| کد خبر: 14425 |

وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | یکی از دغدغه های شرکت های هواپیمایی انجام پرواز با اشغال صندلی در حد مطلوب و در صورت امکان اشغال صندلی هواپیما به طور کامل می‌باشد. در هر حال نوع صدور بلیت به ویژه در پروازهای برنامه‌ای بین المللی به گونه‌ای است که امکان لغو ذخیره جا از طرف مسافر وجود دارد و مسافر طی شرایطی می‌تواند از آن بلیت در زمان‌های دیگر با ذخیره سازی مجدد جا استفاده نماید.
بنابراین یکی از موضوعاتی که در مقررات مربوطه برای شرکت های هواپیمایی در نظر گرفته می‌شود وظیفه ذخیره سازی اضافی بر روی پروازها است. البته اگر چه این حق به شرکت هواپیمایی داده می‌شود تا از کاهش درآمدها پیشگیری گردد ولی شرکت باید به صورتی برنامه ریزی نماید تا امکان ممانعت از سوار شدن مسافر در حداقل ممکن قرار گیرد. سیاست های اجرایی مرتبط با آن باید پس از تایید مقامات ذیصلاح در سازمان هوانوردی کشوری به طور شفاف در اختیار مشتریان قرار گیرد.

بدیهی است که در این مقررات به لحاظ حفظ حقوق مسافران وظایف شرکت‌های هواپیمایی در صورت امتناع از سوار شدن مسافر پیش بینی می‌شود. مناسب‌ترین وضعیت آن است که در صورت وجود صندلی در کلاس بالاتر و یا پایین‌تر مسافر بتواند از این امکان استفاده کند و در غیر این صورت شرکت هواپیمایی موظف به انجام سریع رسیدگی الزامی به مسافر و پشتیبانی از او همانند استفاده از تسهیلات هتل تا زمان مسافرت و یا تغییر بلیت و یا جبران خسارت می‌باشد. برای نمونه ماده 6 مقررات حمایت از مسافر در بخش هوانوردی کشوری (سازمان هوانوردی کشوری عربستان) به شرح زیر بیان می گردد:
 
