• وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای با هدف پیش‌گیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی و اعتلای کیفیت خدمات و عملکرد طرف‌های قرارداد و پیمانکارهای وزارت راه وشهرسازی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه صادر کرد که در آن تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" الزامی شده است.

آرشیو