهره نمی برد. بهتر است بگوییم بعضی از مجریان و متصدیان امور درسازمان هواپیمایی کشوری یا توان تشخیص و آشنایی کامل به حوزه کاری خود را نداشته اند (با عرض پوزش از مدیران توانمند و لایق سازمان) و یا به وضعیت موجود اکتفا نموده و در پی تولید فکر و ایده و تحول و ابتکار در امور نبوده اند که به عنوان نمونه چند مورد از موارد مبتلابه در حوزه کاری سابق خود را بیان و راهکار پیشنهادی را جهت رفع بخش عمده ای از مشکلات، ارائه می نمایم.

1- در رتبه بندی و تقدم و تاخر عوامل موثر در بروز مشکلات سازمان هواپیمایی کشوری، می توان ضعف مالی را مهمترین عامل بروز ناهنجاری و اصطلاحاً ام الامراض سازمان دانست که کلیه ماموریت های سازمان را مختل نموده است، متاسفانه طی سالهای اخیر، کمبود اعتبارات و بودجه تخصیصی به تناسب ماموریت های در نظر گرفته شده، امور جاری سازمان از جمله بازرسی و نظارت های دوره ای را تحت الشعاع قرارداده و بویژه درمراکز استان ها و شهرستان ها به شدت تضعیف نموده است تا جایی که امکان اسکان، پذیرایی و حتی پرداخت حق ماموریت مامورین سازمان غیرممکن و به تبع آن، نقش نظارتی سازمان، مخدوش گردیده است.

2- عدم تناسب دریافتی های مستمر و غیر مستمر کارکنان خدوم سازمان هواپیمایی کشوری با دستگاه های حاکمیتی مشابه مانند سازمان بنادر و کشتیرانی و حتی شرکت فرودگاه های کشور، انگیزه خدمت شاغلین را تقلیل و مانع تولید فکر و ایده (نوآوری و ابتکار)، امور داوطلبانه و ارتقاء بهره وری گردیده است. بی تردید تخصص گرایی، کادرسازی و ارتقاء بهره وری بدون اهتمام به رفع نیازمندی های مالی مجموعه و بدون ایجاد تعصب سازمانی، امری موهوم و بی نتیجه خواهد بود.

3- برگزاری دوره های آموزشی درون و برون سازمانی از الزامات و اقتضائات جدی سازمان تخصصی هواپیمایی کشوریست که در سالهای اخیر بواسطه مشکلات مالی تضعیف یا تعطیل گشته و خروج نیروهای متخصص بازنشسته و عدم تزریق نیروهای متخصص جدید، بدلیل محدودیت های استخدامی یا عدم جذابیت و مطلوبیت مالی نیز ضربه ای مهلک بر بدنه کارشناسی و تخصصی سازمان وارد نموده است.

4- براساس سند چشم انداز بیست ساله، جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 شمسی باید دارای 500 تا 550 فروند هواپیما به اقتضای مسیرهای پروازی و به همان تعداد متخصص ورزیده و تربیت شده در صنعت هوایی کشور باشد که فارغ از چگونگی تامین این تعداد هواپیما، باید پرسید متولی یا ناظر تربیت و کادرسازی این تعداد متخصص، کدام دستگاه غیر از سازمان هواپیمایی کشوریست و هزینه های مربوط به آن از کدام محل تامین خواهد شد؟

5- فرایندسازی و اصلاح قوانین و دستورالعمل های فنی، اداری و حقوقی متناسب با دوران پسا تحریم، مستلزم هزینه های مالی است.

6- سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر شرکت های هواپیمایی، شرکتهای خدمات هوایی(هندلینگ ها)، آموزشگاه ها و موسسات هوانوردی، وظیفه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های خدمات مسافرت هوایی(آژانس ها) را نیز به عهده دارد لیکن بدلیل مشکلات مالی، توان بازرسی منظم و مدون سراسری از آژانس ها را از دست داده و به بازرسی های مقطعی و رندومی و ایجاد دفتر رسیدگی به شکایات در تهران اکتفا نموده است که گذشته از مشکلات موجود در نحوه رسیدگی به شکایات مردمی، موجب بروز ناهنجاری در بخش فروش بلیت، تخلفات چارتری و حتی اخلال در امور پروازی، درگیرها و رسانه ای شدن موضوعات مربوط به مسافرین گردیده و جالب آنکه بسیاری از آژانس ها، زحمت تمدید لوح و مجوز فعالیت و پرداخت حقوق قانونی سازمان را هم به خود نمیدادند که با اقدامات انجام شده در اوایل سال 92 تا حدودی رفع مشکل شد.