ماده 6 ـ امتناع از سوار شدن به موجب ذخیره‌سازی اضافی
1)    یک شرکت هواپیمایی حق ذخیره سازی اضافی بر پروازهای خود را دارد با در نظر گرفتن آن که اطمینان دهد که در حد امکان از سوار شدن تعداد کمی از اشخاص به طور غیر داوطلبانه ممانعت گردد که فضای ذخیره شده مورد تایید بر روی آن پرواز را دارا هستند.
2)    شرکت های هواپیمایی ملی باید سیاست ذخیره سازی اضافی خود را به اداره حمایت از مشتری سازمان هوانوردی کشوری به منظور تصویب تسلیم نمایند.
3)    شرکت های هواپیمایی خارجی باید سیاست ذخیره سازی اضافی خود که مصوب مقامات سازمان هوانوردی مربوط در کشوری که مقر اصلی شرکت در آن است را به اداره حمایت از مشتری سازمان هوانوردی کشوری تسلیم نمایند.
4)    شرکت های هواپیمایی باید به روش آشکار سیاست ذخیره سازی اضافی خود را به نمایش گذارد و آن را به اطلاع مشتریان برساند زمانی که رویه‌های سفر خود را از طریق تلفن، وب سایت شرکت هواپیمایی، دفاتر فروش و باجه ها به اجرا در می‌آورد یا وقتی که تشریفات سوار شدن در فرودگاه انجام می‌شود.
5)    علاوه بر موردی که در ماده 3/6 مقرر گردید یک شرکت هواپیمایی خارجی باید هر تفاوت صریحی در سیاست ذخیره سازی اضافی خود را اعلام نماید که حقوق کمتری را برای مشتری نسبت به موارد معین به وسیله سازمان هوانوردی کشوری تامین می‌کند.
6)    در مواردی که یک شرکت هواپیمایی باید از سوار شدن یک مشتری به موجب ذخیره سازی اضافی ممانعت کند و در رخدادی که صندلی‌های جایگزین در قسمتی که برای آنها نرخ بالاتری نسبت به مورد مندرج در بلیت دریافت می‌شود در همان پرواز موجود هستند پس شرکت هواپیمایی باید مشتری را به قسمت با نرخ بالاتر انتقال دهد.
7)    در مواردی که یک شرکت هواپیمایی باید از سوار شدن یک مشتری به موجب ذخیره سازی اضافی ممانعت کند و در رخدادی که صندلی های جایگزین در قسمتی که برای آنها نرخ بالاتری نسبت به مورد مندرج در بلیت دریافت می‌شود در همان پرواز موجود نیستند پس شرکت هواپیمایی باید تقاضای خود را مبنی بر چشم پوشی از فضای مربوطه در برابر غرامت پیشنهادی تامین شده از جانب شرکت هواپیمایی به داوطلب اعلام نماید.
8)    در رخدادی که یک شرکت هواپیمایی باید از سوار شدن یک مشتری به موجب ذخیره سازی اضافی ممانعت کند و تعداد ناکافی داوطلبان جلو می‌آید پس شرکت هواپیمایی باید به فوریت رسیدگی الزامی به مسافر، پشتیبانی از او و جبران خسارت برای مشتری که به طور غیر داوطلبانه از سوار شدن او ممانعت شده به شرح زیر تامین نماید:
الف) شرکت هواپیمایی باید به فوریت اطلاعات شفاف و کافی به صورت مکتوب از حقوق مشتری در مورد ممانعت از سوار شدن غیر داوطلبانه به موجب ذخیره سازی اضافی را برای مشتری تامین نموده و راهنمایی لازم را در این رابطه ارایه دهد.
ب) در رخدادی که صندلی‌ها در قسمتی که با نرخ پایین تر در همان پرواز دریافت می‌شود موجود هستند شرکت هواپیمایی باید موجودیت چنین صندلی هایی را در قسمت با نرخ پایین تر مطابق با ماده 6-8- ه به اطلاع مشتری برساند.
ج) به موجب مفاد مواد 6/6 و 6-8- ب شرکت هواپیمایی باید حق انتخاب میان انجام سفر با پرواز متفاوت از همان شرکت هواپیمایی یا پرواز با شرکت هواپیمایی متفاوت را به مشتری بدهد با در نظر گرفتن آن که شرکت هواپیمایی باید در صورت لزوم تفاوت هزینه های سوار شدن را تحمل نماید.
د) چنانچه مشتری تصمیم بگیرد تا پرواز بعدی شرکت هواپیمایی منتظر بماند یا چنانچه نزدیک ترین پرواز جایگزین نیاز به انتظار بیش از یک ساعت و کمتر از شش ساعت در فرودگاه دارد پس شرکت هواپیمایی باید به مشتری اجازه دهد تا مشتری از تالارهای پذیرایی در فرودگاه در صورت وجود استفاده نماید.
ه) پایین آوردن کلاس در همان پرواز به موجب ذخیره سازی اضافی نباید ممانعت از سوار شدن تلقی گردد. بنابراین در چنین رخدادی مشتری در صندلی که در قسمت با نرخ کمتر دریافت می شود قرار می‌گیرد باید برای بازگرداندن معادل تفاوت میان بهای نرخ پرداختی به وسیله مشتری و نرخ تعویضی بخشی از پرواز که در طول پایین آوری کلاس اجرا می‌گردد حق داشته باشد.
و) در رخداد ممانعت از سوار شدن یک مسافر که پرواز پیوسته از نقطه ورود به سایر مقاصد دارد شرکت هواپیمایی باید اطمینان یابد که مشتری به نقطه مقصد در نزدیک ترین زمان ممکن با حداقل زمان تاخیر از طریق دیگر شرکت‌های هواپیمایی یا کلاس با نرخ بالاتر می‌رسد با در نظر گرفتن آن که شرکت هواپیمایی در صورت لزوم تفاوت هزینه ها را بپردازد. مشتری باید مدرک پرواز پیوسته از نقطه ورود را ارایه نماید.

9)   یک مشتری ممانعت شده از سوار شدن به پرواز به جهت ذخیره سازی اضافی به طور غیر داوطلبانه برای غرامت ممانعت از سوار شدن به موجب هر یک از موارد بعدی نباید واجد شرایط باشد:
          الف) مشتری به طور کامل قرارداد حمل و نقل یا مفاد تعرفه در رابطه با صدور بلیت، تایید مجدد و پذیرش در فرودگاه  منعقده با شرکت هواپیمایی را در زمان معقول قبل از پرواز به منظور تکمیل رویه های سفر بر مبنای سیاست شرکت هواپیمایی اجرا نکند.
          ب) در صورتی که شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی قابل مقایسه یا شیوه‌های جایگزین حمل و نقل تا مقصد نهایی مشتری را در شش ساعت از زمان اولیه برخاستن هواپیما ترتیب دهد.
10)    شرکت هواپیمایی باید پرداخت غرامت مربوطه به مشتری را در 30 روز از تاریخ تایید استحقاق مشتری برای غرامت یا از تاریخ صدور تصمیم سازمان هوانوردی کشوری در مورد استحقاق مشتری برای غرامت به عهده داشته باشد. مشتری باید معادل یک هزار و پانصد ریال سعودی برای هر روز تاخیر در پرداخت غرامت جبران خسارت شود.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین