| کد خبر: 77826 |

وبلاگ تین نیوز | مجید بابایی موسس اتاق فکر حمل و نقل، در نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تصویب " روز پاک بدون خودرو " در هر ماه را پیشنهاد داد.

متن این نامه در ادامه آمده است:

همانطور که مستحضرید موضوع محیط زیست و صیانت از آن با بسیاری از فعالیت های بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور گره خورده است. در این بین نقش بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار و آلاینده محیط زیست برکسی پوشیده نیست و شما هم به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور در حوزه زیست محیطی کاملا براین امر واقف هستید.

متاسفانه اتخاذ رویکردهای غلط در مسیر توسعه زیرساخت های بخش حمل و نقل و عدم حمایت کافی از توسعه حمل و نقل عمومی طی دهه های اخیر موجب گردیده که امروز وضعیت کلان شهرهای ما از حیث تردد مناسب شهروندان و از همه مهمتر آلودگی هوا به درجه بحران رسیده است که ضمن وارد آمدن خسارات عظیم به اقتصاد کشور تاب تحمل را نیز از شهروندان گرفته است.

تفکر توسعه خودرومحور سالهاست که یر بدنه بخش حمل و نقل شهری سایه افکنده و سرمایه های بسیاری با این تفکر به هدر رفته است. طی این سال ها توسعه معابر و بزرگراه ها در کلان شهرها به عنوان بهترین گزینه جهت بهبود تردد و کاهش ترافیک و آلودگی هوا تشخیص داده شده و بدون توجه به تجربیات دیگر کشورها راه رفته 50 سال پیش آنها را با صرف میلیاردها تومان از سرمایه کشور مجددا آزموده ایم و چه کنیم که آزموده را آزمودن خطاست. بدتر اینکه این رویکرد خودرومحور که بویژه در کلان شهرهای کشور  به شدت حاکم است به مرور الگویی شده است برای دیگر شهرهای در حال توسعه کشور و شهرداران محترم گوی رقابت بر سر گسترش معابر و بزرگراه ها را از یکدیگر می ربایند.

در حالی که نقش حمل و نقل عمومی و بویژه نوع ریلی آن در حل معضلات ترافیکی و آلودگی هوا برهیچ کس پوشیده نیست، توسعه این بخش طی سالیان اخیر در مقایسه با توسعه معابر روندی بسیار کند و لاکپشتی داشته و در پیچ و خم بازی های سیاسی دولتمردان اسیر بوده است.