واگذاری امور آژانس های هواپیمایی به مجامع امور صنفی در استان ها نیز تدبیر اخیر سازمان بوده که باید حسنات و سیئات آن مورد بررسی قرار گیرد و در هرصورت رافع نظارت عالیه سازمان هواپیمایی کشوری نخواهد بود.

7- یکی دیگر ازخدمات سازمان هواپیمایی کشوری، عملیات وارسی پروازی (فلایت چک) است که با هواپیمای فالکن 20 و مجهز به پانل FIS سازمان تا قبل از سقوط، به ازای هرساعت پرواز به تناسب نوع خدمت، بین 8/2 تا 8/3 میلیون تومان از شرکت فرودگاه های کشور دریافت و به حساب سازمان واریز می گردید در حالیکه بر اساس بررسی های بعمل آمده و آنالیز موجود، هرساعت پرواز هواپیمای مذکور برای سازمان هواپیمایی کشوری بیش از ده میلیون تومان هزینه داشته و قیمت های جهانی هر ساعت پرواز فالکن و همچنین رقم دریافتی فلایت چک خارجی در ایران که اخیراً انجام می شود قابل استناد است. سوال اینجاست که دلیل این ارزان فروشی چیست؟ و با مشکلات مالی موجود، چه فوایدی نصیب سازمان هواپیمایی کشوری می کند؟

8- فروش خدمات سازمان هواپیمایی کشوری در قالب درآمدهای سازمان بر اساس جدول شماره 3 انجام و مبالغ واریزی به خزانه در قالب موافقتنامه، مجدداً به سازمان عودت و در دو بخش طرح و جاری، هزینه می شود که بخش اخیر آن در دریافتی های غیر مستمر و رفاهیات پرسنل، قابلیت اجرایی دارد.

در سال 92 مبلغ ناچیز پیش بینی شده درآمد سازمان، محقق و بالمناصفه در حساب طرح و جاری هزینه و جایگزین عدم تخصیص اعتبارات دولتی به میزان حدودی یک سوم گردید لیکن بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که تعرفه های خدمات سازمان از سال 83 افزایش نیافته و طی جلسات متوالی ده ماهه با حضور کارشناسان معزز سازمان در کمیته بررسی اصلاح تعرفه ها، جدول اصلاحی تدوین و جهت تصویب به هیئت محترم دولت ارسال و تعرفه موسوم بهGSA نیز که قبلاً دریافت نمی گردید با مساعدت معاون محترم وقت هوانوردی دایر و با تلاش فراوان از شرکتهای هواپیمایی خارجی دریافت و به حساب سازمان واریز شد که در سال 93 به رشد معنی دار و قابل توجه 5/8 میلیاردی رسید.

9- طی سال گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به اخذ 40 مجوز استخدام پیمانی نمود که اگر اقدام مذکور با اختصاص ردیف حقوقی آنان از سوی دولت محترم باشد اقدامی شایسته و لیکن اگر در قالب بودجه فعلی سازمان انجام شده باشد قطعاً مشکلات مالی سازمان را تشدید خواهد نمود. از بیان موارد دیگر صرفنظر و به راهکار ارائه شده جهت رفع مشکلات مذکور می پردازیم.

راهکار رفع مشکل چیست؟
بررسی های به عمل آمده در کمیته اصلاح تعرفه ها طی سال های 91 و 92 نشان داد که سازمان هواپیمایی کشوری طی سالیان گذشته به دلیل برخورداری از منابع دولتی، نسبت به اصلاح تعرفه ها و درآمدهای غیردولتی و قانونی خود بی توجهی نموده و ظرفیت درآمد زایی فوق العاده ای داشته است که در صورت اهتمام جدی مدیران به اخذ مبالغ مذکور و تلاش در جهت به روز رسانی سالیانه آن بر اساس نرخ تورم، ممیزی دقیق امور مالی درآمدها در حوزه های مختلف و جلوگیری از تخلفات و فرار مالی شرکت ها و پرهیز از بی مبالاتی و بی نظمی های مالی می تواند در ردیف دستگاه های درآمد، هزینه ای و متعاقب آن قانون مالی، محاسباتی خاص (فوق العاده خاص) قرار گرفته و حتی در صورت عدم توفیق در احراز وضعیت مذکور، با تلفیق اعتبارات دولتی و درآمدهای غیردولتی، علاوه بر ارتقاء دریافتی های غیرمستمر و رفاهیات کارکنان، پاسخگوی نیازمندی های دیگر از جمله بازرسی ها، هزینه های آموزش و کادرسازی و ایجاد فرایندهای اصلاحی نیز باشد.

