یکی از مخترعان شبیه‌ساز هواپیمای CESSNA :

اختراع شبیه‌ساز پروازی برای آموزش علاقه‌مندان به رشته خلبانی توسط دو دانشجوی ایرانی. این شبیه‌ساز پرواز با یک سوم هزینه مشابه خارجی اش ساخته شده است.

نظرسنجی
برای حل مشکلات حمل و نقل شهری مهمترین ویژگی اعضای شوراهای شهر چه باید باشد؟

ادامه اخبار
آب و هوای:
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل
قیمت های روز