قابل ذکر است که اخیراً تعرفه های ارسالی به هیئت محترم وزیران نیز مصوب و در صورت اجرا می تواند درآمدهای سازمان هواپیمایی کشوری را به رقم بی سابقه پنج برابری به نسبت سال 92 ارتقاء داده و نوید بخش وضعیت مناسب مالی در سالهای پیش رو باشد مشروط بر این که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب از ظرفیت های بالقوه سازمان و پرسنل توانمند آن استفاده گردد .

معاون سابق توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

 • متعجب 0 0

  ببخشید این آقای داداشی یا جاوید منش چند روز معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان بودند که این افضات را فرمودند؟؟؟؟؟

 • کارشناس 0 0

  سازمان با بضاعت خود و وجود کارمندان زحمتکش اگر با مهمانان ناخوانده و تحمیلی یا بهتر بگویم صفیران یا نماینده گوش بفرمان شرکتهای متخلف و یاغی روبرو نباشد و روئسای تحمیلی و بی سواد انرا رها کرده و سناریوی تبدیل شرکت به حیاط خلوت شرکت فرودگاها نقش بر آب شود با وجود یک مدیر معمولی هم از پس امور جاری برخواهد امد البته اگر عالیجنابان مثل کسی که اسمان را ارثپدر خود میداند و دایم در امور جاری آن از طریق عوامل خود کارشکنی میکنند بگذارد یا سلطان آن روزهای گزینش که الحق و الانصاف همه متخصصین درس خوانده را فراری داد و امروز در صدد بازگشت قدرت و رانت خود بوده و رییس بی سواد … انبار دار اسبق مرکز اموزش را به بعنوان مدیر به سازمان تحمیل نموده اجازه بدهند.

 • محمدرضا 0 0

  از مطالب خوب جناب جاوید منش بسیار ممنونم، این فرد موسوم به متعجب که اسم خود را هم جرات نمیکنه بنویسه، جای تعجب داره که به جای توجه به محتوا مطلب بدون دلیل تنها به حاشیه سازی پرداخته، آقای محترم این مطالب مطالب اتفاقا بسیار درستی است که در کنار کإرهایی دیگر که باید برای صنعت از طریق سازمان تدبیر شود لازم است مورد توجه قرار گیرد، آقای جاوید منش با حضور اندکش در مسند مدیریت در سازمان بسیار درستر از کسانیکه ادعای خبرگی و تخصص و تجربه در صنعت دارند، فهمیده است، لطفا بی اخلاقی ها و توهین به افراد را کنار کذارید، اگر نقدی دارید به مطالب آنها را بیان کنید، فهم و شعور و درک صرفا به طی و گذر سنوات نیست!!

 • علی زاده 0 0

  ازمدیرانی که سالها ریاست کرده اند چه خیری به سازمان رسیده؟ ایشان درعرض یک سال خدماتی به سازمان ارائه نمودند که با بیست سال خدمات دیگران برابری میکند. ظاهرا آقای متعجب متن مطالب ایشان را به درستی مطالعه نکرده است. راهکار ارائه شده توسط ایشان بهترین راه نجات سازمان است. کمیت خدمت مهم نیست کیفیت مهم است

 • قاسم الحیرانی 0 0

  تزریق نقدینگی در شرایط کنونی یعنی هدر دادن منابع اول از همه باید با اصلاح ساختار مالی جلوی نشتیها را گرفت.

 • علی 0 0

  ایشان حدود یکسال در این مسئولیت بوده اند و انصافاً در این مدت منشاء خدمات فراوانی بوده اند که مدیران دیگر در ۲۰ سال نبوده اند. بهتر است آقای متعجب متن نوشتاری ایشان را خوب مطالعه نمایند. جالبه که آقایان بیایند چند سال ریاست کنند و بروند و هیچ حرکت رو به جلویی در سازمان نباشد و یکی هم که کارکرده را بزنند!!کیفیت مهم است نه کمیت

 • X۷۳۳ 0 0

  هم سیاستگذار و بخشنامه نویس و هم ناظر اجراء سازمان هواپیمایی کشوری؟ پس مجلس و نهادهای نظارتی وزارت راه کجا هستند؟ مگر میشود از یک ارگان توقع داشت برخودش نظارت کند و خوب و درست و کامل و جامع و مانع باشد؟ میخواهم از عزیزان اجازه بگیرم و بگویم یک ذره برخورد از جایگاه دانش و علم هم بد نیست چرا فقط وفق نظرات و ایده ها و انگیزش ها و انگیزه های خود که مبتنی بر هوش هیجانی است تصمیمگیری و اعمال " سلیقه " میکنید؟ هواپیمایی یک صنعت است و سرکت های هواپیمایی امروز گروه صنعتی خطاب می شوند. پاسخ به این سوالات در حیطه صلاحیته هیچکس نیست مگر برآیند متضمن کیفیته پارامترهای تاثیرگذار بر طبق استانداردهای بین المللی. باید باور بفرمایید که خوشایند یا خوش نیامد ما امری فیزیکی و مادی و تحت نظامنامه جهانی و استاندارد را درک نمی کند. یک فرد مسئول موظف است نظر علمای دانش هوانوردی ایران و جهان را اجراء کند. ما نیازمند ساختاری برای تولید و ساماندهی دانش دربارهٔ واقع بینی در صنعت هستیم و باید نظرات عملی و واقعی را در قالب توضیحات و پیش‌بینی‌های آزمایش‌شدنی و تکرارشدنی به اجراء درآوریم. اگر هم امکانات و ظرفیت ها و سیاستهای کلان کشور اجازه نمی دهد در حد و فراخور توان خود تصمیم گیری و عمل نماییم. از دلسوزان صنعت هوانوردی و دلسوزان سلامت مردم خواستاریم سلیقه ها و منافع را کنار بگذارند و از مسئولین خواستار نظارت برون سازمانی بر سازمان هواپیمایی کشوری هستیم.

 • همکار 0 0

  مطلب بسیار پرباری بود. مسلما رفع نواقص سازمان به تقلیل و و احتمالا رفع معایب در صنعت هوانوردی کشور منجر خواهد شد. و بی اهمیتی به معایب سازمان عواقب زیانباری را برای همه افراد جامعه و کشور در بر خواهد داشت.

 • ناشناس 0 0

  سلام خدمت تین نیوز عزیز. فکری به ذهنم آمد و اینکه هزینه های وصول شده چرا کاملدریافت نمیشه و یا در سنوات قبل دریافت نشده. حتما باید جاویدمنش نامی میومد تا از شرکتها اخذ کنه؟؟؟؟ قبلی ها پس چیکار میکردند؟؟؟

 • سهیلی 0 0

  من هنوز موندم وزیر محترم راه دنبال چه شخصیتیه که هنوز برای سازمان نیروی لایق پیدا نکرده. بابا خب جاویدمنش رو بذارید تموم بشه بره…

 • مدیر دلسوز 0 0

  بعنوان یک مدیر خدمت آقای متعجب عرض میکنم که بیشتر تعجب کنند. آقای جاوید منش در همان یکسالی که بودند با همکاری معاون استاندارد پیگیر خرید پنل فلایت چک بودند(کاری که مدیران قبلی طی ۲۲ سال گذشته انجام نداده بودند و پنل موجود با ۴۰ سال سن دارای ایرادات متعدد بود) که پس از ۹ ماه در مرحله انعقاد قراردادبود که با تغییر ریاست سازمان مسکوت ماند. قرار بود پنل جدید روی فالکن ۲۰۰۰ سازمان نصب و فالکن ۲۰(تابوت پرنده) زمینگیر شود و اگر این کار انجام می شد شاهد سقوط فالکن ۲۰ نبودیم. همچنین ایشان با تلاش فراوان اقدام به برگرداندن زمین هاگ، سوله، پاساژ و خانه بهداشت تهرانسر به سازمان کرد و قرار بود دندانپزشکی رایگان در خانه بهداشت برای همکاران ایجاد نماید که با تغییر ریاست مسکوت ماند و در حال حاضر عایدات زمین هاگ نصیب … می شود. ایشان با همکاری معاونین هوانوردی و استاندارد برای اولین بار اقدام به ایجاد نرم افزار ممیزی مالی در آژانسها وکمیته فنی نمود که درآمدهای سازمان در آنجا از بین نرود. برای اولین بار از محل صرفه جوئیها علی رغم کسربودجه، اقدام به برقراری خرید رایگان تعاونی برای همکاران نمود و با کناره گیری وی همه چیز رها شد

 • همکار ایرلاینی 0 0

  همین اقای خداکرمی که گذاشتن عالیه، البته همچین انتخاب هوشمندانه ای بعید بود. چون در این سالهای اخیر چنین انتخاب خوبی دیده نشده بود. ولی وضعیت دفتر نظارت واقعاافتضاح انشاا… یه انتخاب خوب و کارشناسانه انجام بشه فکر میکنم خیلی به نفع سیستم هوانوردی کشور بشه

 • حسین 0 0

  با سلام مطالب بسیار مفید و سودمندی را مطرح نمودند. امید است با حضور ریاست جدید سازمان هواپیمایی کشور توجه ویژه ای به این مقاله بشود.

 • م. ا. فرد 0 0

  من خودم از نزدیک شاهد شور و اشتیاق آقای جاوید منش بودم. ایکاش مقاومت میکردند و استعفا نمی دادند. از آنجا که دلیل یا بهانه ای برای عزل ایشان وجود نداشت استعفا همان چیزی بود که منتظرش بودند و رو هوا زدند. امیدوارم ایده های ایشان در آینده توسط خودشان یا یک شخص شایسته دیگر عملی شود.

 • کارمند سازمان 0 0

  درود به شرفت آقای جاویدمنش که خوب دردو شناختی و واکاوی کردی، راه حل را هم شناختی و اصلاح تعرفه هارو انجام دادی، جلوی تخلفات حتی دوستانت ایستادی که اونهمه گزارش علیه تو رد کردند و هنوز از برگشتت می ترسند. قاطبه سازمان قدر تو رو میدونند. انشاالله که آقای عابدزاده هم به نظرکارکنان توجه کنه

 • امین 0 0

  تنها راه نجات سازمان محقق نمودن درآمدهای سازمان است و بس. خدا خیر بهش بده که راه رو ایجاد کرده و حالا باید مسئولین پیگیر باشند که البته نیستند. دست دراز کردن جلوی شرکت و … هم دردی رو درمان نمیکنه که صدقه ای جلوی سازمان بندازن. درآمدها باید ماندگار و همیشگی باشه تا بشه روش حساب کرد. درود بر آقای عابدزاده که ظاهراض همین شیوه را پیگیری میکند

 • پوریا 0 0

  بله درآمدها باید ماندگار باشه نه اینکه مبلغی از شرکت ها صدقه سری بگیریم و بعد مدت کوتاهی دوباره همون آش و همون کاسه باشه. جاویدمنش میگه ۲۵ میلیارد تومان درآمد ماندگار را زنده کرده و مدعی است این مبلغ میتوانست دوبرابر باشه که با بی قیدی مسئولین گذشته نصف آن به تصویب رسیده. دوبرابر یعنی ۵۰ میلیارد تومان، یعنی درآمد هزینه ای شدن و استقلال مالی سازمان.

 • کارمند سازمان 0 0

  ناز شصت آقای عابدزاده که اضافه کاری های گذشته را داد و مطمئنم پیگیر اصلاح امور هم هست. فقط خدا کنه این افراد باقیمانده از مدیریت سابق را که مسبب این نابسامانی هستند را هم بفرسته پی کارشون.[…] هم باید تکلیفشون روشن بشه تا سازمان خودشو پیدا کنه. واقعاً اینهمه نفرت نوبره والله

 • علی 0 0

  ما کارکنان سازمان بعد از خدا امیدمان به مهندس عابدزاده است، اگر ایشان نتوانند سازمان را سامان دهند هیچکس دیگری نخواهد توانست. به نظرم عدم تحرک جدی ایشان در تغییر مدیران نالایق، برنامه ریزی جهت ادغام شرکت فرودگاهها و سازمان باشد و در واقع به یک تحول بزرگتری می اندیشند. از ایشان خواهش می کنیم تحولات را زودتر شروع کنند و افرادی مثل جاوید منش را پیگیر امور نمایند

 • احمد وند 0 0

  آقای حسینی در برید فتح الفتوح پرداختی اضافه کاری اعلام و این پیروزی بزرگ را تبریک کفتند. امیدواریم ایشان و همه دست اندرکاران موفق و موید باشند!! به مرگ گرفتند که به تب راضی باشیم!

 • رضایی 0 0

  انصافاً انتخاب آقای عابدزاده بهترین تصمیم بود. مردی از جنس صنعت هوایی و آشنا به توانمندی افراد. مطمئناً ایشان افراد توانمند و همینطور افراد بادنجان دور قاب چین و مگسان دور شیرینی را هم می شناسد. ضمن تقدیر از زحمات اخیر ایشان که منجر به پرداخت اضافه کاری معوق همکاران شد پیشنهاد میکنم جناب آقای عابدزاده به عملکرد و خروجی کارهای افراد در دوران تصدی مسئولیت نگاهی بیندازند. یکی آمده و در ۵ سال کاری نکرده و یکی مثل جاوید منش در یکسال راهکارهای برون رفت از مشکلات را ایجاد نموده است. در هرحال کارمندان سازمان به آقای عابدزاده ارادت دارند و هرکسی را صلاح بدانند و در پستی بگمارند مطیع خواهند بود.

 • مدیر دلسوز 0 0

  خدا خیرش بده، راه رو نشان داده و ثابت کرد خواستن توانستن است. از دیوار بالا رفت و هاگ را گرفت، ثابت کرد میتوان به کارمند حتی در زمان نداری سازمان رسید و از فروشگاه جنس رایگان داد، ثابت کرد که سازمان میتونه طبق قانون ۵ میلیارد تومن درآمد داشته باشه و درآمد هزینه ای بشه، درحال خرید پنل بود که جلوی پرواز فالکن ۲۰ در پیتی رو بگیره که نذاشتند و سقوط اتفاق افتاد و خلاصه هراونچه را فهمید عمل کرد. الان هم میگه این راهکاره میخواهید عمل کنید میخواهید نکنید. خودش هم رفته ی گوشه و کاری به کسی نداره. البته ظاهراً چند نفری نسناس دارن اذیتش میکنن

 • علی 0 0

  برادر عزیز ۵ میلیارد تومان نه، ۲۵ میلیارد تومان یعنی نصف کل هزینه های یکسال سازمان. قبلاً کمتر از ۵ میلیارد بوده که ایشان به ۲۵ میلیارد تومان رساند و امکان افزایش به ۵۰ میلیارد تومان وجود داره یعنی کل هزینه های یکسال سازمان

 • رسول 0 0

  آقای مدیر دلسوز ۲۵ میلیارد تومان نه ۵ میلیارد تومان

 • ابراهیمی 0 0

  سلام. نقش سازمان هواپیمایی کشوری در رشد و توسعه صنعت هوایی و هوانوردی در هر کشوری بسیار مهم است. یک از مشکلات سازمان حق الزحمه ناچیز پرسنل در مقابل مسئولیت های سنگین انهاست. البته بالابردن درآمد سازمان با بالا بردن حقوق پرسنل دو موضوع متفاوت است. بنظر بنده بخش افزایش حقوق را شفاف تر و جدی تر باید دنبال کنند. مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون های مرتبط در مجلس و مسئولین بازنشسته سازمان میتوانند راه قانونی را پیدا کنند یا راه قانونی جدیدی ایجاد کنند. نقش سازمان فقط یک نقش پلیسی و نظارتی و صدور مجوز نیست. سازمان در برنامه ریزی ها و هدایت و راهنمایی صنعت و رشد و ارتقاء هوانونوردی کشور باید نقش اصلی را داشته باشد. بعنوان مثال وقتی طراحی یک هواپیمای ۱۵۰ نفره را به یک دانشگاه می سپارند نشاندهنده این است که سازمان نادیده گرفته شده است و اگر سازمان نقش ایفا میکرد اول به آنها لزوم سازمان طراحی را بتشریح میکرد و این زمان ها، استعدادها و فرصتها و کمتر از همه بودجه از دست نمیرفت.

 • کارمند سازمان 0 0

  داشتن مدیران مانند آقای جاوید منش در یک سازمان افتخاریست جرا که در مدت کوتاه مدیریتشان منشاء خیر و برکت و در حد توان انقلاب در سازمان بوده شاید بد نباشد بار دیگر گفت ایشان وارثبدهی عظیمی بوده که با تدبیر ضمن مرتفع نمودن مشکل بسیار عملکرد شایسته داشته.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین